Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 38 581 výsledkov
...
Spisová značka: 2Co/7/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) nariadil neodkladné opatrenie v znení : I. Odporcovia 1) a 2) sú povinní zdržať sa užívania a ...
Spisová značka: 21CoP/23/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
I. Predmet konania1. Navrhovateľ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, podaným návrhom navrhol uloženie povinnosti rodičom a mal. Y. podrobiť sa ...
Spisová značka: 6Co/28/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súdu prvej inštancie zastavil konanie v časti o zaplatenie sumy 4.874,13 eur s príslušenstvom. Ďalším výrokom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi...
Spisová značka: 10To/19/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obž. I. G. podľa § 285 písm. b) Tr. poriadku oslobodený spod obžaloby pre skutok kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa §...
Spisová značka: 19Co/93/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 200 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V...
Spisová značka: 19Co/94/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 500 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu...
Spisová značka: 1Co/77/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 1.140,81 eur s5 % úrokom z omeškania od 5.10.2016 do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti...
Spisová značka: 1CoCsp/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie určil, že zmluva o poskytnutí úveru „HypoPôžička“ č. U 17017 - 08, uzavretá medzi žalobcami a žalovaným dňa 21.04.2018 je bezúročná a...
Spisová značka: 4Co/100/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol, cit.: „I. žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi sumu 3.820,55 EUR spolu s 5 % - tným...
Spisová značka: 5Co/108/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu1.473,14 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 03.05.2016 do...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené