Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 45 559 výsledkov
...
Spisová značka: 6S/18/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 16.02.2021, doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 17.02.2021, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 23 950 001...
Spisová značka: 2Sa/18/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Správnou žalobou vo veci zaistenia žalobcu zo dňa 07.05.2021, doručenou správnemu súdu dňa17.05.2021 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 9CoPr/5/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a žalovanému nárok na náhradu trov konania...
Spisová značka: 1Sa/3/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 15.04.2021, PPZ-HCP-BA6-78-012/2021-AV zaistil dňa 15.04.2021 o18:00 hodine, účastníka konania - žalobkyňu na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu...
Spisová značka: 4To/1/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovaného O. Q. za vinného z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák. na tom skutkovom základe, žedňa 19.10.2018 v čase o 19.35...
Spisová značka: 6CoE/11/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Okresný súd Rožňava ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. 2. Proti tomuto...
Spisová značka: 8CoP/101/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal úpravy jeho styku s maloletou každý párny víkend v...
Spisová značka: 7S/87/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
1. Žalobou zo dňa 29.10.2019, doručenou tunajšiemu súdu dňa 04.11.2019, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti opatrenia žalovaného č. 101937310/2019 zo dňa 13.08.2019, ktorým...
Spisová značka: 7To/82/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Michalovce zo dňa 10.8.2020 sp.zn. 4T/141/2019 boli obžalovaní A. Č. V. M. A. uznaní za vinných zo spolupáchateľstva zločinu lúpeže podľa § 20 k § 188...
Spisová značka: 8To/95/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Košice I zo dňa 14.9.2020 sp.zn. 5T/77/2017 bol obžalovaný H. U. podľa§ 285 písm. c) Tr.por. oslobodený spod obžaloby Okresnej prokuratúry Košice I sp. zn....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.