Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 430 výsledkov
...
Spisová značka: 25Co/23/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2020
Samotná nemajetková ujma predstavuje zásah do inej než majetkovej sféry poškodeného. Jej negatívne následky môžu ovplyvňovať napríklad česť, vážnosť, povesť, súkromný a pracovný...
Spisová značka: 2294/17 a 48691/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 3. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2020

revízia rozsudku z 3. decembra 2019 k sťažnostiam č. 2294/17 a 48691/17

Spisová značka: 45084/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 1. 2020

rozsudok z 12. novembra 2019 k sťažnosti č. 45084/14 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na zákonného sudcu a kontradiktórnosť konania)

Spisová značka: 1Cdo/193/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
I. Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie...
Spisová značka: Snj 36/2019
R číslo: 56/2019
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2019
Ustanovenie § 79a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. januára 2017 (Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly) je v pomere...
Spisová značka: 30100/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 1. 2020
rozsudok z 29. októbra 2019 k sťažnosti č. 30100/18 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 12 (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte právnej medzery, ktorá znemožnila...
Spisová značka: 7Cdo/276/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 1. 2020
Dôvody prípustnosti dovolania podľa § 421 CSP sa vzťahujú výlučne na právnu otázku, riešenie ktorej viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu (t. j. právnu...
Spisová značka: 67068/11
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 1. 2020
rozsudok z 29. októbra 2019 k sťažnosti č. 67068/11 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte žaloby o zverenie dieťaťa do...
Spisová značka: 32949/17 a 34614/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 1. 2020
rozsudok z 24. októbra 2019 k sťažnostiam č. 32949/17 a 34614/17 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana...
Spisová značka: 42010/06
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 1. 2020
rozsudok z 22. októbra 2019 k sťažnosti č. 42010/06 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte sporu medzi advokátom a sudcom v priebehu...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené