Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 46 360 výsledkov
...
Spisová značka: 1Sa/1/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 10. 01. 2020, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 13. 01. 2020, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu, odboru...
Spisová značka: 9Co/155/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) uznesením I. Dočasne z a k á z a l žalovanému vstupovať do nehnuteľnosti - rodinného domu so súp. č. XX, nachádzajúceho sa v X., na parcele...
Spisová značka: 8CoP/169/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala, aby jej súd udelil súhlas so zápisom maloletých detí do...
Spisová značka: 8CoP/181/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal úpravy styku s maloletou W. tak, že je oprávnený sa s ňou...
Spisová značka: 9Sa/21/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 88a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej len ZoPC) rozhodol o predĺžení zaistenia žalobcu už zaisteného rozhodnutím...
Spisová značka: 10Sa/55/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 30.12.2020 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-BA-OOP1-2020/111087-003 zo dňa 12.10.2020,...
Spisová značka: 4To/4/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
Napadnutým rozsudkom okresného súdu, u ktorého bol uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn.: 4To/147/2019 zo dňa 5.2.2020, po odvolaní prokurátora zrušený výrok o treste...
Spisová značka: 6S/6/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 08.01.2021, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 11.01.2021 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 04.11.2020, č....
Spisová značka: 6S/17/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 09.10.2020, doručenou tunajšiemu súdu dňa 12.10.2020, sa žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu domáhal, aby správny súd zrušil rozhodnutie...
Spisová značka: 8Co/36/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom obmedzil D. Č. nar. XX.X.XXXX spôsobilosti na právne úkony v rozsahu, že nie je spôsobilá disponovať finančnou hotovosťou nad 40,- Eur...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.