Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 31 383 výsledkov
...
Spisová značka: 14S/94/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Žalobou zo dňa 01.12.2020, doručenou tunajšiemu správnemu súdu elektronicky dňa 01.12.2020, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č.: OU-TT-OOP3-2020/030263-002 zo...
Spisová značka: 14S/99/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Žalobou zo dňa 12.12.2020, doručenou tunajšiemu správnemu súdu elektronicky dňa 14.12.2020, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OOP3-2020/035375-002 z 12....
Spisová značka: 26CoP/71/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zveril maloletého U. X., nar. X.X.XXXX do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia budú maloletého zastupovať a spravovať...
Spisová značka: 44Sa/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Trnave dňa 05.06.2020 sa opatrovník žalobcu domáhal preskúmania zákonnosti dvoch rozhodnutí žalovanej, a to rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X-I zo...
Spisová značka: 3Tos/41/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd rozhodol tak, že ,,podľa § 66 odsek 1 písm. c/, ods. 2 Trestného zákona sa návrh riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou o podmienečné prepustenie...
Spisová značka: 20S/165/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Žalobou zo dňa 23.12.2020, doručenou tunajšiemu správnemu súdu elektronicky v ten istý deň, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-00P3-2020/030267 z 7....
Spisová značka: 23Co/30/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. uložil dočasnen e v s t u p o v a ť do bytu č. X, nachádzajúcom sa na X. podlaží, vo vchode č. XX, na ulici D. v J. T., v...
Spisová značka: 5Tos/108/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Napadnutým uznesením Okresného súdu Galanta zo dňa 7.9.2020 sp. zn. 27Nt/24/2019 súd návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku zamietol. Z...
Spisová značka: 6Tos/21/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Okresný súd Trnava (ďalej len okresný súd) uznesením z 18. februára 2021, č. k. 28PP/124/2020-25, podľa § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 Tr. zák. zamietol žiadosť R. P. (ďalej len...
Spisová značka: 24CoP/3/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Rozsudkom č. k. 38P/3/2018-243 zo dňa 13.3.2019 súd prvej inštancie výrokom I. manželstvo manželov N. D., rodený D., narodený dňa XX.XX.XXXX a U. D., rodená D., narodená dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.