Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 30 242 výsledkov
...
Spisová značka: 16Sa/19/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 2.11.2021 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej...
Spisová značka: 14Sa/19/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobou zo dňa 14.10.2021 označenou ako žaloba proti nečinnosti v dlhodobo prebiehajúcom konaní sp.zn. 11117/2021-171018/2021-SÚ-Bab v zmysle ust. § 242 zákona č. 162/2015 Z.z....
Spisová značka: 24Sa/14/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca žalobou zo dňa 25. mája 2020 žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného Číslo: 33610-6/2020-BA zo dňa 07. apríla 2020 a toto rozhodnutie v spojení s rozhodnutím...
Spisová značka: 25Sa/17/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14.07.2020 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 1.7.2020 spolu s prvostupňovým rozhodnutím Číslo: XXX XXX...
Spisová značka: 26Sa/10/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 28.04.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného v zmysle ust. §191 ods. 1 a 3 Správneho súdneho poriadku. Žalobca mal za to, že konaním žalovaného...
Spisová značka: 27Sa/27/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Podanou žalobou zo dňa 30.09.2020 sa žalobkyňa domáhala proti žalovanému preskúmania zákonnosti rozhodnutia Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Číslo: XXX XXX XXXX X zo...
Spisová značka: 3CoE/24/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podanú súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, PhD., zamietol. 2....
Spisová značka: 15Sa/14/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobou zo dňa 30.09.2021, podanou elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom dňa15.09.2019, sa žalobca domáhal, aby súd zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľstva ZVJS...
Spisová značka: 15Sa/7/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Dňa 11.08.2021 bolo Krajskému súdu v Žiline doručené podanie žalobcu zo dňa 11.08.2021 (č.l. 1 spisu), označené ako ,,Žiadosť o prehodnotenie invalidného dôchodku“. Žalobca v...
Spisová značka: 24Sa/15/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca sa žalobou, ktorá bola doručená Krajskému súdu v Žiline dňa 25.05.2020, domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného Číslo: 34473-3/2020-BA zo dňa 13. marca 2020, vrátane...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.