Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 35 589 výsledkov
...
Spisová značka: 2Tos/23/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 09. januára 2020 pod sp. zn. 1Pp/265/2019 zamietol podľa§ 66 odsek 1, odsek 2 Tr. zákona ako nedôvodný návrh odsúdeného K. C., nar. XX.XX.XXXX...
Spisová značka: 23Tos/16/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín sp. zn. 6T/95/2015 zo dňa 13.11.2015 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 2To/169/2015 zo dňa 14.01.2016 bol P. K. odsúdený pre...
Spisová značka: 3Tos/16/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 11. decembra 2019, sp. zn. 1Pp/240/2019, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s použitím § 66 ods. 1, 2 Tr. zák. sa návrh...
Spisová značka: 17CoP/8/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil otcovi, aby od 03.10.2019 platil na mal. D. výživné vo výške 130,- eur a na mal. T. výživné vo výške 110,- eur, u oboch vždy k...
Spisová značka: 23To/132/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 3T/93/2019, zo dňa 30.10.2019 bol obžalovaný P. F. uznaný za vinného z pokračovacieho zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. d/, písm....
Spisová značka: 23To/122/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný T. C. uznaný vinným z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Tr. zák., pretožehoci bol trestným...
Spisová značka: 17CoP/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodoval o návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým otec žiadal upraviť styk s maloletým na každý párny víkend od 9.00...
Spisová značka: 16Co/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh na nariadenie neodkladné opatrenie. Navrhovateľ žiadal nariadiť neodkladné opatrenie, ktorým sa domáhal uložiť odporcovi...
Spisová značka: 23Tos/11/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Námestovo sp. zn. 6T/76/2017 zo dňa 17.10.2017 bol U. O. odsúdený pre prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. e) Tr. zák. a prečin...
Spisová značka: 23Tos/12/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 3T/179/2017 zo dňa 02.01.2018 bol E. T. odsúdený pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b)...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené