Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 36 005 výsledkov
...
Spisová značka: 17CoE/58/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu vykonávanú súdnym exekútorom JUDr. Jánom Sokolom, Exekútorský úrad Košice, so sídlom Jantárová 30, Košice, zastavil v zmysle §...
Spisová značka: 17CoE/64/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Uznesením 6Er/398/2006-48 zo dňa 01.10.2018 (ďalej len „napadnuté uznesenie“) súd prvej inštancie zastavil exekúciu a uložil oprávnenému nahradiť súdnemu exekútorovi trovy...
Spisová značka: 6Co/176/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd Košice-okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo len „súd“) uznesením zo dňa18.6.2018 č. k. 15C/642/2015-77 zamietol návrh žalobcu na zrušenie rozsudku pre...
Spisová značka: 11Co/74/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd Rožňava (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti...
Spisová značka: 5Saz/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Správnou žalobou vo veci azylu zo dňa 26.08.2019, doručenou správnemu súdu dňa 27.08.2019, sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-20-28/2019-Ž zo dňa...
Spisová značka: 7S/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 30.03.2019, podanou elektronicky na Krajskom súde v Košiciach dňa 02.04.2019, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 6Co/110/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1.Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvej inštancie alebo len súd) rozsudkom zo dňa 11. decembra2018 č.k. 16C/52/2016-261 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni...
Spisová značka: 7S/183/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobca podal na tunajší súd dňa 20.12.2018 správnu žalobu zo dňa 05.12.2018, ktorou žiadal preskúmať zákonnosť postupu a rozhodnutia žalovaného č. 102133716/2018 zo dňa...
Spisová značka: 7S/185/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Žalobca podal na tunajší súd dňa 20.12.2018 správnu žalobu zo dňa 05.12.2018, ktorou žiadal preskúmať zákonnosť postupu a rozhodnutia žalovaného č. 102133714/2018 zo dňa...
Spisová značka: 15CoE/223/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Štefanovi Hrebíkovi nevyhnutné trovy exekúcie vo výške...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené