Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 41 190 výsledkov
...
Spisová značka: 4Sa/30/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Dňa 10.04.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Žalobca sa...
Spisová značka: 7Sa/19/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Dňa 03.03.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Žalobca sa...
Spisová značka: 7Sa/25/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Dňa 28.03.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba v sociálnych veciach, doplnená na základe unesenia...
Spisová značka: 11CoP/199/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým oprávnil otca stretávať sa s maloletým G. L., nar. XX.XX.XXXX každý párny kalendárny týždeň v čase od soboty od 09:00 hod....
Spisová značka: 4To/31/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III pod sp. zn. 6T/60/2018 zo dňa 23. 01. 2020 bol obžalovaný K. H., nar. XX. XX. XXXX v I. - K., trvale bytom F. XX, X. pri A., uznaný vinným...
Spisová značka: 8Sa/20/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Správnou žalobou proti inému zásahu orgánu verejnej správy zo dňa 27.03.2019, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“ alebo „tunajší súd“) elektronickými...
Spisová značka: 3Cob/223/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh žalobcu na prerušenie konania zamietol, žalobu zamietol a žalovanému priznal proti žalobcovi nárok na náhradu trov konania v plnom...
Spisová značka: 5S/100/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 29.04.2020, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo„tunajší súd“) dňa 30.04.2020, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti...
Spisová značka: 5S/101/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 29.04.2020, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo„tunajší súd“) dňa 30.04.2020, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti...
Spisová značka: 5S/102/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobou zo dňa 29.04.2020, doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo„tunajší súd“) dňa 30.04.2020, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.