Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 48 373 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018
Ako má zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi prácu vo sviatok, ak zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok podľa kolektívnej zmluvy je platený priemernou mzdou? Týždenný...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Je nutné doúčtovať (interným dokladom) všetky kurzové rozdiely, ktoré vzniknú odštepnému závodu, aj keď v účtovníctve v SR pri rovnakom účtovnom prípade nevzniknú? Je potrebné ku...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2006
Firma s. r. o., platiteľ DPH, uzatvorila zmluvy o pôžičke z fyzickou osobou aj s právnickou osobou na nákup tovaru. Tovar sa nakúpil, ale zostalo na sklade dosť veľké množstvo...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Ako smerovať do daňového priznania nezaplatenú daň z havarijného poistenia? Na ktorý riadok sa uvádza? Účtuje sa ako nedaňová, ak nie je zaplatená do konca roka a na aký účet?...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnankyňa bude vykonávať prácu striedavo aj v mieste svojho výkonu práce a aj prácu z domu. Je potrebné s ňou uzatvoriť dohodu o práci z domu?

Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Do ktorej platovej triedy zaradiť zamestnanca, učiteľa, ktorý získal nasledovné vzdelanie?Do školy nastúpil 1. 3. 1985.Jeho prehľad praxe a kariérny postup:1. 3. 1984 – 28. 2. 1985...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Môže zamestnávateľ, ktorý odmeňuje zamestnancov zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, dočasne zmraziť osobné príplatky (úplne odobrať) z...
Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002
Má zamestnávateľ, ktorým je obec, určiť zamestnancovi obce úpravu pracovného času na 80 % a aj krátiť mzdu na 80 % a pritom množstvo práce ostáva nezmenené, čiže také ako pri 100 %...
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Môže zamestnávateľ ukončiť pracovné pomery, ktoré boli uzavreté na zastupovanie počas dlhodobej PN a teraz zamestnanci nezastupujú, lebo majú prekážku v práci na strane...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené