Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 37 994 výsledkov
...
Spisová značka: 1Cob/197/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh na nariadenie zabezpečovacieho a neodkladného opatrenia zo dňa 17.5.2019. 2. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia súd...
Spisová značka: 4To/132/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 17.06.2019 sp. zn.2T/8/2019, bol obžalovaný Q.N. L. uznaný vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2...
Spisová značka: 11CoP/442/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie nariadil neodkladným opatrením otcovi platiť na maloleté deti I., nar. XX.XX.XXXX a I., nar. XX.XX.XXXX, výživné v sume 150 € mesačne na každé dieťa, od...
Spisová značka: 1Co/13/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal žalovanému dočasne vstupovať do rodinného domu F.. Č.. XXXX, postaveného na parcele...
Spisová značka: 2S/203/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Žalobou zo dňa 17.10.2019, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) elektronicky taktiež dňa 17.10.2019, sa žalobca domáha...
Spisová značka: 11CoP/112/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 11Pc/3/2018-25 zo dňa 24.05.2018, rozviedol manželstvo účastníkov V. B., narodeného dňa XX.XX.XXXX a J.. V. B., rodenej V., narodenej...
Spisová značka: 11CoP/285/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom zo dňa 04.04.2019, č.k. 37P/8/2018-57, zamietol návrh otca na zníženie výživného, keď po vykonanom dokazovaní zameranom na zistenie...
Spisová značka: 11CoP/408/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Súd prvej inštancie uznesením č.k. 27P/141/2019-18 zo dňa 26.09.2019, zamietol návrh matky na nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala určenia, že je oprávnená...
Spisová značka: 1To/76/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 3T/57/2018 zo dňa 10.04.2019 bol obžalovaný D. G. uznaný za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa §...
Spisová značka: 2S/177/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 1. 2020
1. Žalobou zo dňa 10.09.2019, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) taktiež dňa 10.09.2019, sa žalobkyňa domáha preskúmania...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené