Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 22 966 výsledkov
...
Spisová značka: 1 VObdo/1/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 3. 2021
 I. Trojčlenný senát najvyššieho súdu má povinnosť postúpiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu príslušného kolégia najvyššieho súdu postupom podľa ustanovenia § 48...
Spisová značka: 1 Vs 3/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 3. 2021
Daňová pohľadávka na úrokoch z omeškania vzniká na základe zákona a pri poznaní výšky splatnej dane, dňa jej splatnosti a doby trvania omeškania je táto pohľadávka...
Spisová značka: 1 VCdo 2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 2. 2021

Práceneschopnosť zamestnanca nemá vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 Zákonníka práce.

Spisová značka: C 655/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021
Článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že transakcia,...
Spisová značka: C-255/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021
1. Článok 11 ods. 1 písm. e) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez...
Spisová značka: C 387/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021
1. Článok 57 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, zmenenej delegovaným nariadením...
Spisová značka: C 826/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021
1. Článok 9 ods. 2 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, ktorý bol...
Spisová značka: C 393/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021
1. Článok 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti v spojení s článkom 17 ods. 1 Charty...
Spisová značka: 22Co/94/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 3. 2021
I. Z vykonaného dokazovania je zrejmé, že po úmrtí dlžníka prebehla medzi bankou a žalobkyňou telefonická komunikácia. V danom prípade nešlo o spustenie výkonu záložného práva....
Spisová značka: 14Co/127/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 3. 2021
I. Súd nesprávne aplikoval ust. § 11 ods. 3 veci druhej Advokátskeho poriadku SAK, podľa ktorého je advokát povinný vyúčtovať klientovi odmenu za poskytnuté právne služby v lehote...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.