Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Prešov: 47 851 výsledkov
...
Spisová značka: 8Tos/25/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Prešov podľa § 66 ods. 1 Tr. zákona v spojení s § 415 ods. 1Tr. poriadku návrh odsúdeného Z. A., nar. XX.X.XXXX v Z., trvale bytom K. XXXX/XX, Z.,...
Spisová značka: 13Co/43/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy uzatvorenej medzi F.. Z. O. a žalovanou, predmetom...
Spisová značka: 13CoCsp/18/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že: „I. Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 242,67 Eur spolu s úrokom...
Spisová značka: 12Co/46/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. V záhlaví tohto rozhodnutia identifikovaným uznesením súd prvej inštancie vyhovel návrhu žalobcov1/-4/ na nariadenie neodkladného opatrenia a vo výroku I. uložil žalovanému...
Spisová značka: 12CoE/70/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Stará Ľubovňa (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením rozhodol tak, že: „Zamieta žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., Exekútorský...
Spisová značka: 19Co/21/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie prvým výrokom zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k nehnuteľnosti evidovanej na LV č. XXXX, okres: V., obec: S., katastrálne...
Spisová značka: 10Co/13/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol takto: „I. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu 5302,49 eura spolu...
Spisová značka: 1Co/15/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu o zaplatenie 154.874,12 eur s prísl. zamietol. Konanie o vydanie nehnuteľností zastavil. Návrh žalovaného na prerušenie konania...
Spisová značka: 21CoP/147/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
I. Predmet konania1. Matka sa podaným návrhom domáhala zrušenia neodkladného opatrenia, nariadeného Okresným súdom Bardejov č. k. 4P/73/2021-11 zo dňa 21.07.2021. II. Obsah...
Spisová značka: 24CoP/184/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
I. Predmet konania1. Matka sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 23.07.2021 domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd predbežne zveril maloleté deti H. a E....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.