Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 37 618 výsledkov
...
Spisová značka: 2Tos/26/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 92 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. s použitím § 470 ods. 1 Tr. por. zamietol žiadosť odsúdeného S. H. (ďalej...
Spisová značka: 7Co/17/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1.Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh navrhovateľky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadala, aby súd nariadil odporcovi povinnosť zdržať sa výkonu...
Spisová značka: 9CoP/9/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloleté dieťa: L. L., nar. XX. XX. XXXX do osobnej starostlivosti matke. Súčasne...
Spisová značka: 11S/160/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1 Žalobca sa žalobou zo dňa 03. 12. 2020, doručenou tunajšiemu súdu dňa 04. 12. 2020, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. NIP/ NIP_PO/BEZ/2020/5302 zo dňa 26....
Spisová značka: 2To/15/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) bol obžalovaný N. T. (ďalej aj ako „obžalovaný“) uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm....
Spisová značka: 5CoP/9/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Súd prvej inštancie (Okresný súd Nitra) uznesením zo dňa 29. 01. 2021 č. k. 11P/11/2021-21 pri právnom posúdení podľa § 2 ods. 2, § 366 Civilného mimosporového poriadku (ďalej...
Spisová značka: 9CoP/8/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu...
Spisová značka: 25Co/78/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Vo vyššie uvedenej právnej veci sa žalobca, po čiastočnom späťvzatí a pripustení zmeny žaloby, domáhal voči žalovanej náhrady škody vo výške 2 849 027,68 eura, úroku z omeškania...
Spisová značka: 25CoP/7/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1.1. Súd prvej inštancie uznesením zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, 2, § 329...
Spisová značka: 2To/60/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) bol obžalovaný O. O. (ďalej len obžalovaný) uznaný vinným zo spáchania prečinu sprenevery podľa § 213 ods....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.