Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 51 975 výsledkov
...
Spisová značka: 15CoCsp/43/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol: „I. Súd žalobu žalobcu zamieta. II. Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100 % do 3 dní od...
Spisová značka: 3Tos/127/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Uznesením sp. zn. 0T/6/2019 zo dňa 27.7.2021 samosudca Okresného súdu Rimavská Sobota podľa§ 420 Tr. por. s použitím § 419 ods. 1 Tr. por., § 50 ods. 4 Tr. zák. nariadil odsúdenému...
Spisová značka: 41Cob/47/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd napadnutým rozsudkom vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 35.927,76 Eur s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne od 04.11.2013 do...
Spisová značka: 41Cob/59/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1.Okresný súd Lučenec napadnutým rozsudkom prvou výrokovou vetou zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 490,--eur s 9% ročným úrokom z omeškania zo sumy 98,--eur od 22.10.2019 do...
Spisová značka: 41CoE/124/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Žiar nad Hronom uznesením sp.zn. 6Er/423/2010-45 zo dňa 13. októbra 2020 exekúciu zastavil. 2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil tým, že exekučným...
Spisová značka: 12CoCsp/7/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvoinštančný súd“) odvolaním napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť...
Spisová značka: 4To/99/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Rozsudkom samosudcu Okresného súdu Revúca sp. zn. 2T/98/2021 zo dňa 27.09.2021 bol obžalovaný Q. F. uznaný vinným z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák....
Spisová značka: 5To/106/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Zvolen, sp.zn. 3T/80/2021 zo dňa 02.08.2021 bol obž. K. I. uznaný vinným z prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 4 Tr. zák. a to za skutok, ktorého sa...
Spisová značka: 14CoCsp/21/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie, konajúc o žalobe žalobcu, ktorou sa domáhal určenia, že úver poskytnutý žalovaným žalobcovi na základe zmluvy č. 8500062276 a...
Spisová značka: 3Tos/121/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
Uznesením sp. zn. 2T/81/2019 zo dňa 10.6.2021 samosudca Okresného súdu Rimavská Sobota podľa§ 420 Tr. por. s použitím § 419 ods. 1 Tr. por., § 50 ods. 4 Tr. zák. nariadil...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.