Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 35 420 výsledkov
...
Spisová značka: 7Tos/56/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Košice I podľa § 66 ods.1 písm.a) Tr.zák. zamietol žiadosť odsúdeného W. W.V., D.. XX. V. XXXX S. C., trvale bytom C., A. Č..XX o podmienečné...
Spisová značka: 11Co/259/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Košice - okolie (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) napadnutým uznesením v celom rozsahu vyhovel návrhu na nariadenie...
Spisová značka: 4Tos/60/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 26.6.2019, sp. zn. 5T/64/2019 podľa § 238 ods.3 Tr. por., § 72 ods.1 písm. e) Tr. por., § 79 ods.2 Tr. por. ponechal obvineného V. I....
Spisová značka: 7Tos/54/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 3.7.2019 sp.zn. 3T/69/2019 podľa § 72 ods.1 písm.b/, e/ Tr.por., § 79 ods.2, 3 Tr.por. ponechal obvineného J. G. naďalej vo väzbe....
Spisová značka: 8CoP/37/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľky s jej manželom a pre čas pre rozvode schválil rodičovskú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a...
Spisová značka: 5Co/4/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Okresný súd Košice- okolie (ďalej aj súd) rozsudkom 13Csp/2/2018-40 z 4.9.2018 rozhodol: I. Konanie v časti o zaplatenie 378,39 € zastavuje. II. V prevyšujúcej časti žalobu...
Spisová značka: 5Saz/14/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. Administratívne konanie1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-241-13/2018-Ž z 26.02.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z....
Spisová značka: 5Saz/15/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. Administratívne konanie1. Žalovaný rozhodnutím ČAS: MU-PO-242-24/2018-Ž zo 26.02.2019 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z....
Spisová značka: 5Saz/16/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. Administratívne konanie1. Žalovaný správny orgán rozhodnutím ČAS: MU-PO-15-21/2019-Ž zo dňa 19.03.2019 (ďalej len„preskúmavané rozhodnutie“) v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) a ods....
Spisová značka: 5Saz/17/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
I. Administratívne konanie1. Žalovaný správny orgán rozhodnutím ČAS: MU-PO-16-16/2019-Ž zo dňa 19.03.2019 (ďalej len„preskúmavané rozhodnutie“) v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) a ods....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené