Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 55 168 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2022
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...
Právny stav od: 30. 8. 2021
Cieľom zákona je, aby účtovné dokumenty všetkých právnych foriem právnických osôb s výnimkou tých, ktorým to neumožňujú smernice Európskej únie, boli vo verejnej časti registra...
Právny stav od: 28. 5. 2021

Cieľom zákona je novelizácia zákona o prevádzke vozidiel.

Dátum publikácie: 3. 12. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2022
Nepedagogický zamestnanec (školník) je poberateľom starobného dôchodku. Dňa 27. 11. 2021 dovŕši 65 rokov veku. Musí s ním zamestnávateľ skončiť pracovný pomer k 31. 12. 2021 podľa...
Právny stav od: 24. 6. 2021
Hlavným cieľom zákona je snaha harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky, čím by sa mal zabezpečiť bezproblémový a trvalý...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Predmetom zákona je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca...
Dátum publikácie: 2. 12. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Spoločnosť kúpila obytný kontajner, je to jedna miestnosť s 3 oknami. Kontajner bol umiestnený do výrobnej haly, kde bude slúžiť ako kancelária pre programátora a operátora 2D...
Právny stav od: 19. 11. 2021
Zákonom sa transponuje smernica (EÚ) 2018/1972. Cieľom smernice je postupne redukovať špecifickú ex ante sektorovú reguláciu a dosiahnuť stav, kedy elektronické komunikácie budú...
Dátum publikácie: 2. 12. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2002
Zamestnávateľ vysiela zamestnanca na zastupovanie na predajni v inom meste, ako je mesto, kde je kmeňová predajňa zamestnanca. Dohodli sa, že zamestnávateľ bude preplácať...
Dátum publikácie: 2. 12. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021
Ako má zamestnávateľ vo verejnej správe postupovať pri poskytovaní odmeny podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnanca školy, ktorý je dlhodobo PN a pri...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.