Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 34 983 výsledkov
...
Spisová značka: 9CoP/3/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odvolal O. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom J., G. XXX/X z funkcie opatrovníka nad opatrovancom V. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom J., G....
Spisová značka: 8CoP/40/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Návrhom zo dňa 4.9.2020 sa otec maloletého P. domáhal zníženia jeho vyživovacej povinnosti zo sumy 180 eur na sumu 100 eur mesačne, čím by došlo k zmene rozsudku Okresného súdu...
Spisová značka: 1Tos/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Okresný súd Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) napadnutým uznesením podľa § 69 ods. 1Trestného zákona podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové...
Spisová značka: 11S/148/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 07.10.2020, doručenou tunajšiemu súdu dňa 12.10.2020, domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 101203081/2020 zo dňa...
Spisová značka: 11S/93/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 12. 06. 2020, doručenou tunajšiemu súdu dňa 18. 06. 2020, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2020/3426 O-114/2020 zo dňa...
Spisová značka: 9CoCsp/30/2020
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Rozsudkom zo dňa 12. novembra 2020 č. k. 9CoCsp/30/2020-197 odvolací súd rozhodol o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Nitra tak, napadnutý rozsudok súdu prvej...
Spisová značka: 1Tos/134/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Okresný súd Levice uznesením podľa § 66 odsek 1 písmeno b/, odsek 2 Trestného zákona, zamietol návrh odsúdeného E. W. na podmienečné prepustenie z výkonu úhrnného trestu odňatia...
Spisová značka: 5Co/130/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Nové Zámky (súd prvej inštancie v zmysle § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) uznesením zo dňa zo dňa 4. augusta 2020, č. k....
Spisová značka: 5CoP/46/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Súd prvej inštancie (Okresný súd Nové Zámky) pri právnom posúdení podľa § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, 2, § 329 ods. 1, 2 a § 331 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej iba...
Spisová značka: 26S/53/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 1. 2021
1. Žalobca sa správnou žalobou, odoslanou na poštovú prepravu dňa 08.10.2020 a doručenouKrajskému súdu v Nitre ako vecne a miestne príslušnému správnemu súdu (§ 19 ods. 1 v spojení...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.