Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 26 074 výsledkov
...
Spisová značka: 13Cob/150/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Okresný súd Žilina rozsudkom č.k. 10Cb 406/2015-32 zo dňa 12.1.2016 rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 71.24 Eur, v lehote do troch dní od...
Spisová značka: 30S/15/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobou zo dňa 11.12.2019 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáha preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č.p.: PPZ-HCP-BB2-176-001/2019-SK...
Spisová značka: 10CoCsp/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd na základe čiastočného späťvzatia žaloby zastavil konanie o zaplatenie sumy 112,31 eur. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z...
Spisová značka: 7CoCsp/27/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 1.295 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku, žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu...
Spisová značka: 31S/48/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
Žalobou zo dňa 29.04.2020 žalobcovia v rade 1/ a v rade 2/ (ďalej aj len žalobcovia) navrhli, aby súd uznesením žalovanému uložil povinnosť doručiť žalobcom v rade 1/ a v rade 2/...
Spisová značka: 31S/76/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 11.12.2019 domáha preskúmania a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BB2-185-001/2019-SK zo dňa 12.11.2019, ktorým žalovaný, ako...
Spisová značka: 29Sa/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobou zo dňa 30.04.2019, ktorá bola na krajskom súde v Žiline zapísaná pod sp.zn. 29Sa/11/2019, domáhal sa žalobca, aby súd zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľstva ZVJS...
Spisová značka: 29Sa/8/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalovaný - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia rozhodnutím číslo: GR ZVJS-d-12379/14-2020 zo dňa 15.01.2020 podľa § 84 ods....
Spisová značka: 28Sa/5/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Sociálna poisťovňa, ústredie, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 11.09.2019 podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších...
Spisová značka: 6Co/127/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Napadnutým uznesením okresný súd v zmysle § 325 ods. 2 písm. e) zákona č. 160/2015Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej „CSP“) nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému v...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.