Výsledky vyhľadávania ESD: 11 396 výsledkov
...
Spisová značka: C-203/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 12. 2021
1. Článok 50 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vydaniu európskeho zatykača na osobu, voči ktorej bolo prebiehajúce trestné stíhanie...
Spisová značka: C-724/19
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 12. 2021
1. Článok 2 písm. c) bod i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že...
Spisová značka: C-484/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 2. 12. 2021
Článok 62 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES...
Spisová značka: Joined Cases C-884/19 P and C-888/19 P
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 2. 12. 2021
1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 24. septembra 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia (T2. 586/14 RENV, EU:T:2019:668), sa zrušuje.3. Vec sa vracia...
Spisová značka: T-700/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 1. 12. 2021
1) Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. septembra 2020 (vec R 2186/20192) 4) sa zrušuje.3) EUIPO znáša svoje vlastné...
Spisová značka: C-25/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2021
Článok 32 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v spojení s článkami 4 a 28 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že na prihlásenie...
Spisová značka: C-662/19 P
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2021
1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 26. júna 2019, NRW.Bank/SRB (T2. 466/16, neuverejnený, EU:T:2019:445), sa zrušuje.3. Vec sa vracia na rozhodnutie Všeobecnému súdu...
Spisová značka: C-231/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 9. 2021
1. Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci konania o uložení sankcií za porušenie monopolu v oblasti hazardných hier musí vnútroštátny súd pri rozhodovaní o posúdení...
Spisová značka: C-360/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 9. 2021
1. Pojem „podvody, ktoré majú dopad na finančné záujmy“ Európskej únie, uvedený v článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o...
Spisová značka: C-373/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 22. 9. 2021
Článok 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.