Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 62 800 výsledkov
...
Spisová značka: 4Tdo/8/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Trnava z 11. januára 2018, sp. zn. 34T/13/2016, bol obvinený uznaný za vinného zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a...
Spisová značka: 3Cdo/110/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Malacky (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) uznesením z 26. júla 2018 sp.zn. 8 P 127/2018-108: 1. zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia na...
Spisová značka: 3Cdo/16/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala plnenia zo zmluvy o úvere.
Spisová značka: 3Cdo/16/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere.
Spisová značka: 3Cdo/176/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere.
Spisová značka: 3Cdo/178/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere.
Spisová značka: 3Cdo/186/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala plnenia zo zmluvy o úvere.
Spisová značka: 3Cdo/22/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. V danom spotrebiteľskom spore sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala plnenia zo zmluvy o úvere.
Spisová značka: 3Cdo/250/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobcovia 1/ až 3/ sa žalobou podanou 14. augusta 2007, po pripustení zmeny petitu žaloby uznesením Okresného súdu Ružomberok z 13. mája 2016 č.k. 4 C/103/2007-925, domáhali,...
Spisová značka: 3Cdo/252/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. októbra 2017 č.k. 10 C 205/2016-100 uložil žalovaným 1/, 2/ povinnosť v lehote 30 dní: a/...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené