Žaloba na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím (§ 5 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z.)

 Zákon o ZŠVVM pojem nezákonné rozhodnutie na účely tohto zákona nevymedzuje. Podľa konštantnej judikatúry za nezákonné rozhodnutie orgánu verejnej moci sa považuje rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z platnej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a bolo z dôvodu nezákonnosti zrušené alebo zmenené príslušným orgánom. 

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum publikácie: 21. 11. 2018
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
  • 514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
  • 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Prílohy

  • Žaloba na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím (§ 5 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z.)  / 68 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené