Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 32 378 výsledkov
...
Spisová značka: 32Cob/42/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by sa žalovanému uložila povinnosť zdržať sa vstupu a vykonávania...
Spisová značka: 47Sa/8/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobou zo dňa 6.5.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu osobne dňa 7.5.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 28221-3/2019-BA zo dňa...
Spisová značka: 14S/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 21.1.2021 sa žalobca domáhal zrušenia uznesenia mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže č. 327/2020 v časti bodu a), ktoré bolo...
Spisová značka: 25CoP/43/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie ustanovil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany na zastupovanie maloletého (výrok I) a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým...
Spisová značka: 3Tos/123/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol podľa § 415 ods. 1 Tr. Por. s poukazom na § 66 ods.1 písm. a), § 66 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona tak, že návrh odsúdeného S. F., nar....
Spisová značka: 3Tos/116/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol tak, že podľa § 66 ods. 1 písm. a/, odsek 2 Trestného zákona návrh odsúdeného L. F. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 3Tos/121/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol podľa § 415 ods. 1 Trestného poriadku s poukazom na §66 ods. 1, § 67 ods. 1, § 66 ods. 2, Trestného zákona tak, že návrh odsúdeného T. B....
Spisová značka: 25CoP/39/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol takto: „I. Nariaďuje sa neodkladné opatrenie v nasledovnom znení: Maloleté dieťa sa dočasne ponecháva v starostlivosti matky...
Spisová značka: 21Cob/99/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Krajský súd v Trnave uznesením č. k. 21Cob/99/2019-645, 21Cob/100/2019 zo dňa 25.8.2020 odvolanie žalovaného proti rozsudku pre zmeškanie Okresného súdu Piešťany č. k....
Spisová značka: 31Cob/39/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil výrokom I. neodkladné opatrenie, ktorým sa žalovanému zakazuje nakladať, a to najmä previesť odplatne alebo bezodplatne...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.