Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 42 329 výsledkov
...
Spisová značka: 12Co/189/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd Rimavská Sobota, ako súd prvej inštancie, platobným rozkazom č. k. 10Csp/91/2019-47 zo dňa 12. 08. 2019 uložil žalovanej povinnosť do 10 dní odo dňa doručenia...
Spisová značka: 15Co/72/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol: „Súd určuje, že Zmluvy o revolvingovom úvere číslo XXXXXXXXXX zo dňa XX.XX.XXXX a číslo XXXXXXXXXX zo dňa XX.XX.XXXX uzatvorené medzi...
Spisová značka: 4To/128/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 22. 5. 2019, sp. zn. 3T/101/2018 bola obž. N. R. odsúdená pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e/ ods. 3 písm. b/ Tr.zák. k trestu...
Spisová značka: 13Co/185/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvostupňový súd“) napadnutým rozsudkom rozhodol, že žalobu zamietol. Zároveň rozhodol, že...
Spisová značka: 13Co/167/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd uložil žalovanému 1/ Slovenskej sporiteľni, a. s., so sídlom v Bratislave a žalovanému 2/ DUPOS dražobná, spol. s r.o., so sídlom v...
Spisová značka: 41Cob/32/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, rozsudkom č.k. 41Cob/32/2019-369 zo dňa30.7.2019 potvrdil v napadnutej časti II. a III. výrokovej vety rozsudok súdu prvej...
Spisová značka: 16CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd nariadil neodkladné opatrenie ktorým: - zveril dočasne maloletého L. U., nar. XX. XX. XXXX do osobnej starostlivosti matky, ktorá je...
Spisová značka: 11Co/133/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 13Csp/55/2018-193 zo dňa 15. apríla 2019 (ďalej len „napadnutý ...
Spisová značka: 11Co/172/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Okresný súd Lučenec (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie) uznesením č.k. 10C/22/2019-179 zo dňa 8. augusta 2019 návrh žalobcu na nariadenie...
Spisová značka: 15CoP/26/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „Maloleté deti I. P., nar. XX. XX. XXXX a P., nar. XX. XX. XXXX sa z v e r u j ú do osobnej starostlivosti...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené