Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 40 684 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/96/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Dňa 22.10.2021 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 19.08.2021, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 11S/98/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Dňa 22.10.2021 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 19.08.2021, ktorým žalovaný...
Spisová značka: 3Tos/103/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 06. septembra 2021, sp. zn. 6Pp/51/2021, bolo rozhodnuté nasledovne: „I. Podľa § 66 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona v spojení s § 415...
Spisová značka: 13S/120/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 12. 10. 2021 žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. 101428817/2021 zo dňa 06. 08. 2021, v spojení s rozhodnutím Daňového...
Spisová značka: 23Tos/127/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 2T/8/2011 zo dňa 4.3.2011 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23To/31/2011 zo dňa 12.5.2011 bol Y. P. odsúdený pre...
Spisová značka: 5Co/55/2021
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že žalobkyňa J. K., rod. Z., nar. XX.XX.XXXX je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v Katastri nehnuteľností, vedenom...
Spisová značka: 5CoP/56/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie výrokom I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že : „Otec je oprávnený predbežne sa...
Spisová značka: 6Co/18/2021
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. žalobu o zaplatenie sumy 30.240 eur s úrokom z omeškania vo výške 5,25 % ročne zo sumy 30.240 eur od 16.04.2014 do zaplatenia...
Spisová značka: 23To/88/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný D. D. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b), c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b)...
Spisová značka: 23Tos/132/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 2T/90/2013 zo dňa 7.10.2014 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23To/152/2014 zo dňa 19.1.2015 bol D. F. odsúdený pre...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.