Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach ÚS SR: 34 343 výsledkov
...
Spisová značka: PLs. ÚS 26/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 4. februára 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti Poľnohospodárska Pôda s. r. o., Sibírska 55,...
Spisová značka: PLs. ÚS 27/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 27. mája XXXXXXXXXX 2020 o 15.11 h doručená ústavná sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX,...
Spisová značka: PLs. ÚS 29/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
Ústavné sťažnosti
Spisová značka: PLs. ÚS 31/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. mája 2020 doručená ústavná sťažnosť obchodnej spoločnosti PRIVATdebt s. r. o., Železničná 4/A, Hlohovec,...
Spisová značka: I. ÚS 289/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 9. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
Oznámenie možných dôvodov vylúčenia a skutkový stav
Spisová značka: IV. ÚS 261/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 9. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. januára 2020 doručená ústavná sťažnosť XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej aj...
Spisová značka: IV. ÚS 262/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 9. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
Skutkový stav veci a sťažnostná argumentácia
Spisová značka: III. ÚS 114/2019
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
Vymedzenie napadnutého konania a sťažnostná argumentácia
Spisová značka: III. ÚS 190/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
Vymedzenie napadnutého rozhodnutia a sťažnostná argumentácia
Spisová značka: III. ÚS 191/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2020
Vymedzenie napadnutého uznesenia a sťažnostná argumentácia
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené