Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 666 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005
Fyzická osoba – nepodnikateľ ide zakladať s. r. o. Advokátska kancelária mu účtuje poplatok za právne služby pri založení s. r. o. na jeho meno s DPH. Tieto zriaďovacie náklady si...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Firma vlastní nehnuteľnosť, a to stavebný pozemok a nehnuteľnosť. Ide o rôzne nehnuteľnosti na rôznych miestach. Posledná kolaudácia bola pred viac ako 5 rokmi. Nehnuteľnosť kupuje...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dodávateľ aj odberateľ sú identifikovaní pre DPH - každý vo svojej krajine. Ako postupovať z hľadiska DPH pri fakturácii dodania tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020
Povinnosť vyhotoviť Správu o kontrolnej činnosti upravuje zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ustanovení § 18f ods. 1 písm. e) a treba uviesť, že takáto správa...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Firma robí mimoriadne daňové priznanie za rok 2019 z dôvodu úmrtia živnostníka. V živnosti sa pokračuje do uskutočnenia dedičského konania. Firma má pohľadávky, ktoré sú niekoľko...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť dostala faktúru od lízingovej spoločnosti s poznámkou „prenos daňovej povinnosti“ na kupujúceho podľa § 69 ods. 12 písm. e) zákona o DPH. V ktorom riadku daňového...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011
Pri predaji obchodného podielu (jednoosobová s. r. o.) v hodnote 100 000 € bude platiť konateľ 19 % daň alebo aké povinnosti pre neho z tejto transakcie vyplývajú? V s. r. o. sú aj...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Fyzická osoba (advokátka) účtujúca v podvojnom účtovníctve má starú pohľadávku, nepremlčanú, nedá sa započítať a nenadobudla ju postúpením. Rozhodla sa k nej vytvoriť opravnú...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby patrí k špecifickým druhom podnikania. Keďže pracovníci SBS môžu výraznou mierou zasiahnuť do práv tretích osôb, je potrebné dbať...
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Môže si zamestnanec uplatniť v ročnom zúčtovaní dane nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá sa starala o dieťa do veku 3 rokov, ak mala materské vyplatené v januári 2019...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené