Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 28 981 výsledkov
...
Spisová značka: 3To/112/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Trnava zo dňa 01.10.2019 sp. zn. 0T/218/2019 bol obžalovaný U. K. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 odsek1 písm. g/, odsek 2 písm. b/...
Spisová značka: 20Sa/7/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobou zo dňa 14.04.2019, doručenou tunajšiemu súdu v ten istý deň, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 05.03.2019, ktorým...
Spisová značka: 31Cob/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného rozhodol výrokom I. tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 12.636,97 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 %...
Spisová značka: 3To/142/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu v Galante zo dňa 29.07.2020, sp. zn. 27T/12/2019 bol obžalovaný G. R., uznaný za vinného zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 odsek 1...
Spisová značka: 26CoP/58/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal dočasnej úpravy práv a povinností k maloletému Q. na čas do...
Spisová značka: 11Co/266/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozhodnutím výrokom III. zaviazal žalobcu, aby zaplatil Okresnému súdu Skalica súdny poplatok 33 eur za podanie návrhu na nariadenie neodkladného...
Spisová značka: 25Co/47/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie v celom rozsahu vyhovel žalobe, keď vo výroku rozhodol nasledovne: I. Súd návrh žalovaných na prerušenie konania zamieta. II. Žalovaní...
Spisová značka: 23CoP/35/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Výrokom II. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloleté deti...
Spisová značka: 6To/87/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
Okresný súd Trnava (ďalej len okresný súd) rozsudkom z 21. januára 2020, č. k. 0T/9/2020-56, uznal obžalovaného X. H. (ďalej len obžalovaný) za vinného z prečinu marenia výkonu...
Spisová značka: 24CoP/50/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie prvým výrokom zmenil rozsudok Okresného súdu Senica číslo konania 11P/124/2012-19 zo dňa 05.02.2013 v časti týkajúcej sa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.