Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 47 291 výsledkov
...
Spisová značka: 5S/11/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Žalobou podanou na Krajskom súde v Bratislave ako správnom súde (ďalej len „správny súd“) dňa 20.01.2021 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp. zn....
Spisová značka: 8Sa/47/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Dňa 25.06.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave, ako správnemu súdu, doručená žaloba, v ktorej žalobca navrhol, aby súd zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľa Sociálnej...
Spisová značka: 11CoP/73/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Okresný súd Bratislava III, uznesením, zo dňa 25.11.2020, č.k. 17Pc/7/2020-163, zastavil konanie vo veci samej, o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok...
Spisová značka: 6Sa/13/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Správnou žalobou, doručenou súdu dňa 17.02.2017, sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného Číslo: XXX XXX XXXX X zo dňa 22.9.2016, ktorým bol žalobcovi znížený...
Spisová značka: 2Cob/32/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil toto neodkladné opatrenie: Žalovaný je povinný zdržať sa výkonu záložného práva zriadeného v zmysle zmluvy o zriadení záložného...
Spisová značka: 6Co/256/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1/ Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo právnej predchodkyne žalobcu a žalovaného tak, že do výlučného vlastníctva žalovaného prikázal:...
Spisová značka: 8Sa/108/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Dňa 10.11.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave, ako správnemu súdu, doručená správna žaloba, ktorou žalobca žiadal preskúmať rozhodnutie žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa...
Spisová značka: 8Sa/109/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Dňa 11.11.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave, ako správnemu súdu, doručená žaloba, v ktorej žalobca navrhol, aby súd zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľa Sociálnej...
Spisová značka: 8Sa/51/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.01.2020 Sociálna poisťovňa, ústredie (ďalej aj„prvostupňový orgán“ alebo „Sociálna poisťovňa“) podľa ust. § 60 ods. 2, § 65 ods. 1 a 2, §...
Spisová značka: 4Sa/34/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 4. 2021
1. Žalobou, doručenou súdu dňa 30.03.2021, sa žalobca proti žalovanému domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolane voči rozhodnutiu...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.