Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 31 309 výsledkov
...
Spisová značka: 23Sa/34/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. 1. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21. 03. 2019 žalovaný ako odvolací správny orgán podľa§ 215 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodol tak, že...
Spisová značka: 4Tos/47/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvého stupňa“) konajúci v senáte napadnutým uznesením podľa § 66 odsek 1 písmeno b/, odsek 2 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného O. X....
Spisová značka: 23Sa/56/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobcovia sa žalobou zo dňa 26. 06. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 27. 06. 2019, domáhali uloženia povinnosti žalovanému, aby konal a rozhodol v konaní č. OU-ZA-PLO...
Spisová značka: 2Tos/60/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 66 ods. 1 písm. a/, ods. 2, ods. 3 Tr. zák., zamietol žiadosť odsúdeného Y. S. (ďalej len odsúdený) o...
Spisová značka: 1Tos/55/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým uznesením bol odsúdený Patrik Slimák podľa § 411 odsek 1 Trestného poriadku a § 9 odsek3 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody preradený na ďalší...
Spisová značka: 1Tos/56/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona zamietol žiadosť odsúdeného S. Y. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 2To/61/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom, Okresný súd Nové Zámky (ďalej len súd I. stupňa), uznal obžalovaného G. A. (ďalej len obžalovaný) vinným z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2...
Spisová značka: 1To/55/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný R. S. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 odsek 1, 3 písmeno c/ Trestného zákona, na skutkovom základe, žehoci mu...
Spisová značka: 25CoP/27/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Súd prvej inštancie uznesením zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia v časti zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti matky dieťaťa. Určil, že...
Spisová značka: 11S/255/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 12. 2018, doručenou tunajšiemu súdu dňa 18. 12. 2018, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OOP3-2018/035185 zo dňa 17....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené