Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 39 180 výsledkov
...
Spisová značka: 8Sa/14/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1. Dňa 20.02.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave doručená žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 1054960702019 zo dňa 20.12.20192. Z obsahu spisu vyplýva, že...
Spisová značka: 4Sa/62/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1. Dňa 30.8.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobcu z 28.8.2019 v sociálnych veciach proti rozhodnutiam...
Spisová značka: 1To/12/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8T/52/2016 z 13.06.2019 bola obžalovaná P.. P. U. uznaná vinnou zo zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a / Tr. zák. na...
Spisová značka: 1Co/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1.1. Okresný súd Bratislava III. uznesením zo dňa 15.1.2020, č.k. 11 C 82/2019-128, I. uložil žalovanému dočasne nevstupovať do rodinného domu súpisné č. XXXX postaveného na...
Spisová značka: 7Sa/3/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
Dňa 13.01.2020 bola konajúcemu Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len správny súd) doručená správna žaloba žalobcu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: XXX...
Spisová značka: 7Sa/7/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
Dňa 31.01.2020 bola konajúcemu Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len správny súd) doručená správna žaloba žalobcu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: XXX...
Spisová značka: 7Sa/97/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1/ Dňa 03.12.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba v sociálnych veciach (ďalej len „žaloba“), podaná proti rozhodnutiu...
Spisová značka: 4Cob/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) konanie zastavil a žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi. Súd vec právne posúdil podľa...
Spisová značka: 11CoP/9/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal určenia výživného matke na maloletého V., narodeného...
Spisová značka: 20CoP/6/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 3. 2020
1. Okresný súd Bratislava V uznesením zo dňa 18.11.2019, č.k. 59P/194/2019-7, nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletú S. C. G.Ř., L. K. XX.XX.XXXX dočasne zveril do osobnej...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené