Výsledky hľadania v Rozhodnutiach ÚS ČR: 81 347 výsledkov
...
Spisová značka: III.ÚS 1509/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí
Spisová značka: III.ÚS 1602/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst....
Spisová značka: III.ÚS 1650/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 14. 6. 2020, podanou včas [§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993, o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o...
Spisová značka: Pl.ÚS 20/19
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
1. Krajský soud v Plzni (dále jen "navrhovatel") se podáním učiněným na základě § 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), dovolává...
Spisová značka: Pl.ÚS 85/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
1. Navrhovatel v podání ze dne 16. 6. 2020 tvrdí, že zásahem orgánu veřejné moci, konkrétně "přijetím" § 6 a § 9 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s...
Spisová značka: I.ÚS 1567/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
1. Městský soud v Praze (dále jen "odvolací soud") v záhlaví citovaným usnesením změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen "obvodní soud") č. j. 49 EXE 1932/2019-115 ze...
Spisová značka: III.ÚS 546/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
Dne 19. 2. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, jíž stěžovatelka napadá v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů.
Spisová značka: I.ÚS 1104/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
1. Předseda senátu Krajského soudu v Brně (dále jen "krajský soud") dopisem ze dne 24. února 2020 sdělil zástupci stěžovatele, že k promlčení výkonu trestu odnětí svobody uloženého...
Spisová značka: I.ÚS 1305/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
Ústavní stížností, která splňuje formální náležitosti ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se...
Spisová značka: I.ÚS 1357/20
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
Usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 1. 2020 č. j. 4 PP 161/2019-75 byla zamítnuta žádost stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené