Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 35 948 výsledkov
...
Spisová značka: 5Saz/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Správnou žalobou vo veci azylu zo dňa 26.08.2019, doručenou správnemu súdu dňa 27.08.2019, sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-20-28/2019-Ž zo dňa...
Spisová značka: 7S/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 30.03.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 02.04.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 6S/113/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobca podanou správnou žalobou z 10.09.2018 sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z08.06.2018 č. 101132501/2018, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice z...
Spisová značka: 2Sa/19/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Správnou žalobou vo veciach zaistenia podanou žalovanému 19.08.2019, doručenú súdu 26.08.2019 žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného, Prezídia Policajného zboru, Úrad...
Spisová značka: 2Sa/20/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Správnou žalobou vo veciach zaistenia podanou žalovanému 19.08.2019, doručenou súdu 26.08. 2019 žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného, Prezídia Policajného zboru, Úrad...
Spisová značka: 2Sa/13/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Dňa 27.06.2019 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu postúpená vec vedená na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4Sa/28/2019 z dôvodu miestnej príslušnosti. Pod...
Spisová značka: 2Sa/15/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Dňa 19.07.2019 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu doručená správna žaloba žalobkyne v sociálnej veci voči rozhodnutiu žalovaného z 13.05.2019 č....
Spisová značka: 1Sa/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Podaním žalobkyne označeným ako žiadosť o prešetrenie, podaným na poštovú prepravu dňa04.01.2019 a doručeným na Krajský súd v Košiciach dňa 08.01.2019, žiadala táto o...
Spisová značka: 7Co/28/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľa a jeho manželky. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2. Proti tomuto...
Spisová značka: 8Tos/65/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 5Pp/26/2019 zo dňa 9. 5. 2019 podľa § 66 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného A. W. z výkonu trestu...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené