Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 32 815 výsledkov
...
Spisová značka: 21Cob/20/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 864,46 eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku, výrokom II. žalobu v...
Spisová značka: 3Tos/176/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Okresný súd Trnava napadnutým uznesením podľa § 66 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2, ods. 3Trestného zákona a § 415 ods. 1 Trestného poriadku žiadosť odsúdeného: G. L., nar....
Spisová značka: 31Cob/56/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. nariadil zabezpečovacie opatrenie v znení: „Zriaďuje sa záložné právo spočívajúce na nehnuteľnostiach vo vlastníctve...
Spisová značka: 11Co/90/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. uložil protistrane (odporcovi), aby nevstupoval do nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XX pre k. ú. A., obec A., okres Trnava, a...
Spisová značka: 14S/76/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
I. Priebeh administratívneho konania1. Dňa 01.10.2018 podali vlastníci poľovníckeho revíru SPZ Poľovnícke združenie Veľké Blahovo žiadosť o evidenciu zmluvy o užívaní poľovného...
Spisová značka: 21Cob/34/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 21Cob/34/2019-350 zo dňa 25.2.2020 prvou výrokovou vetou rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti potvrdil a druhou výrokovou vetou...
Spisová značka: 24Co/65/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. 2. Napadnuté uznesenie súd prvej inštancie odôvodnil právne aplikáciou ust. § 324...
Spisová značka: 24CoP/56/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom prvoinštančný súd o návrhu matky na zrušenie ústavnej starostlivosti a na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k deťom rozhodol nasledovne: Zrušuje...
Spisová značka: 24CoP/65/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Rozsudkom označeným v záhlaví súd prvej inštancie výrokom I. upravil styk otca s maloletým dieťaťom tak, že otec je oprávnený stretávať sa s mal. F.: každý nepárny týždeň v...
Spisová značka: 14S/74/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobou zo dňa 21.9.2021, doručenou tunajšiemu súdu dňa 21.9.2021, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo PPZ-HCP-BA2-2021/042261-005 zo...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.