Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 63 348 výsledkov
...
Spisová značka: 3XObdo/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiara nad Hronom zo dňa 20. mája 2014, č. k. 10C/114/2012-13, ktorým bola žalobcovi uložená...
Spisová značka: 3XObdo/84/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Banskej Bystrici označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 5. januára 2015, č. k. 10C/114/2012-122, ktorým bola žalobcovi...
Spisová značka: 7Sžsk/127/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 20. marca 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/137/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 21. júna 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/143/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 7. júna 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/149/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Trnave (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom zo 17. mája 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/59/2018
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 27. februára 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/61/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 8. februára 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/67/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 8. februára 2018, č.k.
Spisová značka: 7Sžsk/69/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 11. 2019
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) napadnutým rozsudkom z 28. februára 2018, č.k.
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené