Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 84 405 výsledkov
...
Spisová značka: 5Tdo/65/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Bardejov (ďalej len „okresný súd“ alebo „prvostupňový súd“) zo 17. júna 2020, sp. zn. 1T/12/2018 bol obvinený Z. D. uznaný za vinného z prečinu...
Spisová značka: 5Urtos/6/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd") uznesením zo 14. septembra 2021, sp. zn.
Spisová značka: 2CdoV/2/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 21. októbra 2020 sp. zn. 4Cdo/40/2020, odmietol dovolanie žalobcu, ktoré podal proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. mája...
Spisová značka: 3Cdo/232/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Levice rozsudkom z 19. mája 2008, č. k. 6C/16/2003-609 v spojení s opravným uznesením z 18. novembra 2008, č. k. 6C/16/2003-733 zamietol žalobu a rozhodol o trovách...
Spisová značka: 4Ndc/13/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Okresný súd Námestovo (ďalej len ,,súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na prikázanie veci inému súdu...
Spisová značka: 4Ndc/18/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Poprad listom z 29. septembra 2021 predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) na rozhodnutie o návrhu dcéry navrhovateľa (ďalej...
Spisová značka: 5Obdo/87/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Nitra (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 16. marca 2018, č. k. 20Cb/43/2013-477, v znení dopĺňacieho rozsudku z 19. októbra 2018, č. k....
Spisová značka: 7Cdo/246/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre (ďalej len ,,odvolací súd“) potvrdil rozsudok Okresného súdu Levice (ďalej len „súd prvej inštancie“) č.k. 13C/47/2012-783 zo dňa 07....
Spisová značka: 8Cdo/150/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Okresný súd Ružomberok (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 11 Cpr 7/2018-342 z 9. apríla 2019 I. žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni...
Spisová značka: 8Cdo/204/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 28. februára 2017, č. k. 19 C 61/2016-187 zamietol žalobu a žalovaným 1/ a 2/ priznal...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.