Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 29 756 výsledkov
...
Spisová značka: 24Sa/36/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobkyňa sa žalobou, ktorá bola doručená Krajskému súdu v Žiline dňa 17.12.2020 domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného Číslo: UPS/US7/SSVODPPKPC1/ SOC/2020/11467 zo...
Spisová značka: 26Sa/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 28.8.2020, podanou pošte na prepravu dňa 2.9.2020, podľa č.l. 4 spisu a doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 07.09.2020, domáhal v zmysle ust. § 177...
Spisová značka: 30S/59/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Rozsudkom Krajského súdu v Žiline č. k. 30S/59/2019-49 zo dňa 13.10.2020, súd zamietol žalobu žalobcu a žalobcovi ani žalovanému náhradu trov konania nepriznal. 2. Proti vyššie...
Spisová značka: 31S/101/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Žalobou zo dňa 24.05.2021 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-ZA-OVBP2-2021/007795-004/Pál...
Spisová značka: 31S/55/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Žalobou doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 05.01.2021 sa žalobca prostredníctvom právnej zástupkyne domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 31S/70/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobou zo dňa 26.04.2021 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2751/2021 zo dňa 25.02.2021,...
Spisová značka: 31S/90/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobou zo dňa 18.05.2021, v spojení s jej opravou vykonanou podaním zo dňa 08.06.2021, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne...
Spisová značka: 11CoP/30/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 8. 2021
1. Okresný súd Námestovo (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 3Pu/6/2021-12 zo dňa01. júla 2021 podľa § 262 zák. č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku...
Spisová značka: 14Cob/42/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Okresný súd Martin ako súd prvej inštancie (ďalej aj len ,,okresný súd“ alebo ,,súd prvej inštancie“) dňa 18.11.2020 vydal platobný rozkaz č.k. 17Cb/72/2020-43, ktorým uložil...
Spisová značka: 2Tos/48/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Čadca postupom podľa § 73 ods. 1 Tr. zák., § 299 ods. 1 Tr. por. uložil R. G., nar. 9.10.1981 v W., ochranné psychiatrické a protitoxikomanické...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.