Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 50 005 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 10. 3. 2020
Cieľom príspevku je oboznámenie s problematikou dopadov elektromobility ako alternatívneho pohonu v doprave na požiarnu bezpečnosť stavieb. O tejto problematike sa zatiaľ medzi...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Cieľom zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému...
Právny stav od: 19. 6. 2020
Cieľom zákona je posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnávateľ ide uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnankyne XY. Stačí do pracovnej zmluvy uviesť, že sa pracovný pomer uzatvára na dobu určitú na...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ustanovil povinnosť plánovať profesijný rozvoj, pričom medzi podmienky tohto plánovania patrí aj povinnosť riaditeľa...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020
Príspevok objasňuje organizačné formy vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie, kvalifikačné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie,...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020
Každá škola si musí plánovať finančné prostriedky na plnenie plánu profesijného rozvoja a v rámci neho aj ročného plánu vzdelávania na kalendárny rok priamo v rozpočte školy. V...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Príklad z praxe, na čo pamätať pri zaraďovaní pedagogického zamestnanca do ročného plánu vzdelávania.

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Zamestnankyňa u zamestnávateľa absolvovala adaptačné vzdelávanie ako učiteľka MŠ. Zamestnávateľ ju však preradil na pozíciu vychovávateľky v ŠKD. Musí absolvovať znovu adaptačné...
Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019
V prípade, že prešli práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu na nového právneho nástupcu a pracovný pomer zamestnancov u zaniknutého zamestnávateľa trval nepretržite najmenej...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.