Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 713 výsledkov
...
Spisová značka: 5CoCsp/7/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 5. 2020
Predmet kúpnej zmluvy nemôže byť bez ďalšieho považovaný za výhradný predmet financovania spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľovi okrem chýbajúcej dohody s veriteľom nemôže nič...
Spisová značka: 2To/23/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
I. Úradný záznam alebo zápisnica o podanom vysvetlení, samé o sebe, (ako „čisté“ listiny) dokazujú len to, kto tento záznam (zápisnicu) spísal, kedy ho spísal, prípadne kde ho...
Spisová značka: 30S/113/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 5. 2020
I. Zverejnenie návrhu rozpočtu a záverečného účtu má význam len vtedy, ak ešte neboli tieto dokumenty schválené obecným zastupiteľstvom. V danom prípade však napadnuté uznesenie...
Spisová značka: 3To/119/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 5. 2020
I. Pri úvahách o zrejmej neprimeranosti má súd rozhodujúci o dohode relatívne široký autonómny priestor na zváženie, či všetky ustanovenia dohody zodpovedajú jednak pozitívnemu...
Spisová značka: 12CoP/2/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2020
I. U nevydatej matky ako u oprávnenej sa nevyžaduje, aby nebola schopná živiť sa sama; stačí, ak v dôsledku tehotenstva a pôrodu došlo k zníženiu jej príjmov. Priznanie príspevku...
Spisová značka: 25Co/21/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 5. 2020
I. Pri hodnotení vierohodnosti svedka je súd povinný prihliadnuť najmä k vnútornej štruktúre výpovede svedka, teda či si neodporuje v podstatných okolnostiach, o ktorých vypovedal,...
Spisová značka: 4Co/100/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 5. 2020
I. Veriteľ v zmysle ustanovení § 7 a § 11 ZoSÚ je pri posúdení úverovej schopnosti klienta povinný brať na zreteľ ako existujúcu situáciu klienta, najmä jeho príjmy a výdavky, tak...
Spisová značka: 3To/2/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 5. 2020
Obmedzenie hodnotenia a prejavovania subjektívnych postojov k skutkovým okolnostiam každého prípadu sa nevzťahuje len na osoby zúčastňujúce sa pojednávania (ktorým sa výslovne...
Spisová značka: 12Co/22/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020
I. Prevzatie dlhu podľa § 531 OZ (resp. pristúpenie k záväzku podľa § 533 OZ) je hmotnoprávnym úkonom, hmotnoprávnym vzťahom medzi dotknutými subjektmi, do ktorého nie je súd...
Spisová značka: 7Co/15/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2020
Tvrdenie žalobcu, že uplatnenie vád obsiahnuté v žalobe a jej doručenie žalovanému po začatí konania treba považovať za riadne uplatnené práva zo zodpovednosti za vady nie je...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené