Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 77 711 výsledkov
...
Spisová značka: Pl.ÚS 17/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
I. Skutkové okolnosti věci a podstata napadeného rozhodnutí
Spisová značka: III.ÚS 1576/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
Výrok nálezu Ústavního soudu o porušení základních lidských práv či svobod [§ 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů] je...
Spisová značka: II.ÚS 698/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 24. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
2. Nelze-li mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost prokázat, že stěžovatel úmyslně porušil povinnosti řádného hospodáře spravovat cizí majetek, jak dovodily obecné soudy, nastala...
Spisová značka: Pl.ÚS 4/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 24. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
Stanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při...
Spisová značka: II.ÚS 105/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 10. 2019
Včas učiněným podáním splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním...
Spisová značka: III.ÚS 3289/17
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 10. 2019
II. Legitimní očekávání nemůže být založeno na právním předpise, který byl zrušen, popř. prohlášen za neústavní, nejsou-li proto dány zvlášť závažné důvody. Takový postup,...
Spisová značka: II.ÚS 2908/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
1. Dne 4. 9. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost, kterou se domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.
Spisová značka: I.ÚS 1372/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
Předchozí průběh řízení a vymezení věci
Spisová značka: I.ÚS 2535/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 10. 2019
Stěžovatelka ústavní stížností podanou podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), napadla v...
Spisová značka: I.ÚS 2579/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 10. 2019
Ústavní soud obdržel dne 6. 8. 2019 podání navrhovatelů, které nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené