Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto známemu nájomcovi z dôvodu neuhradenia nájomného

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené