Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 38 294 výsledkov
...
Spisová značka: 7S/106/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 11.12.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 12.12.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 7S/93/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 18.11.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 19.11.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 7S/96/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 19.11.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 20.11.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 6S/147/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Správnou žalobou, doručenou správnemu súdu dňa 02.11.2018, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 23 950 015...
Spisová značka: 5Saz/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Správnou žalobou vo veci azylu zo dňa 08.05.2020, doručenou správnemu súdu dňa 11.05.2020, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania rozhodnutia...
Spisová značka: 6To/20/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dňa 30. 1. 2020, sp. zn. 3T/20/2019 bol obžalovaný P. T. uznaný vinným prečinom nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák....
Spisová značka: 8S/17/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Dňa 12.02.2020 bola Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobcu BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o., ktorou sa domáhal...
Spisová značka: 7To/37/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 18.3.2020 sp.zn. 3T/6/2020 bol obžalovaný P. T. uznaný za vinného z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 písm.a/, b/...
Spisová značka: 10Sa/4/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Správnou žalobou vo veciach zaistenia podanou žalovanému dňa 28.04.2020, doručenú Krajskému súdu v Košiciach dňa 29.04.2020 žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného č.:...
Spisová značka: 6Sa/17/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 09.04.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-PO9-25-012/2020-AZ zo dňa 05.03.2020, ktorým žalovaný podľa § 88a ods. 1 písm....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené