Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 51 108 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Učiteľka na základnej škole s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bola zaradená do 7. platovej triedy na 100 % úväzok, t. j. vyučovacia povinnosť 23 hodín týždenne. Od 1. 10. 2020...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 10. 2020
Môže s. r. o. požiadať o POMOC PLUS, keď na jedno IČO má dve činnosti: gastro+hotel prevádzku aj fotovoltaiku? Na daňovom priznaní je SK NACE fotovoltaiky ako hlavná činnosť.
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 11. 2004
Mesto má k 31. 12. 2020 zostatok z dotácie na sčítavanie obyvateľov a na školstvo. Je potrebné k 31. 12. 2020 preposlať tieto prostriedky na depozitný účet alebo môžu tieto...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 je účinná (s dvomi výnimkami, ako je uvedené ďalej v texte) zmena zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2020
Zamestnancovi končila platnosť školenia, oboznámenia na prácu vo výškach dňa 24. 6. 2020. Školenie sa nemohlo uskutočniť z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanec je práceneschopný od 29. 11. 2019, čiže mu končí podporné obdobie. Liečenie má schválené od 29. 1. 2021. Keďže mu bol priznaný plný invalidný dôchodok, tak mu lekárka...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu,...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2015
Zamestnankyňa bola práceneschopná od 6. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Dňa 4. 1. 2021 pracovala a od 5. 1. 2021 je na pandemickej OČR, kde je predpoklad, že bude do 15. 1. 2021....
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Po prebraní účtovníctva a jeho následnej inventarizácii spoločnosť eviduje na účte dlhodobého neodpisovaného majetku pozemok. Po konzultácii s konateľom sa zistilo, že daný obchod...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Fyzická osoba nepodnikateľ vlastní nehnuteľnosť, ktorú prenajíma právnickej osobe s. r. o., kde je zároveň konateľom. V nájomnej zmluve majú dohodnuté, že všetky náklady na opravy...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.