Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 990 výsledkov
...
Spisová značka: C‑311/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 7. 2020
1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe...
Spisová značka: Snj 24/2020
R číslo: 1/2020
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 7. 2020
1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č....
Spisová značka: C‑262/18 P a C‑271/18 P
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 6. 2020
61      Existencia konkurenčných prvkov v rámci slovenského systému povinného zdravotného poistenia je v porovnaní so sociálnymi, solidárnymi a regulačnými znakmi iba druhoradá a –...
Spisová značka: 5To/4/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 7. 2020
Obvinený sa vzdal práva preštudovať spis v čase, kedy bolo obvinenému oznámené obvinenie a kedy bol prvýkrát vypočutý, pričom všetky podstatné procesné úkony boli vykonané až po...
Spisová značka: 21Cob/118/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2020
I. Náležitosti pri označení prevodcu právna norma na rozdiel od označenia nadobúdateľa striktne neupravuje, nevymedzuje ho z hľadiska neplatnosti a pri posudzovaní rubopisu len...
Spisová značka: 2Tov/1/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2020
V posudzovanom prípade sú vážne pochybnosti o zákonnom spôsobe získania predmetného videosúboru ako (usvedčujúceho) dôkazu v rámci komunikácie medzi osobami prostredníctvom...
Spisová značka: 5CoCsp/7/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 5. 2020
Predmet kúpnej zmluvy nemôže byť bez ďalšieho považovaný za výhradný predmet financovania spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľovi okrem chýbajúcej dohody s veriteľom nemôže nič...
Spisová značka: 21CoP/168/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 7. 2020
Súhlas so späťvzatím návrhu na začatie konania je jednostranným procesným dispozičným úkonom účastníka konania, ktorého účinky nastávajú momentom, keď je doručený súdu. Súhlas so...
Spisová značka: 30S/155/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 7. 2020
Čo sa týka žalobnej námietky, že v danom prípade ide o prípad, ktorý je možno analogicky subsumovať pod pojem „reťazenie pracovného pomeru“, správny súd sa s použitím tejto...
Spisová značka: 29Sa/46/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 7. 2020
Nevyhnutným predpokladom preskúmateľnosti záverov lekárskeho posudku a správneho orgánu je, aby správny orgán v odôvodnení rozhodnutia účastníkovi konania ozrejmil, ktoré iné...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené