Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 41 716 výsledkov
...
Spisová značka: 1To/67/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 6T/47/2020 zo 17.09.2020 bol obžalovaný Y. Y. uznaný vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b/...
Spisová značka: 1S/67/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len ako „správny súd") dňa27.02.2020, domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 11367/2019-1.1,...
Spisová značka: 11CoP/276/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. V napadnutom uznesení, súd prvej inštancie zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala úpravy styku otca s maloletou U. U., nar. XX.XX.XXXX v...
Spisová značka: 1S/101/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobou zo dňa 12.04.2020, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) dňa 20.04.2020, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a...
Spisová značka: 1S/111/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“) dňa27.04.2020, domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 4858/2020-1.1,...
Spisová značka: 20CoP/165/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Bratislava V rozsudkom zo dňa 23.07.2019, č. k. 20P/8/2019 -109 zamietol návrh otca na určenie výživného spätne a súčasne rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok...
Spisová značka: 1S/187/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“) dňa 31.07.2020, domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100963713/2020 zo dňa...
Spisová značka: 1S/184/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Dňa 26.08.2016 bolo Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo aj ako „krajský súd“) doručené odvolanie žalobcu voči prvostupňovému neprávoplatnému...
Spisová značka: 11CoP/260/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. V napadnutom uznesení súd prvej inštancie nariadeným neodkladným opatrením rozhodol, že : - otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi S.: L., nar. XX.X.XXXX a Z., nar....
Spisová značka: 20CoP/168/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2020
1. Okresný súd Bratislava III uznesením zo dňa 14. augusta 2020, č. k. 39P/179/2020 - 6 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým na čas do právoplatného skončenia konania, vedného na...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.