Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 34 730 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/160/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 02.09.2019 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101698800/2019 zo dňa 10. júla 2019 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím...
Spisová značka: 17Co/265/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozhodoval o nároku dlžníka zo zmluvy o úvere o vydanie bezdôvodného obohatenia vzniknutého splácaním úveru nad rámec poskytnutej...
Spisová značka: 3To/66/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 31.01.2019, sp. zn. 1T/121/2018 bol obžalovaný G. A. uznaný za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207...
Spisová značka: 5CoP/49/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil na návrh matky neodkladné opatrenie, ktorým maloleté deti Q. a I. dočasne zveril do osobnej starostlivosti matky, otcovi uložil...
Spisová značka: 11S/180/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 21.10.2019 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného č. 102239946/2019 zo dňa 25.09.2019, č. 102240026/2019 zo dňa ...
Spisová značka: 8CoE/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil exekúciu s poukazom na ust. § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný...
Spisová značka: 3Tos/102/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 1. augusta 2019, sp. zn. 6Pp/134/2019, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 66 odsek 1, odsek 2 Tr. zákona v spojení s § 415 odsek 1 Tr. poriadku...
Spisová značka: 25Sa/33/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobou zo dňa 15.07.2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 18.07.2019 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.06.2019, ktorým...
Spisová značka: 19CoP/45/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie svojím uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletého S. a maloletú K. dočasne zveril do osobnej starostlivosti matky. Otcovi uložil povinnosť...
Spisová značka: 28Sa/17/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Dňa 06.05.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba v sociálnych veciach, ktorou žalobca napáda rozhodnutia žalovaného č. s.: XXX/XXXX/XXX, č. k.: PV XXX/XXXXX/XXXX/R, č. z.:...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené