Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 38 568 výsledkov
...
Spisová značka: 1Tos/70/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Komárno podľa § 399 odsek 2 Trestného poriadku, zamietol návrh odsúdeného A. B. na povolenie obnovy konania skončenej rozsudkom Okresného súdu...
Spisová značka: 1Tos/78/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona, zamietol žiadosť odsúdeného S. A. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 1Tos/79/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona, zamietol žiadosť odsúdeného A. B. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 25CoP/1/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1.Napadnutým rozsudkom, v poradí druhým, súd prvej inštancie určil, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) patria: nehnuteľnosti, a to: Byt, nachádzajúci...
Spisová značka: 25CoP/20/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom zamietol návrh matky na zákaz styku otca s maloletou P.. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Svoje...
Spisová značka: 25CoP/22/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
X.X.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Prešov pod č.k. 27P/267/2013-33 zo dňa 24.9.2013 v časti o výživnom na maloleté dieťa: U. S., nar....
Spisová značka: 23Sa/81/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitre dňa 28.10. 2020 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste č. 14163140 zo...
Spisová značka: 23Sa/73/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. 6Sžk/2/2020 zo dňa 05. 08. 2020 postúpilKrajskému súdu v Nitre nejasné podanie žalobcu zo dňa 31. 12. 2019, doplnené podaním...
Spisová značka: 11S/117/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 20. 09. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 23. 09. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OVBP2-2019/031944 zo dňa 24....
Spisová značka: 2To/40/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Levice (ďalej len súd I. stupňa) bol obžalovaný X. L. (ďalej aj ako „obžalovaný“) uznaný vinným z prečin porušovania domovej slobody podľa § 194...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.