Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno na základe územného rozhodnutia. Územným rozhodnutím sa rozumie: rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme a rozhodnutie o stavebnej uzávere. Územné konanie, ktoré predchádza územnému rozhodnutiu, sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.

Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2005
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 21. 2. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Stavebníctvo a architektúra / Správne orgány na úseku stavebníctva; Stavby; Stavebné konanie; Stavebné právo
Občianske právo
Obchodné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a stavebného zákona / 42 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené