Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 63 142 výsledkov
...
Spisová značka: 6Tdo/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Okresný súd Žilina trestným rozkazom z 28. júla 2017, sp. zn. 36T/72/2017, uznal obvineného za vinného z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., na tam vyjadrenom skutkovom...
Spisová značka: 5Tdo/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Nitra (ďalej len „okresný súd") z 20. marca 2017, sp. zn. 33T/42/2016 bol obvinený A. Z. uznaný vinným zo spáchania zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155...
Spisová značka: 5Tdo/54/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves (ďalej len „okresný súd") z 21. marca 2016, sp. zn.
Spisová značka: 5Tdo/57/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Dolný Kubín z 18. septembra 2018, sp. zn. 2T/29/2017, bol obvinený M. H. uznaný vinným zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1,...
Spisová značka: 5Tdo/59/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Okresný súd Rožňava (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 1. júna 2016, sp. zn. 1T/61/2015, na tam uvedenom skutkovom základe v bodoch 1/ - 17/ uznal obvineného Z. V. vinným z...
Spisová značka: 5Tdo/60/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Okresný súd Košice II (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 27. júna 2017, sp. zn. 7T/42/2017, uznal obvineného O. W. vinným zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr....
Spisová značka: 5Tdo/61/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Okresný súd Trnava (ďalej len „okresný súd") uznesením z 5. februára 2019, sp. zn. 6T/24/2008, rozhodol podľa § 432 ods. 2 Tr. por. tak, že obvinenému G. F. nariadil výkon...
Spisová značka: 1Tdo/40/2015
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 9. mája 2018, sp. zn. 1 Tdo 40/2015, podľa čl. 144 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 283 ods. 5 Tr. por. per analogiam prerušil...
Spisová značka: 20XCdo/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 10. decembra 2013, č. k. 13Co/1053/2013-59 podľa §218 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) odmietol ako...
Spisová značka: 10Asan/25/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 14S/72/2017-99 zo dňa 16.05.2019 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia č. SK/0187/99/2017 zo dňa 12.09.2017,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené