Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 79 619 výsledkov
...
Spisová značka: III.ÚS 2118/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2020
Nerespektoval-li vrchní soud uvedené rozhraničení a aplikoval ve věci § 142 odst. 1 o. s. ř. i na náhradu nákladů vzniklých v řízení před Ústavním soudem, nedostál požadavku...
Spisová značka: III.ÚS 2999/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2020
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Spisová značka: III.ÚS 329/20
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 3. 2020
Plynutí lhůty pro podání stížnosti proti rozhodnutí o vzetí do vazby se odvozuje od doručení písemného vyhotovení usnesení. Bez ohledu na skutečnost, že při ústním vyhlášení...
Spisová značka: III.ÚS 4284/18
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 3. 2020
III. Vazba ani hrozba vazbou nesmějí být prostředkem k doznání obviněného. Vzdání se práva na podání opravného prostředku proti odsuzujícímu rozhodnutí je přitom svojí povahou také...
Spisová značka: Pl.ÚS 26/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 3. 2020
Stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při...
Spisová značka: Pl.ÚS 6/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 3. 2020
Rekapitulace obsahu návrhu a průběhu řízení
Spisová značka: II.ÚS 4175/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2020
1. Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí. Tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 36...
Spisová značka: II.ÚS 461/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2020
1. Svou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí s tvrzením, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva, a to zejména právo na...
Spisová značka: IV.ÚS 336/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2020
Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí
Spisová značka: I.ÚS 3660/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2020
1. Soudce David Uhlíř, člen I. senátu Ústavního soudu rozhodujícího o ústavní stížnosti stěžovatelky vedené pod sp. zn. I. ÚS 3660/19, přípisem ze dne 10. února 2020 oznámil...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené