Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo, tak na služobné účely, ako aj na súkromné účely.

Autori: Mgr. Veronika Tóthová
Dátum publikácie: 20. 3. 2014
Oblasti práva: Občianske právoVzor zmluvy:

 word_icon.jpg

Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi motorové vozidlo, tak na služobné účely, ako aj na súkromné účely. Podmienky, za ktorých zamestnávateľ umožní používanie motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, môžu vychádzať z interného dokumentu zamestnávateľa a rovnako môžu byť určené v samostatnej zmluve.

Používanie služobného motorového vozidla zamestnancom na súkromné účely sa považuje za nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý podlieha zaplateniu dane z príjmov za podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

pozn. redakcie:

§ 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.

§ 179 zákona č. 311/2001 Z. z.

Autor: Mgr. Veronika Tóthová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené