Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach ÚS SR: 32 963 výsledkov
...
Spisová značka: I. ÚS 238/2019
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia sťažovateľky
Spisová značka: I. ÚS 323/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých...
Spisová značka: I. ÚS 355/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 18. mája 2018 doručená ústavná sťažnosť XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX (ďalej len...
Spisová značka: I. ÚS 360/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“) bola 18. septembra 2018 doručená ústavná sťažnosť XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX (ďalej len...
Spisová značka: I. ÚS 361/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 5. októbra XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 2018 doručená ústavná sťažnosť,, XXXXXXXXXXXX...
Spisová značka: III. ÚS 434/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia sťažovateľa
Spisová značka: I. ÚS 433/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 25. októbra 2018 doručená ústavná sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej len „sťažovateľ“),...
Spisová značka: I. ÚS 437/2018
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 14. septembra 2018 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti LIVONEC, s. r. o. (ďalej len „sťažovateľka“, v...
Spisová značka: II. ÚS 120/2019
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 120/2019-34 zo 6. júna 2019 prijal podľa § 56 ods. 5 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde...
Spisová značka: II. ÚS 123/2019
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. II. ÚS 123/2019-11 zo 6. júna 2019 prijal na ďalšie konanie ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti WM...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené