Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 24 719 výsledkov
...
Spisová značka: 46Nsre/55/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Okresný súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2021
Ak v návrhu na zápis údajov do obchodného registra navrhovateľ požaduje zapísať viac údajov, a pri jednom existuje zákonná prekážka pre vyhovenie návrhu, je registrový súd povinný...
Spisová značka: 1VObdo/2/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 1. 2022
Podľa odvolacieho súdu teda ide o žalobu proti osobe bývalého správcu, ktoré konanie malo súvisieť s majetkom dlžníka nepriamo, a táto povaha súdneho konania umožňuje uplatnenie...
Spisová značka: 40Nsre/17/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Okresný súd
Dátum rozhodnutia: 16. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2021
Registrový súd nemôže akceptovať podpísanie listín H.. Y. L., DiS jej zaručeným elektronickým podpisom, pretože v danom prípade ide o písomné právne úkony, menovaná sa podpísala na...
Spisová značka: 3Cob/136/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2021
I. Podľa MS SR a zák. č. 390/2019 Z.z. patrí pri identifikácii vybranej množiny fyzických osôb, o ktorých sa vedú v súvislosti so zápisom obchodnej spoločnosti (družstva), resp....
Spisová značka: 3Cob/49/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 12. 2021
Za situácie, keď existenciu takejto dohody žalobca popiera a tvrdí, že žalovaný porušuje svoje povinnosti plynúce mu z funkcie konateľa, pretože túto nevykonáva s odbornou...
Spisová značka: 4 Cdo 130/2021
R číslo: 79/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 1. 2022
Lehota podľa § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je lehotou hmotnoprávnou. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru musí...
Spisová značka: 1Obdo/21/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2021
I. Konanie o zosúladenie údajov je súdnym mimosporovým konaním, na rozdiel od konania o zápise údajov do OR. V praxi nie je vylúčená kolízia oboch konaní, t. j. konania o návrhu na...
Spisová značka: 6Co/47/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Žalovaná navrhla, aby odvolací súd v prípade, ak jej bude uložená povinnosť na plnenie v prospech žalobcu, určil v rozsudku 30 - dňovú lehotu na plnenie. Tento návrh odôvodnila...
Spisová značka: 2CoKR/1/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2022
Ak odvolateľ poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Trnave sp.zn. 23Co/169/2018 z 25.7.2019, ktoré viedlo k postupu o zrušení uznesenia o zastavení konania vo veci určenia...
Spisová značka: 10CoPr/2/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2022
I. Odvolateľ vidí v konaní žalobkyne šikanózny výkon práva na súdnu ochranu a snahu obísť elektronickú podateľňu a zásadu nezmeniteľnosti zákonného sudcu. Nie je totiž iný dôvod na...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.