Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 257 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013
Bývalému zamestnancovi, ktorý bol v pracovnom pomere od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 Sociálna poisťovňa spätne priznala invalidný dôchodok od 7. 6. 2017. Zamestnávateľ opravil...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť vlastní rekreačnú chatku. Plánuje ju prenajímať na krátkodobé ubytovanie, vždy na pár dní/nocí do mesiaca tak právnickým osobám, ako aj fyzickým osobám. Je povinná...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 4. 2002
Zamestnávateľ nedopatrením prihlásil zamestnanca do registra poistencov Sociálnej poisťovne až po tom, čo začal u neho pracovať. Za čas od nástupu do práce do dňa jeho registrácie...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003
Lekár, ktorý pracuje na kardiochirurgii má v pracovnej zmluve druh práce: lekár. Požiadal o materské a chce pracovať u toho istého zamestnávateľa na pozícii lekára. Môže poberať...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2015

Má štátny podnik účtovať o poskytovaní služieb (výnosov) pri ich znížení mínusovým spôsobom?

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009
Stravné akej krajiny je potrebné použiť pri výpočte stravného prvý a posledný deň zahraničnej pracovnej cesty v Číne? Zahraničná pracovná cesta začala v Ružomberku o 5:00 hod.,...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Obrazový sledovací systém je systém skladajúci sa z kamerového zariadenia, monitorovacieho, záznamového a pridruženého zariadenia určeného pre prenosové a riadiace účely, ktoré sú...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2016

Akým spôsobom správne klasifikovať splátky istín autokreditu a úroky s tým súvisiace?

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Bývalý zamestnanec, dôchodca, požiadal zamestnávateľa, školu, aby mu finančne prispievala na obedy. Škola má výdajňu jedla, on by nechodil na obedy, len chce príspevok. Má škola...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Je obchodná spoločnosť založená obcou povinná zverejňovať faktúry, zmluvy a objednávky?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené