Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 78 439 výsledkov
...
Spisová značka: I.ÚS 3741/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
Návrh na zahájení řízení nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními zákona č....
Spisová značka: II.ÚS 3063/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. Stěžovatel se stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 9. 2019 domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů.
Spisová značka: III.ÚS 3224/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. Dne 4. 10. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost proti výše uvedenému usnesení s návrhem na jeho zrušení, jakož i zrušení konkretizovaných...
Spisová značka: I.ÚS 1346/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Spisová značka: I.ÚS 3179/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
Stěžovatel byl rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (dále též "okresní soud") č. j. 4 T 83/2014-750 ze dne 11. 7. 2018 (v pořadí již třetím), ve spojení s usnesením...
Spisová značka: III.ÚS 3107/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 24. 9. 2019, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, neboť byl toho názoru, že jím došlo k porušení čl. 11...
Spisová značka: III.ÚS 3688/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. Dne 14. 11. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost proti v hlavičce uvedenému usnesení, kterým mělo podle stěžovatele dojít v otázce nákladů řízení k...
Spisová značka: IV.ÚS 3274/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. Stěžovatelka vznesla námitku podjatosti soudkyň Krajského soudu v Ostravě (dále jen "krajský soud"), a to ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 71 Nc 12/2019, z důvodu...
Spisová značka: IV.ÚS 3579/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. V projednávané věci se vedlejší účastník jako žalobce (správce konkursní podstaty úpadce - bytového družstva) proti žalované stěžovatelce domáhá v řízení, vedeném u Okresního...
Spisová značka: IV.ÚS 3590/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2019
1. V projednávané věci se vedlejší účastník jako žalobce (správce konkursní podstaty úpadce - bytového družstva) proti žalovaným stěžovatelům domáhá v řízení, vedeném u Okresního...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené