Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 40 371 výsledkov
...
Spisová značka: 7CoCsp/16/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Prvoinštančný súd napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 150 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol....
Spisová značka: 22Co/35/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol takto cit.: ,,Z r u š u j e neodkladné opatrenie nariadené uznesením Y. súdu W. z XX.X.XXXX...
Spisová značka: 24CoP/101/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
I. Predmet konania1. Matka sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhala uloženia povinnosti otcovi platiť výživné na mal. U. v sume 200,- eur mesačne a na mal....
Spisová značka: 24CoP/99/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
I. Predmet konania1. Matka sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhala zverenia mal. T. do svojej osobnej starostlivosti, a to do času právoplatného skončenia...
Spisová značka: 2To/20/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uznal obžalovaného R. H., nar. XX.XX.XXXX v Q., trvale bytom B. č. XX, okres T., bez prihlásenia R. č. XXX, okres H., vinným z prečinu...
Spisová značka: 23Co/37/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením rozhodol takto: „I. Súd zakazuje odporcovi: S. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXXX/XX, XXX XX C., aby vstupoval do bytu č. 6, druhé...
Spisová značka: 27CoE/11/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení uviedol, že v tejto veci mal byť exekučným...
Spisová značka: 18Co/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 8. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie v znení: „Žalovaný je povinný zdržať sa nakladania s rodinným domom so súpisným č. XXXX, postaveným na...
Spisová značka: 22CoE/12/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie ako exekučný súd napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., Exekútorský úrad Bratislava, sp. zn. EX 36720/14 o...
Spisová značka: 24CoE/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie z dôvodu, že ako exekučný titul bol predložený rozhodcovský...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.