Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 29 516 výsledkov
...
Spisová značka: 20S/134/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 08.10.2020, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 13.10.2020, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-...
Spisová značka: 5Tos/103/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 2.10.2020, č. k. 6Nt/82/2020-17 rozhodol takto: Podľa § 411 ods. 1 Tr. por. s poukazom na § 9 ods. 2, ods. 4 písm. c) Zák. č. 475/2005 Z.z. o...
Spisová značka: 5Tos/97/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 23.9.2020 č. k. 9PP/118/2020-22 rozhodol tak, že podľa§ 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 Trestného zákona súd žiadosť odsúdeného B. P., nar....
Spisová značka: 5Tos/99/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 23.9.2020 č.k. 9PP/108/2020-23 rozhodol tak, že podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 Trestného zákona súd žiadosť odsúdeného A. Q., nar....
Spisová značka: 3Tos/1/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol podľa § 415 odsek 1 Trestného poriadku s poukazom na§ 66 odsek 1 písm. b/, § 66 odsek 2 Trestného zákona tak, že žiadosť odsúdeného W. O....
Spisová značka: 3Tos/6/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 66 ods. l písm. a), ods.2 Trestného zákona zamietol žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu...
Spisová značka: 23Co/56/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie žalobcov návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Uznesenie po citovaní § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, § 328 ods....
Spisová značka: 26CoP/75/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením Okresného súdu Piešťany zo 6. júla 2020 č. k. 9P/121/2018-773 ( pozn. po prečíslovaní spisu, ako vyplýva z úradného záznamu súdu prvej inštancie na č.l. 836...
Spisová značka: 25Co/88/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na vydanie neodkladného opatrenia zo dňa7.10.2020 (ktorým sa žalobca domáhal dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutí 64...
Spisová značka: 25CoE/55/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil toto neodkladné opatrenie: Oprávnenému Ing. Y. O., nar. XX.X.XXXX a povinnej Ing. G. O., nar. XX.X.XXXX sa ukladá povinnosť...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.