Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 34 463 výsledkov
...
Spisová značka: 2To/123/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom sp. zn. 2T/1/2018 zo dňa 05.06. 2019 bol ml. V. F. uznaný vinným zo zločinu krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona...
Spisová značka: 23To/66/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný ml. K. V. podľa § 285 písm. a / Tr.por. oslobodený z pokračovacieho zločinu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1 Tr.zák., ktorého...
Spisová značka: 2To/114/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi sp. zn. 2T/67/2019 zo dňa 8. júla 2019, boli obžalovaní C. Q. a I. V. uznaní vinnými v bode 1. rozsudku zo zločinu lúpeže § 188 ods. 1, ods. 2...
Spisová značka: 2To/73/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 17. apríla 2019 pod sp. zn. 2T/59/2018 bol obžalovaný T. C. uznaný za vinného zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa §...
Spisová značka: 3Tos/75/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 16. júla 2019, sp. zn. 1Pp/57/2019, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s použitím § 66 ods. 1, 2 Tr. zák. sa návrh...
Spisová značka: 3Tos/78/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 6. júna 2019, sp. zn. 6Pp/92/2019, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s použitím § 66 ods. 1, 2 Tr.zák. sa návrh odsúdeného...
Spisová značka: 11S/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Tunajšiemu súdu bola dňa 01.04.2019 doručená správna žaloba, ktorou sa žalobkyňa domáhala súdneho prieskumu opatrenia žalovaného č. B/2017/03969-002 zo dňa 05.10.2017, ktorým...
Spisová značka: 11S/88/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 30.05.2019 domáhal preskúmania a zrušenia vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný ako odvolací...
Spisová značka: 2To/102/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 02.04.2019, sp.zn. 1T/49/2017 bola obžalovaná C. J. uznaná vinnou z prečinu sprenevery podľa § 213 ods....
Spisová značka: 2Tos/103/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Okresný súd Bánovce nad Bebravou uznesením zo dňa 23.7.2019, sp. zn. 3T/7/2017, podľa § 420 Tr. poriadku a § 50 ods. 4 Tr. zákona rozhodol tak, že odsúdený N. Y., nar. XX.X.XXXX,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené