Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 36 781 výsledkov
...
Spisová značka: 2To/102/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 22. júna 2020 pod sp. zn. 1T/119/2019 po zrušení výroku o vine a treste a súvisiacom výroku o náhrade škody podľa § 41 odsek 3 Tr. zákona...
Spisová značka: 14Sa/6/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Dňa 09.07.2018 bol vo veci vedenej na tunajšom súde pod sp. zn. 14Sa/6/2018 vyhlásený rozsudok pod č. k. 14Sa/6/2018-39, ktorým súd zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie...
Spisová značka: 27CoP/48/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Napadnutým, v záhlaví identifikovaným rozhodnutím, súd prvej inštancie výrokom I. návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a výrokom II. žiadnemu z účastníkov...
Spisová značka: 11S/53/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Dňa 20.03.2019 bola súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXXXX/XXXX zo dňa 02.01.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie...
Spisová značka: 13S/33/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.10.2019 domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného, č. 101815992/2019 zo dňa 26.07.2019, č. 101815613/2019 zo dňa...
Spisová značka: 13S/34/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.10.2019 domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného, č. 101815992/2019 zo dňa 26.07.2019, č. 101815613/2019 zo dňa...
Spisová značka: 13S/35/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.10.2019 domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného, č. 101815992/2019 zo dňa 26.07.2019, č. 101815613/2019 zo dňa...
Spisová značka: 13S/37/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.10.2019 domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného, č. 101815992/2019 zo dňa 26.07.2019, č. 101815613/2019 zo dňa...
Spisová značka: 13S/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.10.2019 domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného, č. 101815992/2019 zo dňa 26.07.2019, č. 101815613/2019 zo dňa...
Spisová značka: 13S/69/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.10.2019 domáhal preskúmania rozhodnutí žalovaného, č. 101815992/2019 zo dňa 26.07.2019, č. 101815613/2019 zo dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.