Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 64 187 výsledkov
...
Spisová značka: 5Ndob/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 4. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1 Krajský súd v Bratislave v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „C. s. p.“) predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ,,NS SR“)...
Spisová značka: 1Obdo/52/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1 Žalobou podanou na Okresnom súde Košice I dňa 21. júna 2013 sa žalobkyňa domáhala voči žalovaným v 1. a 2. rade (ďalej aj „žalovaní“) vydania rozsudku, ktorým by súd určil, že...
Spisová značka: 5Obdo/17/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 51Cb/172/2018-461 z 30. novembra 2018 (ďalej aj „rozsudok pre zmeškanie žalovaného“ alebo „kontumačný...
Spisová značka: 5Obdo/22/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1 Okresný súd Trnava (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 36Cb/161/2014-346 zo dňa 16.3.2018 rozhodol tak, že v prvom výroku žalobu zamietol, ďalej určil, že žalobca je...
Spisová značka: 5Sžfk/32/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa v konaní pred Krajským súdom v Prešove domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103990639/2016 zo dňa 27.09.2016. V predchádzajúcom daňovom konaní sa...
Spisová značka: 5XEObd/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Krajský súd v Nitre uznesením z 31. januára 2013, sp. zn. 26CoE/145/2012, potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Levice zo 17. októbra 2011, č. k....
Spisová značka: 2XObdo/29/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [ust. § 35 zákona č.
Spisová značka: 2XObdo/39/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [ust. § 35 zákona č.
Spisová značka: 2XObdo/8/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „dovolací súd“) ako súd dovolací [ust. § 35 zákona č.
Spisová značka: 3Ndob/5/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Krajský súd v Košiciach podľa ust. § 43 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „C. s. p.“) postúpil spor Krajskému súdu v Prešove, ktorý je v súlade s ustanovením § 20...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené