Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 34 078 výsledkov
...
Spisová značka: 23To/54/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp.zn. 1T/226/2017 zo dňa 8.1.2019, bol obžalovaný P. P. uznaný vinným v bode 1) a 2) obžaloby zo zločinu krádeže podľa §...
Spisová značka: 23To/56/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica sp. zn. 2T/44/2018 zo dňa 28.01.2019 bol obžalovaný uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1,3 písm. c/Tr. zák. a z...
Spisová značka: 23To/30/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn,. 1T/59/2018 zo dňa 14.11.2018 bol podľa § 41 ods.3Trestného zákona súd zrušený výrok o vine, treste a náhrady škody rozsudku...
Spisová značka: 27CoP/29/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súdu prvej inštancie výrokom I. zveril mal. Z. do osobnej starostlivosti matky. Výrokom II. uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletej mesačne...
Spisová značka: 11CoE/25/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh povinného na zastavenie exekúcie, čo po právnej stránke odôvodnil § 57 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku s poukazom na § 58...
Spisová značka: 23To/70/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Prokurátor Okresnej prokuratúry Partizánske podal na obvineného Q. A. obžalobu č. Pv 418/18/3305 zo dňa 09.04.2019, doručenú Okresnému súdu Partizánske dňa 09.04.2019, v ktorej mu...
Spisová značka: 2To/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 20. novembra 2018, sp. zn. 1T/52/2018, bol obžalovaný W. X. uznaný za vinného z pokusu pokračovacieho zločinu ublíženia na zdraví...
Spisová značka: 23To/53/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný W. M. uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) Tr. zák., pretože dňa 12.01.2019 v čase o 07.12...
Spisová značka: 23To/55/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný D. T. uznaný vinným zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s...
Spisová značka: 23Tos/63/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Trestným rozkazom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou sp.zn. 3T/82/2015 zo dňa 21.9.2015 v spojení s uznesením Okresného súdu Bánovce nad Bebravou sp.zn. 3T/82/2015 zo dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené