Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 832 695 výsledkov
...
Spisová značka: 4To/95/2020
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Krajský súd v Nitre uznesením zo dňa 29.07.2021, sp. zn. 4To/95/2020 podľa § 319 Trestného poriadku zamietol odvolanie obžalovanej K.. A. N. (ďalej len „obžalovaná“), ktoré podala...
Spisová značka: 8S/114/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Písomným podaním doručeným Krajskému súdu v Košiciach ako správnemu súdu (ďalej aj súd) dňa 12.07.2021 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu žalovaného správneho...
Spisová značka: 3Tos/91/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 29. júla 2021, sp. zn. 6Pp/160/2021, bolo rozhodnuté tak, že podľa § 415 ods. 1 Tr. por. s použitím § 66 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. sa návrh...
Spisová značka: 4Sa/84/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobou doručenou tunajšiemu 11.10.2021 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie...
Spisová značka: 6Tos/116/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 a ods. 3 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: C-662/19 P
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 14. 10. 2021
Dátum uverejnenia: 14. 10. 2021
1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 26. júna 2019, NRW.Bank/SRB (T2. 466/16, neuverejnený, EU:T:2019:445), sa zrušuje.3. Vec sa vracia na rozhodnutie Všeobecnému súdu...
Spisová značka: 24CoPr/3/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Uznesením napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil, výrokom II. stranám sporu nárok na náhradu trov konania nepriznal a výrokom III. vrátil žalobcom...
Spisová značka: 5To/22/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Rozsudkom Okresného súdu Kežmarok sp. zn. 0T/26/2021 zo dňa 10.08.2021 bol obžalovaný H. J. uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. g) Tr. zákona na tom skutkovom...
Spisová značka: 6Tpo/47/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Okresný súd Košice II uznesením zo dňa 24.9.2021 sp.zn. 3 Tp/49/2021 podľa § 72 ods. 1 Tr. por., z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a), písm. c) Tr. por. vzal do väzby obv. P....
Spisová značka: PLs. ÚS 54/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 10. 2021
Vymedzenie ústavných sťažností
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.