Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 42 985 výsledkov
...
Spisová značka: 3Tos/129/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava III sp.zn. 6T/96/2020 zo dňa 14.10.2020 bol podľa § 355 ods. 5 Trestného poriadku odmietnutý odpor podaný poškodeným proti trestnému rozkazu...
Spisová značka: 7SaZ/1/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 2. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Dňa 17.01.2021 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba vo veciach azylu, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia...
Spisová značka: 7Sa/94/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Dňa 14.10.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba v sociálnych veciach, ktorou sa žalobca domáhal...
Spisová značka: 2To/97/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Rozsudkom samosudcu Okresného súdu Malacky z 11.11.2020, sp. zn. 1T/129/2019 bol obžalovaný M. Z. uznaný za vinného v bode 1/ z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c/ Tr. zák....
Spisová značka: 4Sa/114/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Žalobou, doručenou súdu dňa 27.11.2020, sa žalobca proti žalovanému domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia posudkového lekára a rozhodnutia o invalidite. 2. Podľa § 6 ods....
Spisová značka: 20CoP/220/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Okresný súd Bratislava II uznesením zo dňa 06. októbra 2020, č.k. 27P/114/2020-54, nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveruje maloletého T. Š., M. R. XX.XX.XXXX J....
Spisová značka: 6Co/1/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia spočívajúceho v uložení povinnosti žalovaným opätovne zabezpečiť pre...
Spisová značka: 6Sa/19/2018
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. Krajský súd v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“) v právnej veci žalobcu - Ing. X. K., nar. XX.XX.XXXX, Y. č. XXX/X, Y. (ďalej len ako „žalobca“) proti žalovanému - Ústredie...
Spisová značka: 11CoP/381/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
1. V napadnutom uznesení súd prvej inštancie zamietol návrh navrhovateľky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadala odporcovi uložiť povinnosť odo dňa podania návrhu...
Spisová značka: 1To/76/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 2. 2021
Napadnutým rozsudkom vyššie uvedeného prvostupňového súdu bol obžalovaný T. Q. uznaný vinným zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.