Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 22 648 výsledkov
...
Spisová značka: 7CoPr/2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
Pri neplatnom skončení pracovného pomeru, pracovný pomer zamestnanca nekončí, ale trvá naďalej (§ 79 Zákonníka práce), preto na takomto určení [že pracovný pomer trvá] žalobkyňa...
Spisová značka: 10CoPr/4/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
Náhrada mzdy, ktorá zamestnancovi prináleží podľa ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce je dôsledkom toho, že zamestnávateľ po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru (v danom prípade...
Spisová značka: 1Obdo/25/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2020
Na zdôraznenie správnosti potvrdeného rozhodnutia a k odvolacím dôvodom žalovanej krajský súd uviedol nasledovné: Vyjadril súhlas s názorom súdu prvej inštancie ohľadom...
Spisová značka: 1 VCdo 6/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2021
Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní...
Spisová značka: 2CoPr/5/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
I. Výkon práva zamestnanca na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že súd môže náhradu mzdy za čas presahujúci zákonom určenú...
Spisová značka: 7Cdo/144/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 1. 2021
Súd v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru z výpovedného dôvodu nadbytočnosti zamestnanca ... platnosť rozhodnutia o organizačnej zmene z hľadiska jeho obsahu...
Spisová značka: 7S/77/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 1. 2021
I. Uvedená právna úprava odročenia pojednávania si kladie za cieľ zabrániť procesným obštrukciám využívaným účastníkmi konania na často aj opakované odročenie pojednávaní, ktoré sa...
Spisová značka: III. ÚS 86/2020
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 1. 2021
V okolnostiach sporu o neplatné skončenie pracovného pomeru má čl. 36 písm. b) ústavy viesť všeobecné súdy ku skutkovým zisteniam, či zamestnávateľ pri prepúšťaní sťažovateľa...
Spisová značka: 7Sžsk/56/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021
Pokiaľ sa krajský súd stotožnil so závermi správnych orgánov, ktoré na podklade vykonaných dôkazov rozhodli o zániku poistenia žalobcu ku dňu 30.09.2007, kedy si jeho zamestnávateľ...
Spisová značka: 17CoCsp/30/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020
Aj keď v zmysle § 145 ods. 3 C. s. p. súd rozhodnutím nevyslovuje čiastočné zastavenie konania v dôsledku čiastočného späťvzatia žaloby učineného pred jej doručením žalovanému, nič...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.