Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 47 393 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Manželka daňovníka do januára 2019 poberala materské a od februára do decembra 2019 rodičovský príspevok. Považuje sa za vlastný príjem manželky materské, ktoré bolo vyplatené v...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Zamestnanec s trvalým pobytom v Poľsku pracuje na Slovensku celý rok a má zo zdrojov na území SR výlučne príjmy zo závislej činnosti. Okrem toho má príjmy z úrokov v poľskej banke...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 27. 3. 2020
Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia týkajúce sa prerušenia plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt, umožneniu rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 27. 3. 2020
Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia týkajúce sa prerušenia plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt, umožneniu rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť rieši vyplatenie dividend pre FO – spoločníka/konateľa, ktorý je aj zamestnaný vo vyplácajúcej spoločnosti. V priebehu roka platil obedy pre klientov (reprezentačné...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Je obec povinná zverejniť (a ak áno, v akom rozsahu) dohodu o splátkovom kalendári za poplatok za komunálny odpad, uzavretú podľa § 558 Občianskeho zákonníka; dlžná čiastka je 175...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Ako postupovať pri odmeňovaní lekára alebo sestry, ak slúžia pohotovosť v pracovný deň, na ktorý pripadne sviatok v súvislosti s vyplácaním príplatku za sviatok? Napr. 29. 8. 2019...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Obec je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. Od 1. 9. 2019 zamestnala učiteľku MŠ, ktorá bola do 31. 8. 2019 zamestnaná u iného zamestnávateľa, s ktorým ukončila...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Akým spôsobom účtovať o dotácii na základe zmluvy o pedagogickej praxi v rozpočtovej organizácii?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené