Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 2 426 výsledkov
...
Spisová značka: 1VObdo/2/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 1. 2022
Podľa odvolacieho súdu teda ide o žalobu proti osobe bývalého správcu, ktoré konanie malo súvisieť s majetkom dlžníka nepriamo, a táto povaha súdneho konania umožňuje uplatnenie...
Spisová značka: 6Co/47/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Žalovaná navrhla, aby odvolací súd v prípade, ak jej bude uložená povinnosť na plnenie v prospech žalobcu, určil v rozsudku 30 - dňovú lehotu na plnenie. Tento návrh odôvodnila...
Spisová značka: 25CoE/21/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Exekučný poriadok v § 37 obsahuje, a to aj po prijatí nových procesných kódexov, osobitnú úpravu účastníctva v exekučnom konaní, vrátane procesného postupu, ktorý je nevyhnutné...
Spisová značka: 24CoP/81/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Z citovaného ustanovenia § 166 ods. 1 CSP vyplýva, že na rozhodnutie o spojení vecí na spoločné konanie je vecne príslušný ten súd, pred ktorým sa dotknuté konania začali. Z dikcie...
Spisová značka: 7Cob/23/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 12. 2021
I. Výrok o trovách konania súd prvej inštancie odôvodnil ustanovením § 257 ods. 1 CSP s tým, že súd z úradnej povinnosti skúmal, či sú splnené všetky zákonné podmienky pre...
Spisová značka: 12Co/52/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Procesný predpis upravujúci konanie pred súdmi - Civilný sporový poriadok - ktorého znalosť sa u sudcu prvoinštančného súdu prezumuje, nedáva tomu oprávnenie a povolanie vnášať do...
Spisová značka: 9Cdo/124/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o e-Governmente je súd povinný doručovať písomnosti...
Spisová značka: II. ÚS 327/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Vo vzťahu k nedoručeniu vyjadrení žalovaných k odvolaniu ústavný súd uvádza, že doručovanie vyjadrení protistrane má význam vtedy, ak obsahuje relevantné nové argumenty,...
Spisová značka: 2CoCsp/19/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 12. 2021
Odvolací dôvod podľa ust. § 365 ods. 1 písm. d/ CSP dopadá na akékoľvek pochybenia v procesnom postupe súdu, ktoré nie sú subsumovateľné pod ostatné odvolacie dôvody, avšak len za...
Spisová značka: 6Co/1/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 12. 2021
Súdne konanie o zaplatenie (náhradu) nemajetkovej ujmy bolo iniciované zo strany žalobcov v domnení, že žalovaná v 1/ rade a žalovaná v 2/ rade (konajúce prostredníctvom hliadky...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.