Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 24 155 výsledkov
...
Spisová značka: C-597/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2021
1. Článok 3 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej...
Spisová značka: 9Cdo/124/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o e-Governmente je súd povinný doručovať písomnosti...
Spisová značka: II. ÚS 327/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Vo vzťahu k nedoručeniu vyjadrení žalovaných k odvolaniu ústavný súd uvádza, že doručovanie vyjadrení protistrane má význam vtedy, ak obsahuje relevantné nové argumenty,...
Spisová značka: 76S/34/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 8. 2021
I. Žalobca svoj návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe odôvodnil tým, že by mu okamžitým výkonom rozhodnutia hrozila závažná ujma, a to v podobe povinnosti vrátiť...
Spisová značka: 19237/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 1. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 8. 2021
rozsudok z 1. júna 2021 k sťažnosti č. 19237/16 pre porušenie článku 14 Dohovoru v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a...
Spisová značka: 14CoPr/2/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 8. 2021
V prípade, ak nie je možné priame doručenie písomností zamestnávateľa zamestnancovi na pracovisku, zamestnávateľ je povinný písomnosť doručiť prostredníctvom poštového podniku. V...
Spisová značka: 1VObdo/2/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 6. 2021
I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho posúdenia veci) nie je uvedenie toho, v...
Spisová značka: 6Sžk/7/2020
R číslo: 40/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 7. 2021
I. Nečinnosťou orgánu verejnej správy treba rozumieť nielen jeho absolútnu nečinnosť, ale i to, ak orgán verejnej správy koná spôsobom, ktorý znamená porušenie práva na spravodlivý...
Spisová značka: 6Asan/12/2019
R číslo: 39/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 7. 2021
K vyjadreniu žalobcu sa môžu účastníci konania vyjadriť v lehote určenej správnym súdom (§ 106 ods. 2 Správneho súdneho poriadku), pričom na ďalšie vyjadrenia správny súd nemusí...
Spisová značka: 47621/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 8. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2021
Povinné očkovanie detí realizované v Českej republike sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a ochrany práv iných, keďže chráni osoby, ktoré ho dostanú a aj osoby, ktoré z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.