Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 39 113 výsledkov
...
Spisová značka: 9Co/75/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1.1. Napadnutým rozsudkom (druhým v poradí) súd prvej inštancie žalobu zamietol a rozhodol, že žalovaný má nárok voči žalobcovi na náhradu trov konania vo výške 100%. Rozhodnutie...
Spisová značka: 9Co/56/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k nehnuteľnosti v katastrálnom území Z. I., zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného...
Spisová značka: 22Sa/25/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobkyňa Okresnému súdu v Rimavskej Sobote dňa 18. 06. 2021 doručila podanie zo dňa 18. 06. 2021 označené ako ,,Návrh na exekúciu“. V podaní uviedla, že žije v spoločnej...
Spisová značka: 22Sa/31/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobkyňa sa podaním zo dňa 01. 10. 2021, doručeným tunajšiemu súdu dňa 08. 10. 2021, domáha ochrany proti inému zásahu do práv a právom chránených záujmov orgánom verejnej...
Spisová značka: 23Sa/78/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca sa podaním zo dňa 30. 10. 2021, doručeným tunajšiemu súdu dňa 05. 11. 2021, domáha ochrany proti nečinnosti orgánu verejnej správy. 2. Podľa § 9 ods. 1 zákona č....
Spisová značka: 11S/88/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 06. 2021, doručenou tunajšiemu súdu dňa 09. 07. 2021, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 179230/2021 zo dňa 22. 04. 2021,...
Spisová značka: 12Co/154/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom určil, že do predmetu bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria: A. NEHNUTEĽNOSTI: 1. zapísané v katastri nehnuteľností...
Spisová značka: 12Co/30/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 4.439,15 eura s 5,05% úrokom z omeškania ročne od 22.10.2015...
Spisová značka: 23Sa/71/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobca sa žalobou podanou na poštovú prepravu dňa 17. 08. 2021, doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 18. 08. 2021, doručenou tunajšiemu súdu dňa 27.09.2021 domáha...
Spisová značka: 15S/79/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 16. 12. 2020, podanou tunajšiemu súdu dňa 18. 12. 2020, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. NIP/NIP_PO/BEZ/2020/5414 zo dňa 03....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.