Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 37 188 výsledkov
...
Spisová značka: 4Sa/42/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1/ Dňa 25.4.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 19109-3/2018-BA z 8.2.2018...
Spisová značka: 4Sa/43/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1/ Dňa 25.4.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 16003-5/2018-BA z...
Spisová značka: 4Sa/46/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1/ Dňa 2.5.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 15337-3/2018-BA z 15.2.2018...
Spisová značka: 4Sa/31/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1/ Dňa 5.4.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 21378-3/2017-BA zo dňa...
Spisová značka: 4Sa/37/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1/ Dňa 18.4.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 16427-4/2018-BA zo dňa...
Spisová značka: 4Sa/39/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1/ Dňa 24.4.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: Číslo: 21410-3/2018-BA z...
Spisová značka: 4To/73/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Malacky, sp. zn. 1T/32/2019 zo dňa 26. 04 2019, bol obžalovaný A. O., nar. XX. XX. XXXX S. N., uznaný za vinného pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej...
Spisová značka: 20CoP/120/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Okresný súd Bratislava I. uznesením zo dňa 09. júla 2019, č. k. 2P/13/2019-54, zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia. O trovách konania rozhodol tak, že...
Spisová značka: 4Sa/51/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Dňa 12.7.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobcu v sociálnych veciach (ďalej len „žaloba“) voči rozhodnutiu...
Spisová značka: 4Sa/52/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Dňa 26.7.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobcu v sociálnych veciach (ďalej len „žaloba“) voči rozhodnutiu...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené