Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 43 775 výsledkov
...
Spisová značka: 3To/157/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Okresný súd Rimavská Sobota uznal obžalovaného M. J. rozsudkom zo dňa 24.10.2019 sp.zn. 2T/68/2019 vinným zo spáchania zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1,2 písm. d) Tr. zák., §...
Spisová značka: 16Co/25/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 16Co/25/2018-503 zo dňa 19. 09. 2019 vo veci samej o odvolaní žalobcu takto rozhodol: I. Krajský súd rozsudok okresného súdu vo...
Spisová značka: 17Co/81/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Súd prvej inštancie žalobu o zaplatenie 605,54 € spolu s 5,05 % ročným úrokom z omeškania od07.06.2015 až do zaplatenia, ktorú si uplatňoval žalobca ako dlžnú sumu z úveru...
Spisová značka: 3To/147/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Označeným rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 20.08.2019 sp.zn. 0T/51/2019 bol obžalovaný I. X. uznaný vinným zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej...
Spisová značka: 23S/232/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Žalobca podal dňa 22.11.2019 na Krajskom súde v Banskej Bystrici správnu žalobu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102117552/2019 zo dňa...
Spisová značka: 12CoPr/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom okresný súd (ďalej tiež „okresný súd“, alebo „súd prvej inštancie“, resp. „prvostupňový súd“) určil, že úraz, ktorý utrpel žalobca dňa 05.07.2016...
Spisová značka: 16Co/59/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi žalovanú istinu s príslušenstvom, priznal žalobcovi proti žalovanému náhradu trov sporu v rozsahu...
Spisová značka: 16Co/70/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 320,72 € s príslušenstvom a v súdom určenej lehote a zároveň žalovanému uložil povinnosť...
Spisová značka: 43Cob/73/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
1. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací rozsudkom č.k. 43Cob/73/2019-265 zo dňa 26. septembra 2019 potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Zvolen č.k. 9Cb/4/2016-214 zo dňa...
Spisová značka: 4To/8/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom, sp.zn. 4T/25/2018 zo dňa 20.11.2019 bol obž. M. F. uznaný vinným z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a/, ods. 2...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené