Výsledky vyhľadávania ESD: 11 161 výsledkov
...
Spisová značka: 138/79
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 31. 8. 1979
Dátum uverejnenia: 29. 10. 1980
1. Nariadenie č. 1293/79 (Ú. v. ES L 162, s. 10, oprava v Ú. v. ES L 176, 13. 7. 1979, s. 37), ktoré mení a dopĺňa nariadenie č. 1111/77 (Ú. v. ES L 134, 28. 5. 1977, s. 4), sa...
Spisová značka: 14/83
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 24. 1. 1983
Dátum uverejnenia: 10. 4. 1984
Spisová značka: 149/79
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 28. 9. 1979
Dátum uverejnenia: 17. 12. 1980
1. Komisia a Belgické kráľovstvo opätovne preskúmajú spornú vec z hľadiska právnych úvah tohto rozsudku a podajú Súdnemu dvoru správu o výsledku tohto preskúmania do 1. júla 1981....
Spisová značka: 178/84
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 6. 7. 1984
Dátum uverejnenia: 12. 3. 1987
1. Spolková republika Nemecko si tým, že zakázala uvádzať na trh pivo, ktoré bolo legálne vyrobené a uvedené na trh v inom členskom štáte, ak toto pivo nezodpovedá požiadavkám...
Spisová značka: 188 až 190/80
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 16. 9. 1980
Dátum uverejnenia: 6. 7. 1982
1. Žaloby sa zamietajú.2. Francúzska republika, Talianska republika a Spojené kráľovstvo okrem toho, že znášajú svoje vlastné trovy konania, sú povinné nahradiť trovy konania...
Spisová značka: 222/84
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 4. 9. 1984
Dátum uverejnenia: 15. 5. 1986
Spisová značka: 267/86
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 30. 10. 1986
Dátum uverejnenia: 21. 9. 1988
Spisová značka: 283/81
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 31. 10. 1981
Dátum uverejnenia: 6. 10. 1982
Spisová značka: 294/83
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 28. 12. 1983
Dátum uverejnenia: 23. 4. 1986
1. Rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 12. októbra 1982 o rozdelení prostriedkov položky 3708 všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, ako aj predpisy...
Spisová značka: 314/85
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 18. 10. 1985
Dátum uverejnenia: 22. 10. 1987
1. Vnútroštátne súdy nemajú právomoc sami vyhlásiť akty inštitúcií Spoločenstva za neplatné.2. Rozhodnutie zaslané 6. mája 1983 Spolkovej republike Nemecko, v ktorom Komisia...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.