Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NSS ČR: 107 631 výsledkov
...
Spisová značka: 4 As 199/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Kasační stížností ze dne 19. 6. 2020 žalovaný (dále též „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž městský soud výrokem č. I. zrušil...
Spisová značka: 6 Azs 167/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
I. Vymezení věci
Spisová značka: 7 Ads 50/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí...
Spisová značka: 7 Afs 27/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí...
Spisová značka: 7 As 158/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) doručil dne 21. 5. 2020 Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byla...
Spisová značka: 7 As 161/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) doručil dne 25. 5. 2020 Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla...
Spisová značka: 7 Azs 89/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí...
Spisová značka: 9 As 120/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým krajský soud zamítl...
Spisová značka: 9 Azs 100/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Žalovaná v záhlaví citovanými rozhodnutími (poté, co její původní rozhodnutí ze dne 25. 5. 2017, č. j. CPR-10052-4/ČJ-2017-930310-C232, kterým bylo odvolání žalobce zamítnuto...
Spisová značka: 9 Azs 149/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 7. 2020
[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené