Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 49 905 výsledkov
...
Spisová značka: 4Sa/94/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 12. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 30.11.2021 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. X.XX XXX XXXX X z 24.09.2021, ktorým generálny riaditeľ žalovaného v...
Spisová značka: 11CoP/376/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Bratislava IV uznesením č.k. 17P/103/2021-84, zo dňa 17.09.2021, vo výroku I. zveril maloleté deti Z. S., nar. XX.XX.XXXX a U. S., nar. XX.XX.XXXX do osobnej...
Spisová značka: 6Co/111/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyne proti žalovanému domáhali ochrany osobnosti vo forme morálnej satisfakcie (ospravedlnenie) a...
Spisová značka: 4Sa/91/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Dňa 09.09.20201 hliadka Obvodného oddelenia PZ Trstín pri preverovaní oznámenia o pohybe cudzincov zistila, že v návese nákladného auta nachádzajúceho sa v areáli Papo Šelpice...
Spisová značka: 11CoP/385/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
Okresný súd Bratislava IV, uznesením, zo dňa 05.10.2021, č.k. 14P/42/2021-100, zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenie, ktorým sa domáhal nahradenia súhlasu matky...
Spisová značka: 1Cob/143/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol námietky a v odôvodnení uviedol, že návrhom zo dňa 27.8.2021 žiadal navrhovateľ zapísať...
Spisová značka: 4SaZ/3/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Dňa 02.12.2021 žalobca urobil vyhlásenie cudzinca o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky. V tomto vyhlásení uviedol, že o udelenie...
Spisová značka: 8Sa/79/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Správnou žalobou zo dňa 02.09.2021 vo veci správneho trestania, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“ alebo „tunajší súd“) toho istého dňa, sa žalobca...
Spisová značka: 4Sa/78/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností (ďalej...
Spisová značka: 5Co/123/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 12. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie podľa § 325 ods. 1 a § 325 ods. 2 písm. d/ CSP odporcovi, ako advokátovi H.. H. B. (brat navrhovateľky), uložil povinnosť zdržať sa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.