Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 28 413 výsledkov
...
Spisová značka: 47Sa/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 15.07.2020, sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 5502-3/2020-BA zo dňa 29.04.2020, ktorým...
Spisová značka: 21Cob/129/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Uznesením napadnutým odvolaním podaným žalobkyňou prvoinštančný súd s poukazom na § 61, §62, § 64, § 161 ods. 1,2,3 C.s.p. a § 68 ods. 1 Obchod. zák. konanie, ktorým sa...
Spisová značka: 24CoP/33/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Rozsudkom označeným v záhlaví súd prvej inštancie výrokom I. zveril maloleté deti do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia majú právo maloleté deti zastupovať a...
Spisová značka: 48Sa/19/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Správnou žalobou zo dňa 08.10.2019 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie číslo: 62925-2/2019-BA zo dňa 13.08.2019, ktorým Sociálna...
Spisová značka: 14S/33/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 27.04.2020, doručenou tunajšiemu správnemu súdu elektronicky dňa 07.04.2020, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OVBP2-2020/006571-007 zo...
Spisová značka: 24CoCsp/3/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 15Csp/295/2016-67 zo dňa 14.9.2017 výrokom I. určil, že Dohoda o zrážkach zo mzdy (iných príjmov) dlžníka č. 8500099384 uzatvorená medzi...
Spisová značka: 48Sa/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Podaním zo dňa 10.7.2018 doručeným na Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 1.8.2018 a postúpeným Krajskému súdu v Trnave dňa 10.9.2018 a následným samostatným podaním doručeným...
Spisová značka: 14S/29/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 27.03.2020, doručenou tunajšiemu správnemu súdu elektronicky dňa 07.04.2020, sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OU-TT-OOP3-2020/011061-002 z 27....
Spisová značka: 21Cob/77/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie vyhovel návrhu a zriadil v prospech žalobcu záložné právo na zabezpečenie pohľadávky vo výške 109.000,- eur z ručiteľského vyhlásenia žalovaného uvedeného v...
Spisová značka: 31Cob/40/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom pre zmeškanie žalovaného rozhodol tak, žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 20.339,19 eur s 5%-ným ročným úrokom z omeškania zo...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.