Darovacia zmluva (§ 628 a nasl. OZ)

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú bezodplatnosť, dobrovoľnosť a vymedzenie predmetu daru.

Autori: JUDr. Marián Ďurana JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 1. 1. 1992
Dátum publikácie: 19. 4. 2007
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Zmluvné právo
Odporúčame: EPI Docs


Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma.

Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú bezodplatnosť, dobrovoľnosť a vymedzenie predmetu daru.

Predmetom darovania môže byť akákoľvek vec za predpokladu, že je prevoditeľná. Predmet darovania musí byť vymedzený dostatočne určito, aby ho nebolo možné zameniť. Pre vymedzenie predmetu darovania v prípade nehnuteľností platia tie isté požiadavky ako pre vymedzenie predmetu kúpy.

Bezodplatnosť znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu. Dobrovoľnosť znamená, že darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti.

Písomná forma právneho úkonu je povinná v prípade, ak sa darovacia zmluva dotýka nehnuteľností alebo pri tzv. konsenzuálnej darovacej zmluve, kedy darca odovzdáva dar až po vzniku darovacej zmluvy (tzv. obdarovaný prijíma sľub darcu).

Darovanie je možné iba medzi živými a darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti, je z dôvodu, že obchádza kogentné ustanovenia OZ o dedení, neplatná.

pozn. redakcie: § 628 a nasl. OZ

Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.