Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 854 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Ustanovenie § 97 ods. 6 Zákonníka práce hovorí, že: „Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne....“ To znamená, že v jeden deň pracovník odpracuje 8 hod. (+...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je zamestnávateľ povinný znášať náklady za vstupnú lekársku prehliadku pedagogických aj nepedagogických zamestnancov?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Zamestnávateľ zamestnancovi na základe jeho oznámenia poskytol rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, ktorá trvá. Zároveň mu potvrdil žiadosť o materské, ktoré...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Aké všetky dokumenty (zmluvy, objednávky a pod.) má zverejňovať príspevková organizácia mesta? Zverejňuje aj podľa zákona o verejnom obstarávaní. Existujú nejaké finančné limity,...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Aký stupeň náročnosti práce má mať opatrovateľka? Kúpe, vysáva, meria tlak..., t. j. zodpovedá za opatrovaného. Má 3 €/hod. Má nárok na príplatky (sobota, nedeľa, sviatok?).

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Vedúca školskej jedálne pracovala pred nástupom ako čašníčka a ako predavačka v novinovom stánku. Má 3 deti. Môže jej zamestnávateľ započítať 2/3 praxe (počas práce v novinovom...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do akej platovej triedy zaradiť zamestnankyňu - vedúcu ekonomického oddelenia? Má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor technológie vo vzdelávaní so zameraním na riadenie...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do akej platovej triedy má byť zaradená zamestnankyňa, ktorá robí na obci ako jediný zamestnanec „všetko“, t. j. evidencia obyvateľov, majetok, účtovníctvo, mzdy, dane, rôzne...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Zahraničná firma má vyslaných zamestnancov v Slovenskej republike. Aký dátum má zamestnávateľ uviesť v mesačnom prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň v riadku 1 –...
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002
Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené