Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 26 049 výsledkov
...
Spisová značka: 11CoP/76/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie uznesením napadnutým odvolaním nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletú J. dočasne ponechal v osobnej starostlivosti matky (výrok I.). Rozhodol,...
Spisová značka: 14S/100/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 26.08.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 26.08.2019, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 101417039/2019...
Spisová značka: 21Cob/109/2017
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Tunajší súd uvedeným rozsudkom na odvolanie oboch strán čiastočne zmenil, čiastočne potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie a rozhodol o trovách konania. V písomnom vyhotovení...
Spisová značka: 5To/113/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Napadnutým rozsudkom boli obžalovaní L. M. a M. H. uznaní za vinných z pokračovacieho prečinu krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20, § 212 odsek 1 písmeno a), písmeno b), odsek 2...
Spisová značka: 47Sa/16/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 3.9.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 13.9.2019, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 0580370402019 zo dňa 15.8.2019, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 21Cob/103/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 5 045,39 eur s 0,1% úrokom z omeškania denne zo sumy 5.045,39 eur od 04.03.2010 do zaplatenia, vo zvyšnej...
Spisová značka: 31CoZm/5/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobca sa žalobným návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 6.9.2011 domáhal vydania zmenkového platobného rozkazu voči žalovanému a zaplatenia sumy 4.414,77 eur s úrokom...
Spisová značka: 14S/57/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 2.5.2019 doručenou Okresnému súdu Trnava dňa 10.5.2019 a postúpenou Krajskému súdu v Trnave dňa 6.6.2019 sa žalobcovia domáhajú preskúmania zákonnosti a...
Spisová značka: 14S/98/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 14.08.2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 19.08.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2019/3515, O - 156/2019...
Spisová značka: 20S/131/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 30.07.2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 31.07.2019, sa žalobkyňa domáha preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 101278335/2019 zo dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené