Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 712 116 výsledkov
...
Spisová značka: 7SaZ/2/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Dňa 13.02.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu doručená správna žaloba vo veciach azylu proti rozhodnutiu žalovaného ČAS: MU-PO-175-38/2019-Ž zo dňa...
Spisová značka: 5Tdo/32/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
Okresný súd Martin (ďalej len „okresný súd") rozsudkom z 12. septembra 2019, sp. zn. 3T/34/2019, uznal obvineného S. B. v bodoch 1/ a 2/ vinným z pokračovacieho zločinu výtržníctva...
Spisová značka: 18Sa/27/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
1. Dňa 01.07.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 20909-4/2019-BA zo dňa 29. mája 2019, ktoré...
Spisová značka: 5To/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Revúca sp. zn. 2T/65/2019 zo dňa 12.2.2020 boli obžalovaní Z. V. a Z. L. I. uznaný vinnými v bode 1/ rozsudku pre prečin ohrozovania mravnej...
Spisová značka: 6Sa/85/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Dňa 27.09.2018 bol Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručený návrh na odkladný účinok vo veci žaloby proti inému zásahu orgánu...
Spisová značka: 8Sa/57/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Správnou žalobou zo dňa 05.08.2019 doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“ alebo „krajský súd“) elektronickými prostriedkami s autorizáciou podľa...
Spisová značka: 6Sa/24/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 5. 2020
I. 1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 10.10.2019 sa žalobca domáhal v konaní o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy, aby správny súd zakázal žalovanému...
Spisová značka: 6Tdo/34/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 6. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica z 19. júna 2017, sp. zn. 2Tk/4/2016, bol obvinený G. M. st. uznaný za vinného v bodoch 1/ až 6/ zo spáchania obzvlášť závažného zločinu...
Spisová značka: 3Tos/76/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
Napadnutým uznesením súd I. stupňa podľa § 50 odsek 4 Trestného zákona vyslovil, že sa odsúdený W. K. v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, uloženého mu trestným rozkazom...
Spisová značka: 43Sa/1/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2020
1. Žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy zo dňa 05.01.2017, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 10.01.2017 sa žalobcovia v 1./ až 3./ rade domáhali, aby žalovanému...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené