Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 25 350 výsledkov
...
Spisová značka: 3To/115/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný M. X. uznaný za vinného v bode I. - v bodoch č. 1. až č. 4. z pokračujúceho prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b)...
Spisová značka: 20S/84/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobou zo dňa 4.6.2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 4.6.2019, sa žalobkyňa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ...
Spisová značka: 6To/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný V. K. uznaný za vinného zo zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 odsek 1 Trestného zákona, za čo mu bol uložený podľa § 201 ods. 1 ...
Spisová značka: 21Cob/118/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie o žalobe žalobcu (pôvodne DSC, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava, IČO: 35 811 790) pre nezaplatenie súdneho...
Spisová značka: 21Cob/63/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením (pôvodne nesprávne datovaným 21. januárom 2019) súd prvej inštancie vyhovel návrhu žalobcu a nariadil neodkladné opatrenie tohto znenia: „Žalovaný je...
Spisová značka: 6To/76/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom zo dňa 15.05.2019 Okresný súd Galanta pod sp. zn. 2T/84/2018 uznal obžalovanú A. V. vinnou zo zločinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2...
Spisová značka: 20Sa/25/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobou zo dňa 19.11.2018, doručenou žalovanej dňa 22.11.2018 a postúpenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 13.12.2018, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti...
Spisová značka: 11Co/153/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Uznesením, napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. uložil žalovanému povinnosť umožniť právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc.č. 1997/4 k.ú....
Spisová značka: 6To/48/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom zo dňa 4.12.2018 Okresný súd Trnava pod sp. zn. 3T/80/2018 uznal obžalovaný F. X. vinnou z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a...
Spisová značka: 23CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil otcovi, aby maloleté dieťa odovzdal do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky do...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené