Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 536 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003
Zamestnávateľ preškolil zamestnancov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 28/2017 Z. z. Môže zamestnávateľ s týmito zamestnancami uzatvoriť dohodu o zvýšení kvalifikácie...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Realizácia interiéru na kľúč - obchodný priestor sa zameria, vypracuje sa architektonický návrh, projektová dokumentácia a následne prebiehajú práce podľa harmonogramu - ako prvé...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Ako sa postupuje v prípade živnostníka, ktorý má vo vlastníctve spolu so svojou manželkou nehnuteľnosť a chce ju prenajímať ďalším osobám alebo firme? On ju bude prenajímať ako...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
V rámci prehlbovania kvalifikácie chce zamestnávateľ umožniť zamestnancom dobrovoľné absolvovanie akreditačného kurzu, ktorého cena prevyšuje 1 700 €. So zamestnancami chce...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Klient s. r. o., platiteľ DPH, sa zaoberá výrobou a službami v oblasti zdravotných pomôcok. Má zmluvy so zdravotnými poisťovňami, kde má dohodnutý mesačný paušál. Na konci každého...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013
V akej výške bude platiť dohodár odvody na zdravotné poistenie v prípade, že má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom od 8. 7. 2019 do 8. 7. 2019, teda na...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Môže zamestnávateľ poskytnúť 14. plat len niektorým zamestnancom?

Právny stav od: 30. 5. 2019
Účelom zákona je skvalitniť riadenie obrany štátu vrátane procesu plánovania obrany štátu a precizovať terminológiu a niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane...
Právny stav od: 31. 5. 2019
Cieľom zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a účinný boj proti nežiaducim cezhraničným daňovým praktikám spoločností. Zákon má odradiť sprostredkovateľov aj daňovníkov od...
Právny stav od: 23. 4. 2019
Cieľom zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a akcelerovať ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do sektora...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené