Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 2 048 výsledkov
...
Spisová značka: 7 Cdo 268/2019
R číslo: 14/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 5. 2021
Obsah žaloby nie je tvorený výlučne žalobným návrhom (petitum), ale aj rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami – opísaním skutkového deja (causa petendi). Súd je viazaný petitom žaloby...
Spisová značka: 6Co/133/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 3. 2021
I. Žalobca nie je povinný v žalobe podľa ust. § 135c ods. 1 OZ vymedziť v petite žaloby stavbu, ktorú žiada odstrániť, tak, že táto neoprávnená stavba bude označená v pripojenom...
Spisová značka: 23CoP/35/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 4. 2021
Vzájomné konflikty rodičov (aj keď nie sú len prechodné), ktorí spolu žijú (opak nebol ani osvedčený ani preukázaný) nie sú dôvodom pre nariadenie neodkladného opatrenia a nemožno...
Spisová značka: 13CoP/34/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 4. 2021
I. Záujmom maloletého dieťaťa nepochybne je, aby bolo zaradené do predprimárneho vzdelávania, a na túto skutočnosť nemôže mať vplyv, že medzi rodičmi sú nezhody ohľadne výberu...
Spisová značka: 15Co/78/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 5. 2021
Podstatnou otázkou pre rozhodnutie o trovách konania je v súlade s § 256 ods. 1 CSP, ktorá strana procesne zavinila zastavenie konania. Odvolací súd sa nestotožňuje so záverom...
Spisová značka: 12Co/35/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 4. 2021
Intervenient nie je stranou sporu, je zúčastneným subjektom sui generis, ktorý v súdenej veci netvorí so žalovanou stranou procesné spoločenstvo, preto ho nemožno ani zaviazať na...
Spisová značka: 24CoP/39/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2021
Doručenie napadnutého rozsudku advokátovi navrhovateľky do elektronickej schránky zriadenej na iné pracovné aktivity a nie do elektronickej schránky zriadenej na pracovné aktivity...
Spisová značka: 22Co/40/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2021
Významnými z hľadiska aplikácie ust. § 257 CSP sú okolnosti sporu, predovšetkým tie, ktoré predchádzali podaniu žaloby, keď po doručení predžalobnej výzvy žalovaný neupozornil...
Spisová značka: 6CoKR/10/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 4. 2021
I. Dôsledkom zo zákona vzniknutých účinkov späťvzatia žaloby podľa ust. § 47 ods. 4 ZoKR je procesný postup odvolacieho súdu, keď tento nerozhoduje o pripustení späťvzatia žaloby,...
Spisová značka: 13Co/43/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 4. 2021
Za prostriedok procesnej obrany či procesného útoku nemožno považovať právne posúdenie, ktoré rieši súd bez ohľadu na to, či strana sporu takéto právne posúdenie vo veci vznesie...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.