Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 28 611 výsledkov
...
Spisová značka: 10CoPno/1/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2021
1. Rozsudkom zo dňa XX.X.XXXX okresný súd rozviedol manželstvo navrhovateľky a jej manžela. Obe maloleté deti zveril na čas po rozvode do osobnej starostlivosti matky s tým, že...
Spisová značka: 29Sa/3/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 3. 2021
1. Žalobou zo dňa 20.02.2019, doručenou Krajskému súdu v Žiline prostredníctvom poštového úradu dňa 22.02.2019, sa žalobca domáhal, aby súd zrušil rozhodnutie Generálneho...
Spisová značka: 14Cob/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2021
1. Napadnutým uznesením okresný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a povinnému náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ sa návrhom...
Spisová značka: 1CoE/116/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2021
1. Napadnutým uznesením okresný súd exekúciu zastavil (výrok I.). O trovách exekúcie rozhodol tak, že súd o nich rozhodne samostatným uznesením (výrok II.). 2. Voči uvedenému...
Spisová značka: 8Co/15/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2021
1. Okresný súd Čadca uznesením č. k. 11C/68/2020-67 zo dňa 23. 11. 2020 zakázal žalovanému 1/ vykonať dražbu rodinného domu č. s. XXX stojaceho na parcele č. 1720/2 a parciel...
Spisová značka: 8CoP/4/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 3. 2021
1. Okresný súd Čadca uznesením č. k. 5P/57/2020-10 zo dňa 30.09.2020 vydal toto neodkladné opatrenie: Matka je oprávnená stretávať sa s maloletým N. T., každý párny týždeň od ...
Spisová značka: 31S/84/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2021
Žalobou zo dňa 22.08.2018 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-ZA-OOP6-2018/020083/HOL zo dňa 30.07.2018, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 7Co/149/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 3. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni istinu 233,63 € a zároveň žalobkyni voči žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v...
Spisová značka: 7Co/8/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 160€ a priznal mu nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Vychádzal zo zistenia, že...
Spisová značka: 7CoP/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 3. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh otca maloletých detí J. a R. na nariadenie neodkladného opatrenia. Nárok na náhradu trov konania nepriznal žiadnemu z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.