Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 40 616 výsledkov
...
Spisová značka: 7S/199/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobou zo dňa 29.10.2020, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 02.11.2020, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 6S/121/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 17.07.2019 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 100964942/2019 zo dňa 25.04.2019, ktorým...
Spisová značka: 6S/188/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 11.12.2019 domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 102408999/2019 zo dňa 21.10.2019, ktorým...
Spisová značka: 7S/105/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 25.04.2020, ktorá bola doručená Krajskému súdu v Košiciach dňa 28.04.2020 domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 7S/154/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 08.07.2020, ktorá bola doručená Krajskému súdu v Košiciach dňa 09.07.2020 domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2020/4093,...
Spisová značka: 6S/4/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 12.08.2020, doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 13.08.2020, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného...
Spisová značka: 4Tos/3/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 238 ods. 4 Tr. poriadku, § 72 ods.1 písm. b/, e/ Tr. por., § 79 ods. 2, 3 Tr. por. zamietol žiadosť obvineného W. Y., nar.XX.X.XXXX o...
Spisová značka: 6CoE/156/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Spišská Nová Ves ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví námietky oprávneného proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie zamietol (I. výrok) a...
Spisová značka: 6S/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 07.09.2020, doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 08.09.2020 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 101108906/2020 zo dňa...
Spisová značka: 8CoP/319/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh otca na zrušenie neodkladného opatrenia nariadeného uznesením Okresného súdu v Michalovciach sp. zn. 2P/61/2020 zo dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.