Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov (§ 23 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov )

Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Autori: Mgr. Matej Trnavský Mgr. Ivana Gumanová
Právny stav od: 15. 4. 2015
Právny stav do: 25. 5. 2018
Dátum publikácie: 14. 9. 2015
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Oblasti práva: Správne právo / Informácie, informačný systém / Ochrana údajovPrevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktorých úlohou bude dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa týkajúca sa výkonu dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti v súlade s § 34 zákona o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na sprostredkovateľa.

Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Pozn. redakcie: § 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov

Autor: Mgr. Ivana Gumanová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.