Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 2 336 výsledkov
...
Spisová značka: 9Cdo/124/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o e-Governmente je súd povinný doručovať písomnosti...
Spisová značka: II. ÚS 327/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2021
Vo vzťahu k nedoručeniu vyjadrení žalovaných k odvolaniu ústavný súd uvádza, že doručovanie vyjadrení protistrane má význam vtedy, ak obsahuje relevantné nové argumenty,...
Spisová značka: 4Obo/1/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 8. 2021
Z doručenky ... mal súd za nepochybné, že odopretie prijatia písomnosti v zmysle vtedajšieho § 50 O. s. p. nevykonala osoba, ktorej bola zásielka doručovaná. Súd zdôraznil, že je...
Spisová značka: 2Sžrk/14/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 9. 2021
Povinnosť uplatňovať zákony v súlade s Ústavou sa podľa čl. 152 ods. 4 vzťahuje nielen na súdy, ale aj na orgány verejnej správy a prejavuje sa v ústavne konformnom výklade a...
Spisová značka: 2Co/14/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 9. 2021
I. Vykázanie doručenia predvolania je nevyhnutným prostriedkom na rozhodnutie súdu o tom, či sa pojednávanie bude konať. Ak strany alebo ich zástupcovia (to platí aj pre...
Spisová značka: 12Co/8/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 9. 2021
Predpoklad extradície žalovaného na výkon trestu do cudziny, nemožno automaticky považovať bez ďalšieho za konanie, ktoré vzbudzuje objektívnu obavu z možného zmarenia budúcej...
Spisová značka: 43Cob/78/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 9. 2021
Žalobca v odvolaní namietol, že skutočnosť, že príjmový pokladničný doklad nebol zaúčtovaný v peňažnom denníku žalobcu, nemá vplyv na jeho existenciu a na skutočnosti na ňom...
Spisová značka: 43Cob/65/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 9. 2021
I. Využitie procesnej obrany prostredníctvom navrhnutia dôkazných prostriedkov musí spĺňať určité parametre predvídané Civilným sporovým poriadkom. Ak sa sporová strana domáha...
Spisová značka: 8Co/14/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 8. 2021
I. Iné prostriedky ochrany práva nemožno nahrádzať neodkladným opatrením.II. Sám žalobca tvrdí, že tu existuje právoplatný rozsudok Okresného súdu Bratislava II o schválení súdneho...
Spisová značka: 15Co/13/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 9. 2021
I. Predmet konania je vždy vymedzený žalobou a túto súd posudzuje podľa obsahu (nie podľa názvu). Predmetom konania nie je procesný spôsob rozhodnutia súdu, ale vždy základ sporu...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.