Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 45 577 výsledkov
...
Spisová značka: 16CoCsp/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd napadnutým uznesením zastavil konanie (I. výrok) a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu (II. výrok). 2. Okresný súd vydaním tohto...
Spisová značka: 17Co/72/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Odvolaním napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala zákazu priblíženia sa žalovaného k nej na vzdialenosť...
Spisová značka: 12CoP/36/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“, event. „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“), uznesením zo dňa 21. 07. 2020 neodkladným...
Spisová značka: 12CoP/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Zvolen, ako súd prvej inštancie (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“), uznesením zo dňa 31. 08. 2020 návrh otca na...
Spisová značka: 17Co/192/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 357,- Eur spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne od 19. 07. 2016 do...
Spisová značka: 17CoCsp/51/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom vyhovel žalobe a uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6 381,23 € spolu s 5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 6 109,72 €...
Spisová značka: 17CoP/36/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Podľa výroku rozhodnutia napadnutého odvolaním navrhovateľa súd prvej inštancie zamietol návrh na určenie otcovstva podaný navrhovateľom 4. septembra 2019 voči maloletému...
Spisová značka: 17CoP/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Lučenec na návrh Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, referát...
Spisová značka: 13CoP/34/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým uznesením zo dňa 21. 08. 2020 návrh otca na...
Spisová značka: 15Co/150/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „I. Súd žalobu o vypratanie CKN parcely č. XXX/XX, orná pôda o výmere 170 m2 zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.