Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 65 257 výsledkov
...
Spisová značka: 2TdoVS/1/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sa pod sp. zn. 1 Tost 1/2021 vedie konanie o sťažnostiach obvinených Ing. Z. B. a Ing. X. A. proti uzneseniu o...
Spisová značka: 1Tdo/28/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Poprad, sp. zn. 5T/38/2018, z 26. septembra 2018 bol obvinený MUDr. Q. Y. uznaný za vinného zo spáchania zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania...
Spisová značka: 1Tdo/34/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Okresný súd Humenné rozsudkom, sp. zn. 3T/195/2015, z 12. júna 2018, na tam ustálenom skutkovom základe, uznal obvineného L. L. za vinného zo zločinu prevádzačstva podľa § 355 ods....
Spisová značka: 1Tdo/48/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Okresný súd Malacky rozsudkom, sp. zn. 3T/5/2018, z 12. septembra 2018 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 1To/8/2019, z 13. marca 2019 uznal obvineného T....
Spisová značka: 1Obdo/80/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Skalica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 3Cb/4/2008-563 z 18. mája 2016 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.418,97 eur s 13% úrokom...
Spisová značka: 1Oboer/7/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1 Okresný súd Skalica (ďalej aj ,,súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 1Er/2350/2008-213 z 8.
Spisová značka: 1XEObd/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1 Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 17Er/337/2005-33 z 13. augusta 2012 exekúciu vedenú na základe notárskej zápisnice, ktorú bližšie špecifikoval...
Spisová značka: 1XObdo/5/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/157/2012-13 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia...
Spisová značka: 1XObdo/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/157/2012-174 z 2. júla 2014 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila...
Spisová značka: 1XObdo/7/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1 Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 9C/163/2012-14 z 19. novembra 2012 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.