Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 987 výsledkov
...
Spisová značka: 9Ndc/12/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 1. 2021
V danom prípade ide o individuálny pracovnoprávny spor, v ktorom sa žalobca (ako bývalý zamestnávateľ žalovaného) domáha voči žalovanému zaplatenia sumy, a to titulom náhrady škody...
Spisová značka: 7S/77/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 1. 2021
I. Uvedená právna úprava odročenia pojednávania si kladie za cieľ zabrániť procesným obštrukciám využívaným účastníkmi konania na často aj opakované odročenie pojednávaní, ktoré sa...
Spisová značka: 47Sa/9/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2021
I. Žalobkyňa prostredníctvom svojho právneho zástupcu okrem iného požiadala o priznanie odkladného účinku správnej žalobe, pričom v tejto súvislosti dôvodila tým, že v prípade...
Spisová značka: 8CoP/183/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2021
Poukazovanie matky na to, že určené nevyhnutné výživné nedosahuje ani výšku detských prídavkov, ktoré poberá otec v Nemecku, neobstojí, pretože tieto detské prídavky nemajú...
Spisová značka: 24CoP/101/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2021
Odvolací súd si je vedomý dikcie ust. § 366 CMP o možnosti súdu nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere. V preskúmavanom prípade však zohľadnil rodičovskú dovolenku matky,...
Spisová značka: 6CoP/34/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2021
V štádiu konania o nariadení neodkladného opatrenia zisťuje súd len elementárne skutočnosti, ktoré majú byť základom pre nariadenie neodkladného opatrenia. Samotný zákon obmedzuje...
Spisová značka: 17CoCsp/30/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020
Aj keď v zmysle § 145 ods. 3 C. s. p. súd rozhodnutím nevyslovuje čiastočné zastavenie konania v dôsledku čiastočného späťvzatia žaloby učineného pred jej doručením žalovanému, nič...
Spisová značka: 31Cob/81/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020
V zmysle ust. § 189 C.s.p., súd môže uložiť tomu, kto má vec potrebnú na zistenie skutkového stavu, aby ju predložil, avšak podmienkou na uloženie edičnej povinnosti je, že...
Spisová značka: 11CoP/192/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2021
Odvolací súd poukazuje na to, že neodkladným opatrením možno v súlade s ust. § 366 CMP nariadiť rodičovi platiť výživné v nevyhnutnej miere. Uvedeným zákonným ustanovením mal...
Spisová značka: 6Co/201/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020
Odvolací dôvod podľa ust. § 365 ods. 1 písm. a/ CSP je naplnený vtedy, ak súd konal napriek tomu, že neboli splnené procesné podmienky. Ide o podmienky, za ktorých súd môže konať a...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.