Správna žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v stavebnej veci (§ 59 stavebného zákona)

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení účastníkmi stavebného konania sú stavebník, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavebným povolením dotknuté.

Autori: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 22. 2. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Správne konanie; Stavebníctvo a architektúra / Stavebné konanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Správna žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v stavebnej veci (§ 59 stavebného zákona) / 71 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené