Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 53 492 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 19. 6. 2019
V spoločnosti bolo dňa 16.5.2021 nainštalované nové chladiace zariadenie obsahujúce fluorované skleníkové plyny. Do akého dátumu si musí splniť ohlasovaciu povinnosť orgánu štátnej...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Platiteľ má dostať od obchodného partnera faktúru za nájom maštalí. Pohľadávky obchodného partnera sú založené v banke, teda platiteľ bude nájomné platiť banke. Má sa vystaviť...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018
Ako určiť výšku mzdy zamestnanca za prácu nadčas? Je vhodné na účely výpočtu použiť priemerný fond pracovných hodín alebo je potrebné vychádzať z reálneho fondu pracovného času v...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 4. 2021
Môže prenajímateľ nebytových priestorov vzniknutý záväzok (dobropis za vyúčtovanie energií) voči nájomcovi jednostranne započítať s pohľadávkou za nájom k termínu 1. 3. 2021, na...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi, ak má podpísanú dohodu o zrážkach, zraziť časť sumy za poskytnuté pracovné oblečenie?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Zamestnanec bol v roku 2020 vyslaný zamestnávateľom na prácu do Nemecka. Slovenský zamestnávateľ za neho odvádzal preddavky na daň a poistné v SR. Pretože činnosť v zahraničí...
Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aká je správna ekonomická klasifikácia výdavku súvisiaceho s elektrifikáciou zvonov v obecnej zvonici?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Kráti sa príplatok za riadenie a príplatok za zmennosť v prípade skráteného úväzku?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ak nový pedagogický zamestnanec nastúpil na strednú školu a predtým učil jeden rok na vysokej škole, započítava sa mu tento rok do pedagogickej praxe na strednej škole?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.