Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 26 717 výsledkov
...
Spisová značka: 11Co/139/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Napadnutým uznesením Okresný súd Liptovský Mikuláš (ďalej aj „súd prvej inštancie“) zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal uloženia...
Spisová značka: 30S/118/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
Žalobou zo dňa 11.08.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-ZA-OSZP3-2020/024024-002 zo dňa 17.06.2020, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 6CoP/65/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd zamietol návrh otca na zníženie výživného na maloletého syna O. M., nar. XX.XX.XXXX (výrok I.). O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z...
Spisová značka: 30S/101/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
Žalobou zo dňa 21.07.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-ZA-OSZP3-2020/024025-002 zo dňa 25.05.2020, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 31S/61/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Žalobou zo dňa 14.05.2020 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 139564/2018 zo dňa 16.03.2020 a vrátenia veci na ďalšie konanie...
Spisová značka: 5Co/65/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Okresný súd napadnutým rozsudkom č. k. 10C/159/2015-106 zo dňa 26.04.2019 spolu s opravným uznesením č.k. 10C/159/2015-144 zo dňa 28.05.2020 určil, že do bezpodielového...
Spisová značka: 5CoCsp/33/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Okresný súd napadnutým rozsudkom konanie v časti o zaplatenie sumy 134,40 Eur a úroku z omeškania vo výške 5,05 % ročne zo sumy 134,40 Eur od 5.12.2015 do zaplatenia sa...
Spisová značka: 13Cob/2/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 330.000 Eur spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne z dlžnej sumy od 06.10.2016...
Spisová značka: 13Cob/77/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I. rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 7.989 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 18.290 Eur...
Spisová značka: 7Co/134/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobkyni sumu6.100 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne od 10.7.2019 do zaplatenia...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.