Výsledky vyhľadávania ESD: 9 748 výsledkov
...
Spisová značka: F‑53/08
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 28. 5. 2008
Dátum uverejnenia: 5. 5. 2010
1. Rozhodnutia, ktorými Rada Európskej únie odmietla povýšiť V. Bouilleza, K. Van Neyghema a I. Wagnerovú-Leclercqovú do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania v roku 2007, sa...
Spisová značka: C-1/04
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 2. 1. 2004
Dátum uverejnenia: 17. 1. 2006
Článok 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum...
Spisová značka: C-1/05
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 4. 1. 2005
Dátum uverejnenia: 9. 1. 2007
1. Právo Spoločenstva, vzhľadom na rozsudok z 23. septembra 2003 Akrich (C-109/01), neukladá členským štátom podmieňovať priznanie práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretej...
Spisová značka: C-1/06
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 3. 1. 2006
Dátum uverejnenia: 28. 6. 2007
1. Článok 47 ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87 z 27. novembra 1987, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému vývozných náhrad na...
Spisová značka: C-1/07
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 3. 1. 2007
Dátum uverejnenia: 20. 11. 2008
Článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č....
Spisová značka: C-1/08
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 2. 1. 2008
Dátum uverejnenia: 19. 2. 2009
1. Ak je v oblasti reklamných služieb zákazník usadený mimo územia Spoločenstva, je miestom poskytovania služieb podľa článku 9 ods. 2 písm. e) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo...
Spisová značka: C-1/09
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 2. 1. 2009
Dátum uverejnenia: 11. 3. 2010
1. Vnútroštátny súd, ktorý podľa článku 88 ods. 3 ES rozhoduje o návrhu na vrátenie protiprávnej štátnej pomoci, nemôže prerušiť konanie o tomto návrhu do doby, než Komisia...
Spisová značka: C-1/11
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 3. 1. 2011
Dátum uverejnenia: 29. 3. 2012
1. Článok 18 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 308/2009 z 15....
Spisová značka: C-1/12
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 3. 1. 2012
Dátum uverejnenia: 28. 2. 2013
1. Nariadenie, akým je nariadenie o získavaní kreditov za vzdelávanie (Regulamento da Formaçao de Créditos), ktoré prijalo profesijné združenie, akým je Ordem dos Técnicos Oficiais...
Spisová značka: C-1/13
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 2. 1. 2013
Dátum uverejnenia: 27. 2. 2014
Článok 27 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.