Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 32 882 výsledkov
...
Spisová značka: 6CoP/3/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 13.07.2017 č. k. 32P/160/2016-218 v časti styku otca s maloletým E. tak, že otec...
Spisová značka: 8Co/21/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Okresný súd Nitra ako súd prvej inštancie zhora uvedeným uznesením (konajúc o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia) návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia...
Spisová značka: 6CoPom/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie neodkladným opatrením dočasne zveril maloletú Q. W., nar. XX. XX. XXXX, do starostlivosti I. X., A.., W. XX/A, A. a uložil...
Spisová značka: 11S/132/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 14. 10. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 15. 10. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-NR-OCDPK-2019/034979 zo dňa 19....
Spisová značka: 11S/70/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 02. 08. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 05. 08. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101284247/2019 zo dňa 28. 05. 2019,...
Spisová značka: 11S/74/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 05. 08. 2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 06. 08. 2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101298503/2019 zo dňa 29. 05. 2019,...
Spisová značka: 6Co/202/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol, navrhovateľku zaviazal zaplatiť na účet správcu súdny poplatok z návrhu na...
Spisová značka: 9Co/83/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 6.443,71 eura titulom náhrady škody spolu s 5% ročným úrokom z omeškania zo sumy 6.443,71...
Spisová značka: 9CoP/4/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol tak, že návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil...
Spisová značka: 25Co/227/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom určil, že dobrovoľná dražba, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 136/2017, Nz 15284/2017 zo dňa 05.05.2017 vystavenou notárkou...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené