Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 39 574 výsledkov
...
Spisová značka: 2Sa/27/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa21.10.2020 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 10Sa/39/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Správnou žalobou vo veciach zaistenia, včas doručenou žalovanému a doručenú súdu dňa16.10.2020, žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného, Oddelenie cudzineckej polície...
Spisová značka: 10Sa/40/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Správnou žalobou vo veciach zaistenia, včas doručenou žalovanému a doručenú súdu dňa16.10.2020, žalobca žiadal zrušiť rozhodnutie žalovaného, Oddelenie cudzineckej polície...
Spisová značka: 2Sa/26/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Správnou žalobou zo dňa 29.09.2020, doručenou krajskému súdu v Košiciach dňa 13.10.2020, sa žalobca domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 10Sa/35/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 25.09.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ- HCP-BA12-38-012/2020-AV zo dňa 09.09.2020, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011...
Spisová značka: 10Sa/36/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 30.09.2020 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ- HCP-P06-24-044/2020-AV zo dňa 24.09.2020, ktorým žalovaný podľa zákona č. 404/2011...
Spisová značka: 3CoKR/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zo dňa 21.8.2020 č.k. 27Cbi/1/2020- 73 konanie zastavil a žalovanému nepriznal náhradu trov konania2. Súd prvej inštancie svoje...
Spisová značka: 2Sa/25/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa02.10.2020 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 10Sa/26/2020
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k. 10Sa/26/2020-28 zo dňa 29.09.2020 tento rozhodol tak, že správnu žalobu zamietol. Zároveň účastníkom konania náhradu trov konania...
Spisová značka: 10Sa/32/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalovaný preskúmavaným rozhodnutím o zaistení zo dňa 21.08.2020, č. : PPZ-HCP- SO13-20-008/2020-ZAV zaistil účastníka konania, t.j. žalobcu dňa 21.08.2020 o 12:30 hod. podľa§...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.