Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 36 696 výsledkov
...
Spisová značka: 7SaZ/8/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Dňa 12.07.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu doručená správna žaloba vo veciach azylu proti rozhodnutiu žalovaného ČAS: MU-DS-8-26/2019-Ž zo dňa 14....
Spisová značka: 7SaZ/5/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-202-19/2018-Ž zo dňa 11.03.2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a...
Spisová značka: 5S/145/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 07.09.2018 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného 101254497/2018 zo dňa 02.07.2018, ktorým žalovaný potvrdil...
Spisová značka: 5S/71/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 09.04.2019 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č.: 2019/300/001120/00366 zo dňa 04.02.2019, ktorým žalovaný potvrdil...
Spisová značka: 4To/59/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 3T/129/2017 zo dňa 10. 07. 2018 bol obžalovaný C. M. I., nar. XX.XX.XXXX, N., trvale bytom XXXX F. V. R.. XXXXX N., F., E. H.,...
Spisová značka: 8Sa/94/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08. júna 2018 Sociálna poisťovňa - ústredie zamietla podľa ust. § 65, § 255 a § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len...
Spisová značka: 4Tos/81/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Okresný súd Bratislava I napadnutým uznesením podľa § 409 ods. 2 Tr. por. zamietol žiadosť odsúdenejA. S. o odklad výkonu trestu odňatia slobody. Proti tomuto uzneseniu podala...
Spisová značka: 1To/45/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Napadnutým rozsudkom súdu I. stupňa bol obžalovaný M. F. uznaný za vinného zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a...
Spisová značka: 8Sa/17/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
1. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5. júna 2017 Sociálna poisťovňa - ústredie (ďalej iba„Sociálna poisťovňa“ alebo „prvostupňový orgán“) priznala žalobkyni podľa ust. § 65,...
Spisová značka: 8Sa/87/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 8. 2019
Žalobca si nárok na starobný dôchodok uplatnil žiadosťou spísanou dňa 17.01.2018 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 11.01.2018. K žiadosti doložil potvrdenie...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené