Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 33 374 výsledkov
...
Spisová značka: 6CoP/15/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie tak, že maloleté dieťa S. S., nar. XX.XX.XXXX sa dočasne zveruje do osobnej starostlivosti matky. Zároveň...
Spisová značka: 7CoP/15/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh otca na zmenu úpravy práv a povinností rodičov voči maloletému dieťaťu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z...
Spisová značka: 2To/20/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Komárno (ďalej len súd I. stupňa) bola obžalovaná Y. N. (ďalej len obžalovaná) uznaná vinnou z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d/, ods....
Spisová značka: 8Co/40/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa svojim návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal, aby žalovanému bolo uložené nepribližovať sa k nemu na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov, keď poukázal na...
Spisová značka: 25Co/147/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1.1. Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala, aby súd uložil žalovanej v 1. rade povinnosť do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaslať žalobkyni písomné ospravedlnenie v...
Spisová značka: 25Co/61/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1.386 eur do3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania...
Spisová značka: 25CoCsp/12/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1.1. Súd prvej inštancie uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanej povinnosť zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy č. XXXXXXXXXX zo dňa 26.11.2014...
Spisová značka: 25CoP/9/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1.1. Súd prvej inštancie rozsudkom v spojení s opravným uznesením uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu navrhovateľky výživným v sume 170 eur mesačne k rukám navrhovateľky...
Spisová značka: 2To/22/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky (ďalej len „súd I. stupňa“) bol podľa § 41 ods. 3Tr. zák. zrušený skorší výrok o vine obžalovaného M. C. a P. M. rozsudku Okresného...
Spisová značka: 4To/20/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovaného I. P. vinným zo spáchania prečinov ublíženia na zdraví podľa § 156 odsek 1 Trestného zákona a výtržníctva podľa § 364 odsek 1...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené