Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 45 169 výsledkov
...
Spisová značka: 75S/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobca na Krajskom súde v Banskej Bystrici dňa 06.08.2020 podal správnu žalobu, ktorou sa domáhal, aby správny súd preskúmal doručenie jeho žiadosti o informácie e-mailom ako...
Spisová značka: 30Sa/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobca podal dňa 22. mája 2020 na Krajskom súde v Banskej Bystrici správnu žalobu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho riaditeľa žalovaného č. XXX...
Spisová značka: 12Co/39/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej tiež „okresný súd“, alebo„súd prvej inštancie“, resp. „prvostupňový súd“) žalobu žalobkyne zamietol. Žalovanej...
Spisová značka: 17CoCsp/30/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 83,32 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5% ročne zo sumy 83,32 Eur...
Spisová značka: 23Sa/11/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava (orgán verejnej správy prvého stupňa) rozhodnutím XXX XXX XXXX X zo dňa 07.02.2019 zamietla žiadosť žalobcu o starobný dôchodok zo dňa...
Spisová značka: 23Sa/12/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava (orgán verejnej správy prvého stupňa) rozhodnutím XXX XXX XXXX X zo dňa 25.02.2019 zamietla žiadosť žalobcu o starobný dôchodok zo dňa...
Spisová značka: 23Sa/13/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.12.2018 Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodla o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok žalobcu, nakoľko podľa § 70 ods. 1 zákona č....
Spisová značka: 13Co/191/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Rozsudkom č. k. 11Csp/35/2019-48 zo dňa 06. 08. 2019 Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi...
Spisová značka: 3To/103/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný F. Q. za skutky, ktoré obžaloba kvalifikovalav bode 1) ako prečin porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na...
Spisová značka: 14Co/47/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo aj „okresný súd“) žalobu žalobkyne zamietol (výrok I. rozsudku). O trovách konania rozhodol...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.