Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 784 výsledkov
...
Spisová značka: 7S/93/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2020
I. Žalobca vo svojom návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe ako dôvody uviedol, že správca dane mu za zdaňovacie obdobia január až august 2017 vyrubil rozdiel na...
Spisová značka: 26Co/106/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 8. 2020
K uloženiu povinnosti uverejniť rozsudok v denníkoch Nový čas a SME na náklady žalovaných a zaplatiť žalobcom preddavok na toto uverejnenie v sume 1.000 eur sa odvolací súd v celom...
Spisová značka: 2Co/3/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 8. 2020
I. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia počas konania, je typickým procesným úkonom navrhovateľa. Za takýto návrh je možné považovať návrh podaný spolu so žalobou, ktorou...
Spisová značka: 18Co/22/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 8. 2020
I. Podľa § 325 ods. 2 písm. e) CSP, neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je...
Spisová značka: 11CoCsp/7/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 8. 2020
Odvolací súd konštatuje, že dôvod uvádzaný žalovanou v odvolaní, nie je dôvodom znemožňujúcim vydať vo veci rozsudok pre zmeškanie. Ak sa v zmysle ustanovenia § 273 Civilného...
Spisová značka: 5Co/156/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 8. 2020
I. Súd nie je povinný automaticky, pri zistení, že štatutár slovenskej obchodnej spoločnosti nie je slovenskej národnosti (z mena a priezviska štatutára), zabezpečovať úradne...
Spisová značka: 11S/153/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 8. 2020
I. Po oboznámení sa s predmetnými žalobami a pripojenými administratívnymi spismi správny súd zistil, že predmetom konaní na základe uvedených žalôb je preskúmanie rozhodnutí...
Spisová značka: 14S/70/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 8. 2020
I. Pokiaľ ide o prípustnosť súdneho prieskumu vo vzťahu k rozhodnutiu o podmienečnom vylúčení podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v spojení s § 58 ods. 2 zákona č....
Spisová značka: 16Co/359/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2020
Okresný súd nevykonával dokazovanie v prejednávanej veci v súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku. Jeho konštatovanie, že si dôkazy produkované žalovanou „preveril“ po...
Spisová značka: 25Co/53/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2020
Nárok na náhradu trov konania nie je možné moderovať tak, že súd určí, ktoré trovy strana nemusí uhradiť. Moderácia rozsahu trov konania znamená, že súd v rozhodnutí, ktorým sa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.