Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 43 458 výsledkov
...
Spisová značka: 3To/162/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Zvolen sp. zn. 5T/113/2019 zo dňa 08. 11. 2019 bol obžalovaný O. A. uznaný vinným prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a)...
Spisová značka: 5Tos/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Napadnutým uznesením samosudca Okresného súdu Rimavská Sobota podľa § 73 ods. 1 Tr. zák. uložilZ. A. ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Proti tomuto uzneseniu podal...
Spisová značka: 11Co/203/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
1. Okresný súd Rimavská Sobota (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 10C/20/2019-140 zo dňa 20. augusta 2019 (ďalej len „napadnutý rozsudok“ alebo...
Spisová značka: 4To/129/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Rozsudkom samosudcu Okresného súdu Zvolen, sp. zn. 4T/110/2018 zo dňa 24.7.2019 bol obž. Z. Q. uznaný za vinného v bode 1) rozsudku za prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. b/...
Spisová značka: 4To/160/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Rozsudkom samosudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom sp. zn. 0T/54/2019 zo dňa 1. októbra 2019 bol obž. O. C. uznaný za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa...
Spisová značka: 15Co/116/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
1. Okresný súd odvolaním napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný nemá nárok na ich náhradu. 2. V odôvodnení rozsudku súd uviedol, že...
Spisová značka: 15CoP/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
1. Okresný súd napadnutým uznesením rozhodol, že: „Nariaďuje toto neodkladné opatrenie: I. Maloletá B. T., nar. XX.XX.XXXX sa dočasne zveruje do osobnej starostlivosti matky J. W.,...
Spisová značka: 3To/155/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, 3 písm. c) Tr.zák., na tom skutkovom základe, žehoci...
Spisová značka: 3To/158/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene zo dňa 06.09.2019, sp.zn. 1T/53/2019 bol okrem iných uznaný za vinného ml. M. O., a to pre prečin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1...
Spisová značka: 3To/5/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2020
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný P. E. uznaný za vinného v bodoch 2), 3) napadnutého rozsudku z pokračovacieho zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené