Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 79 171 výsledkov
...
Spisová značka: Pl.ÚS 4/17
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 11. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2020
Předmět řízení
Spisová značka: Pl.ÚS 15/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
Pod pojem „trestnost činu“ užitý v čl. 40 odst. 6 Listiny spadá i hmotněprávní úprava zániku trestní odpovědnosti a odpovědnosti za přestupek včetně promlčení trestní odpovědnosti...
Spisová značka: IV.ÚS 178/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
1. Ústavní stížností podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal...
Spisová značka: I.ÚS 1663/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2020
Zastoupení nezletilého zákonným zástupcem v řízení před soudem nemusí být za všech okolností (posuzováno vždy z hlediska zájmu nezletilého) zastoupením řádným. Problém vzniká,...
Spisová značka: III.ÚS 1739/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Spisová značka: III.ÚS 1972/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Spisová značka: III.ÚS 3213/19
Forma rozhodnutia: Nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2020
Pokud stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za dovolání řádně a včas a pro administrativní nedopatření soudu bylo řízení o dovolání pro nezaplacení soudního poplatku v plné výši...
Spisová značka: III.ÚS 3422/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") zaevidovanou pod sp. zn. III. ÚS 3422/19 napadl stěžovatel (v zastoupení opatrovníkem...
Spisová značka: III.ÚS 3813/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a splňující i ostatní...
Spisová značka: III.ÚS 3981/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 2. 2020
Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené