Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (§ 78 a nasl. zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer môže štátny zamestnanec aj služobný úrad. Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia upozornenia o závažnom porušení služobnej disciplíny, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru vznikol.

Autori: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 3. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 1. 3. 2020
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Štátna správa 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy

  • Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru / 12 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené