Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 41 808 výsledkov
...
Spisová značka: 24CoP/4/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
I. Predmet konania1. Matka sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 01.12.2020 domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd zveril maloletého Y. do jej osobnej...
Spisová značka: 10Tos/1/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 415 ods. 1 Tr. poriadku, v spojení s § 67 ods. 1 Tr. zákona zamietol žiadosť odsúdeného Y. O. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu...
Spisová značka: 24CoP/6/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
I. Predmet konania1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal ponechania maloletej O. v starostlivosti D....
Spisová značka: 1Co/23/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie uložil žalovanému zákaz priblížiť sa k žalobkyni na vzdialenosť menšiu ako 20 metrov do skončenia konania vo veci samej. Vyslovil, že...
Spisová značka: 21CoP/190/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
I. Predmet konania1. Matka sa návrhom na začatie konania vo veci samej domáhala úpravy rodičovských práv a povinností k mal. Z.. Spolu s návrhom vo veci samej sa matka domáhala...
Spisová značka: 24CoP/185/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
I. Predmet konania1. Matka sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhala zverenia mal. detí do svojej osobnej starostlivosti, uloženia povinnosti otcovi na...
Spisová značka: 24CoP/58/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
I. Predmet konania1. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, odbor kriminálnej polície, doručilo súdu dňa 30.07.2019 žiadosť, aby súd schválil právny úkon za...
Spisová značka: 10Co/17/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „Súd zrušuje právo spoločného nájmu strán k bytu č. XX...
Spisová značka: 1CoCsp/16/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia zamietol. Určil, že zmluvná podmienka uvedená v zmluve o úvere č. XXXXXXXXXX z 23.8.2011 v Obchodných...
Spisová značka: 1CoCsp/20/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie povolil žalovanej splácať istinu spolu s príslušenstvom priznanú rozsudkom Okresného súdu Prešov č. k. 32Csp/7/2019-168 z 20.9.2019 v...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.