Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 36 337 výsledkov
...
Spisová značka: 2Tos/64/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 31. januára 2019 pod sp. zn. 1T/121/2018 bol odsúdený D. Z., nar. XX.XX.XXXX uznaný za vinného zo spáchania trestného činu prečinu...
Spisová značka: 2Tos/73/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
Prokurátor Okresnej prokuratúry Partizánske podal dňa 25. júna 2020 o 12.43 hod. pod č. k. Pv 225/20/3305-8 podľa §§ 234 odsek 1, 204 odsek 1 Tr. poriadku sudcovi pre prípravné...
Spisová značka: 11S/32/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 05.03.2020 domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie...
Spisová značka: 5CoP/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh otca na prerušenie konania /výrok I/, zrušil výchovné opatrenie, ktoré bolo uložené rodičom a maloletým deťom I. a Q....
Spisová značka: 23Tos/66/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Partizánske sp. zn. 2T/144/2013 zo dňa 08.01.2014 bol D. U. odsúdený pre zločin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 188 ods. 1 Tr. zák. a prečin...
Spisová značka: 23Tos/71/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Piešťany, sp. zn. 16T/84/2016 zo dňa 10.1.2018 bol D. U. odsúdený pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 2 Tr. zák. a iné prečiny k...
Spisová značka: 6CoP/19/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. zmenil rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 15.mája 2015 sp. zn. 14P 14/2015 v časti výživného tak, že vyživovaciu...
Spisová značka: 13S/16/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 10.03.2020 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáhal súdneho prieskumu rozhodnutia žalovaného č. 100387141/2020 zo dňa 07.02.2020. Napadnutým...
Spisová značka: 5Co/39/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému1/ povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva k spoluvlastníckemu podielu žalobcu...
Spisová značka: 17CoP/25/2020
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 7. 2020
1. Krajský súd v Trenčíne uznesením č.k. 17Co/25/2020-43 výrokom I. zmenil uznesenie súdu prvej inštancie tak, že nariadil neodkladné opatrenie, ktorým matke uložil povinnosť...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené