Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 41 138 výsledkov
...
Spisová značka: 6Tos/26/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
Uznesením Okresného súdu Humenné zo dňa 02. septembra 2020 sp. zn. 3T/169/2016 bolo podľa§ 419 ods. 1 Tr. por. a § 50 ods. 4 Tr. zák. vyslovené, že ods. Q. Q., nar. XX.XX.XXXX v...
Spisová značka: 8Co/48/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že: „Návrh žalobcu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia zo dňa 20.05.2020 zamieta.“...
Spisová značka: 3S/14/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
I. Závery správnych orgánov1. Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 03.02.2014 rozhodla žalovaná ako príslušný odvolací orgán o odvolaniach žalobcu a Z. L. X. ( ďalšieho účastníka...
Spisová značka: 4Sa/18/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Správnou žalobou doručenou správnemu súdu dňa 23.08.2019 sa žalobkyňa pôvodne domáhala, aby správny súd preskúmal rozhodnutie žalovanej č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 07.09.2009 o...
Spisová značka: 5Tos/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
Okresný súd Humenné uznesením sp. zn. 0T/46/2014 zo dňa 11.08.2020 podľa § 8 ods. 2 zák. č. 528/2005 o výkone trestu povinnej práce za použitia § 55 ods. 4 Tr. zákona premenil ods....
Spisová značka: 12Co/33/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Súd určuje, že zmluvná podmienka uvedená v N. o revolvingovom úvere č....
Spisová značka: 2Sa/30/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobou doručenou správnemu súdu dňa 9.10.2020 sa žalobkyňa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, ktorým zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil...
Spisová značka: 11Co/18/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením zamietol návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia. 2. Súd prvej inštancie v odôvodnení...
Spisová značka: 15CoCsp/16/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu v časti o vydanie bezdôvodného obohatenia, priznal žalovanej proti žalobkyni v časti o...
Spisová značka: 21CoP/146/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
I. Predmet konania1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad navrhol zveriť mal. C. do náhradnej osobnej starostlivosti, z dôvodu, že medzi rodičmi dochádza ku konfliktom,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.