Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 88 637 výsledkov
...
Spisová značka: 2 As 217/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 13. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2019
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze. Stěžovatel požádal o osvobození od soudních...
Spisová značka: 7 Afs 164/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 13. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2019
[1] Žalobce („stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla výrokem I. zamítnuta žádost stěžovatele o...
Spisová značka: 6 Azs 149/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 9. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2019
[1] Včas podanou kasační stížností žalobce (dále „stěžovatel“) napadá rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 6. 2019, č. j. 42 A 15/2019 - 20, (dále „napadený...
Spisová značka: 9 Afs 226/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 8. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 8. 2019
[1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým vyhověl žalobě a...
Spisová značka: 9 As 187/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 8. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 8. 2019
[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), které je označeno v...
Spisová značka: 1 Ads 200/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 8. 2019
I. Vymezení věci a předcházejících řízení před soudy
Spisová značka: 10 Azs 203/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2019
[1] Žalobce je státní příslušník Ukrajiny. Dne 29. 8. 2018 požádal v ČR o mezinárodní ochranu. Důvodem žádosti je, že si na Ukrajině půjčil větší obnos peněz, aby za sebe zaplatil...
Spisová značka: 2 As 231/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 8. 2019
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti shora označenému usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“)....
Spisová značka: 5 Azs 252/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 8. 2019
[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 25. 2. 2019, č. j. OAM-15/ZA-ZA11-ZA19-2019, byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. b)...
Spisová značka: 6 Azs 6/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 8. 2019
I. Vymezení případu
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené