Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 37 562 výsledkov
...
Spisová značka: 4To/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Napadnutým rozsudkom okresného súdu boli obžalovaní: X)G. Z., nar. XX.XX.XXXX B. S., okres Spišská Nová Ves, trvale bytom Ž. XXX, okres Spišská Nová Ves, X)Q.. G. Č., nar....
Spisová značka: 8CoP/255/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom z 30.1.2019 č.k. 15P 127/2014-389 zveril maloletého B. I. nar. XX.XX.XXXX do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia budú maloleté...
Spisová značka: 8S/17/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Správnou žalobou doručenou súdu dňa 01.03.2018 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1528546/2017 zo dňa 28.12.2017, ktorým bolo potvrdené...
Spisová značka: 7S/6/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Žalobcovia v 1. a 2. rade (ďalej len "žalobcovia") sa správnou žalobou zo dňa 12. 04. 2019, doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 15. 04. 2019, domáhali preskúmania zákonnosti...
Spisová značka: 1Sa/2/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 17.01.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ- HCP-BA12-30-012/2019-AV zo dňa 31.12.2019, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011...
Spisová značka: 1Sa/3/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalovaný rozhodnutím o zaistení č. PPZ-HCP-BA12-33-012/2019-AV z 31.12.2019 na základe vykonateľného rozhodnutia o administratívnom vyhostení vydaného dňa 31.12.2019 ...
Spisová značka: 7Sa/4/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 17.01.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ- HCP-BA12-32-012/2019-AV zo dňa 31.12.2019, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011...
Spisová značka: 7Sa/5/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 17.01.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ- HCP-BA12-31-012/2019-AV zo dňa 31.12.2019, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011...
Spisová značka: 2Sa/34/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobkyňa správnou žalobou zo dňa 19.06.2018 sa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.05.2018. Týmto rozhodnutím, ktoré žalovaný vyhotovil na meno R. E., L....
Spisová značka: 7CoP/10/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým upravil styk otca s maloletou tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletou P. každý párny...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené