Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 93 205 výsledkov
...
Spisová značka: 5 Azs 356/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne...
Spisová značka: 9 Azs 290/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
I. Vymezení věci
Spisová značka: 2 Ads 1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Žalobkyně se žalobou podanou dne 12. 8. 2019 u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) domáhala ochrany před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v tom, že...
Spisová značka: 2 As 319/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 31. 10. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých...
Spisová značka: 5 Afs 358/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Nejvyšší správní soud ve shora uvedené věci obdržel dne 14. 10. 2019 kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze...
Spisová značka: 5 Azs 395/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Dne 28. 12. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2018, č. j. 32...
Spisová značka: 8 Azs 298/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) napadl u Nejvyššího správního soudu kasační stížností v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti...
Spisová značka: 1 Afs 135/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Specializovaný finanční úřad rozhodnutím ze dne 16. 9. 2014 zřídil zástavní právo k movitým věcem společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, podnikající na území ČR...
Spisová značka: 1 Azs 358/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
I. Vymezení věci
Spisová značka: 10 Afs 348/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 1. 2020
[1] Žalobce (stěžovatel) podal dne 22. 10. 2019 kasační stížnost proti usnesení krajského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené