Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 83 977 výsledkov
...
Spisová značka: 5Tdo/38/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Partizánske, sp. zn. 2T/36/2017, zo 16. októbra 2017, bol obvinený Mgr. J. H. uznaný za vinného zo spáchania prečinu neoprávneného používania cudzieho...
Spisová značka: 5Tdo/42/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
Okresný súd Michalovce (ďalej len „okresný súd") rozsudkom zo 14. septembra 2020, sp. zn.
Spisová značka: 5Tdo/55/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „okresný súd") rozsudkom zo 4. augusta 2017, sp. zn. 5T/77/2011, uznal obvineného I. N. za vinného z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr....
Spisová značka: 5Urto/7/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 8. apríla 2021, sp. zn. 7Ntc/6/2020, podľa § 16 ods. 1 písm. h) zákona č. 549/2011 Z. z. rozhodol tak, že odmietol...
Spisová značka: 4Cdo/109/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
1. Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 13. novembra 2019 č. k. 56 C 204/2016-366 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zaplatenia istiny 33 280,- eur spolu s...
Spisová značka: 4Cdo/122/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
1. Okresný súd Námestovo (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 7 Ps 8/2019-110 z 9. septembra 2020 obmedzil spôsobilosť na právne úkony T. V. tak, že nie je spôsobilá...
Spisová značka: 4Cdo/130/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 11. novembra 2019 č. k. 9 C 16/2019-37 v spojení s opravným uznesenímz 23. marca 2021 č. k....
Spisová značka: 4Cdo/136/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd prvej inštancie“) v poradí druhým rozsudkom č. k. 14 C 274/2015-145 z 25. apríla 2018 uložil žalovaným 1/ a 2/ povinnosť spoločne a...
Spisová značka: 4Cdo/26/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 17 Cpr 23/2018-104 z 8. februára 2019 žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou...
Spisová značka: 4Nc/4/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 9. 2021
1. V spore strán prebieha konanie o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Okresný súd Košice II rozsudkom č. k. 11 Cpr 7/2019-227 z 9. novembra 2020 určil, že...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.