Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 22 388 výsledkov
...
Spisová značka: C‑311/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 7. 2020
1.      Článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe...
Spisová značka: 3To/11/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 10. 2020
SR:Trestný poriadok ako jediná zákonná norma upravujúca práva detí v trestných konaniach je nastavená takým spôsobom, že o dieťati sa neuvažuje ako o subjekte práv, ale ako o...
Spisová značka: 14CoPr/2/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 10. 2020
SR:I. Podľa názoru odvolacieho súdu neobstojí argumentácia súdu prvej inštancie, že vzhľadom k tomu, že v ust. § 223 ods. 2 vety prvej nevyplýva možnosť aplikácie ust. § 77...
Spisová značka: Snj 24/2020
R číslo: 1/2020
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 17. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 7. 2020
1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č....
Spisová značka: 1Co/309/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
I. Predpokladom riadneho prejednania žaloby a vydania súdneho rozhodnutia vo veci samej, je existencia určitého a zrozumiteľného vyjadrenia žalobcu v podaní o tom, kto voči komu...
Spisová značka: 17CoCsp/17/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
Pokiaľ žalobca namietal, že prvoinštančný súd na nariadenom pojednávaní mal informovať strany sporu podľa § 181 ods. 2 CSP, táto povinnosť nevyplýva pri konaniach, kde sú splnené...
Spisová značka: C‑262/18 P a C‑271/18 P
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 6. 2020
61      Existencia konkurenčných prvkov v rámci slovenského systému povinného zdravotného poistenia je v porovnaní so sociálnymi, solidárnymi a regulačnými znakmi iba druhoradá a –...
Spisová značka: 5Co/18/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
I. Z vykonaného dokazovania súdu prvej inštancie vyplýva, že v predmetnom prípade žalobkyňa vzala podanú žalobu späť a žalovaný súhlasil so späťvzatím žaloby, pričom náhradu trov...
Spisová značka: 8Sa/114/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2020
I. Ustálená súdna prax vyžaduje predloženie plnej moci v origináli, resp. vo forme úradne osvedčenej fotokópie, nie však vo forme obyčajnej fotokópie. Táto požiadavka je odôvodnená...
Spisová značka: 7S/93/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2020
I. Žalobca vo svojom návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe ako dôvody uviedol, že správca dane mu za zdaňovacie obdobia január až august 2017 vyrubil rozdiel na...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.