Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávajúcou organizáciou (§ 68 ZP)

Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 6. 2003
Dátum publikácie: 19. 8. 2005Ján Golian

Sládkovičova č. 1

Zvolen

Vec: Okamžité skončenie pracovného pomeru

V dôsledku spáchania trestného činu krádeže, ktorého ste sa dopustili v súvislosti s plnením pracovných úloh v prevádzke 01, ste boli rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 15. 5. 2002, č. k. 1 T 54/02 – 45 odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 20. augusta 2003.

Z tohto dôvodu s Vami okamžite končíme pracovný pomer podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. a) ZP.

So zástupcami zamestnancov sme okamžité skončenie pracovného pomeru prerokovali 22. 8. 2003.

Pracovný pomer končí dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V Detve 23. 8. 2003

Podpolianske textilky a. s.

Detva

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným (už nie výnimočným) zo spôsobov skončenia pracovného pomeru, z dôvodov uvedených v ustanovení § 68 ods. 1 ZP. Pre jeho platnosť sa vyžaduje písomná forma a doručenie druhému účastníkovi.

Okamžite môže byť so zamestnancom skončený pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca (subjektívna lehota) odo dňa, kedy zamestnávateľ zistil, že má dôvod na okamžité zrušenie a najneskôr do jedného roka (objektívna lehota) odo dňa, kedy tento dôvod vznikol.

Okamžite nemožno skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi, s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1 ZP) z dôvodov uvedených v § 68 ods. 1 ZP, skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.