Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 54 733 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechodom práv a povinností prechádzajú traja zamestnanci k zamestnávateľovi. Akou formou sa má zamestnancom oznámiť zmena zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec bol na dovolenke v Štúrove a uplatňuje si príspevok na rekreáciu, kde predložil zamestnávateľovi faktúru, ktorú mu vystavila firma so sídlom v Českej republike. Na...
Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002
Zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, kde sa zaväzuje nahradiť zamestnávateľovi spôsobenú škodu na zverených hodnotách v plnej výške Chce ukončiť dohodu o...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je zaviesť do nášho právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovania týchto údajov Úradom...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým...
Právny stav od: 27. 5. 2021
Cieľom zákona je efektívna úprava zákona o ochrane osobných údajov v časti, ktorá v súčasnosti predstavuje bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov symbolizujúcich...
Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Fyzické osoby (daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR) pracujú ako nezávislí umelci (freelancers) pre produkčnú spoločnosť so sídlom v USA. Súčasne sa zaoberajú...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Zmenou právnej úpravy sa má znížiť byrokratické zaťaženie podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa budú môcť dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona...
Právny stav od: 28. 5. 2021

Zákon reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území.

Právny stav od: 7. 7. 2021
Zákon upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky ako aj jeho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.