Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 54 650 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za predajné automaty.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za psa.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dohodár má uzatvorenú dohodu o prácach mimo pracovného pomeru od januára do apríla, kde podpísal aj vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a...
Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003
Firma dostáva od zákazníkov pokazené autosúčiastky, opravuje ich a opravený tovar vracia zákazníkovi. Klient pošle požiadavku na opravenú konkrétnu súčiastku, firma mu ju pošle v...
Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018
Firma A (právnická osoba) ručila s pozemkami (pôda v hodnote 46 500 eur inej firme právnickej osobe), firme B. Firma B si nesplnila svoje záväzky a došlo k dražbe, kde bola uvedená...
Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanec mal pracovný pomer na dobu určitú, kde zastupoval zamestnankyňu na rodičovskej dovolenke 2,5 roka. Môže zamestnávateľ s týmto zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na...
Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 2. 2019
Musí byť čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu pre starostu obce, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra obce schvaľované obecným zastupiteľstvom?Musí byť preplatenie...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.