Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 45 602 výsledkov
...
Spisová značka: 4To/6/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Okresný súd Humenné rozsudkom zo dňa 25.11.2020, sp. zn. 1T/66/2020 uznal obžalovaného F. X. za vinného zo zločinu lúpeže podľa 188 ods. 1 Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že-...
Spisová značka: 9To/44/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Prešov zo dňa 14.07.2020, sp. zn. 4Tk/1/2019 bola obžalovaná D. T. uznaná za vinnú zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1, 2 písm. b/ Tr....
Spisová značka: 21CoP/33/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
I. Predmet konania1. Otec sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal zverenia mal. M. do svojej osobnej starostlivosti. Náhradu trov konania si v plnom rozsahu...
Spisová značka: 5Cob/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým uznesením Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozhodol, cit.: „I. N a r i a ď u j e žalovanému z d r ž a ť sa uskutočňovania úkonov, ktorými by...
Spisová značka: 23CoCsp/47/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu300,- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti žalobu...
Spisová značka: 2CoCsp/43/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu200,- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol....
Spisová značka: 10Co/24/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „I. Kúpna zmluva uzatvorená medzi žalovaným v 1. a 3. rade dňa...
Spisová značka: 1CoE/24/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie exekúciu zastavil. Oprávnenému náhradu trov konania nepriznal. Súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 39,83 eur a uložil...
Spisová značka: 8Co/7/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. 2. Rozhodnutie právne odôvodnil...
Spisová značka: 12Co/8/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným uznesením súd prvej inštancie výrokom I. zriadil k nehnuteľnostiam pozemok parc. reg. C KN č. XXX, záhrada o výmere XX m2, pozemok...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.