Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 63 899 výsledkov
...
Spisová značka: 20XCdo/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo 17. decembra 2014, č. k. 17Co/1278/2014-155 podľa § 218 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) odmietol...
Spisová značka: 20XCdo/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 26. augusta 2014, č. k. 14Co/833/2013-88 podľa § 218 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) odmietol ako...
Spisová značka: 5Urto/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd") rozsudkom z 18. decembra 2019, sp. zn. 7Ntc/4/2019, rozhodol tak, že podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. rozsudok Okresného...
Spisová značka: 4Tdo/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III (ďalej aj „okresný súd" alebo „súd prvého stupňa") z 28. júna 2016, sp. zn. 1T/200/2015 bol obvinený E. L. (ďalej aj „obvinený" alebo...
Spisová značka: 5Tdo/7/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Prešov z 22. novembra 2016, sp. zn. 41Tk/2/2016, bol obvinený U. F. uznaný za vinného v bode I. rozsudku z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby...
Spisová značka: 1XObdo/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1 Krajský súd v Nitre (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 7Co/704/2016-148 z 31. januára 2017 (na odvolanie žalobkyne) potvrdil uznesenie Okresného súdu Nitra č. k....
Spisová značka: 2Urtos/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Krajský súd v Prešove uznesením z 15. januára 2020, sp. zn. 9Ntc/7/2019, podľa § 18 ods. 1 zákona č.
Spisová značka: 3XObdo/4/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Trenčíne označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 9. septembra 2014, č. k. 7C/343/2012-118, ktorým bola žalobcovi uložená...
Spisová značka: 3XObdo/5/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Trenčíne označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 10. novembra 2014 č. k. 17C/44/2015-161, ktorým bola žalobcovi uložená...
Spisová značka: 1Obdo/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Trnave (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 31CoKR/8/2016-170 z 30. januára 2018 potvrdil rozsudok Okresného súdu Trnava (ďalej aj „súd prvej inštancie“) č....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené