Pracovná zmluva riaditeľa

Riaditelia škôl a školských zariadení bez ohľadu na právnu subjektivitu školy alebo školského zariadenia sa v súlade s § 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do funkcie vymenúvajú zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia.

Autori: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 25. 7. 2019
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2019 / PMPP - 14-15/2019
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy

  • Pracovná zmluva riaditeľa / 18 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené