Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 50 042 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Firma je v nájme, ktorý nezahŕňa úhradu za teplo. Tá sa fakturuje a platí sa jednorazovo raz ročne, taká je dohoda. Spoločnosť dostala faktúru (zároveň je to aj dátum dodania) 22....
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2003
Slovenská obchodná spoločnosť vykonáva stavebné práce v Českej republike, kde si zriadila odštepný závod. Tento závod je zapísaný v obchodnom registri v ČR, má pridelené...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Exekútor pošle oprávnenému upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu trov. Môže si oprávnený DPH odpočítať? Ak áno, stačí upovedomenie o zastavení exekúcie alebo...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Fyzická osoba – občan – predala nehnuteľnosť právnickej osobe v roku 2018. Právnická osoba nehnuteľnosť zaradila do užívania a odpisovala. Vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá iba veľkoobchodom s inštalatérskym tovarom, nakupuje tovar na sklad a predáva zákazníkom, pre jedného zákazníka upravila tovar. Vydala zo skladu tovar...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie majú svoje špecifiká. Pri zvýšení kvalifikácie zamestnanec získava vyšší stupeň vzdelnia a tak po získaní tejto kvalifikácie...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Interná smernica o povinnostiach zamestnávateľa pri spracúvaní upravuje a špecifikuje s účinnosťou od 25. 5. 2018 povinnosti spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov svojich...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Spoločnosť s kúpou auta uzavrela jednorazové poistenie na obdobie od 2. 8. 2018 do 2. 8. 2021, ktoré bolo v rámci faktúry za automobil a zároveň bolo aj uhradené. Poistenie je na 3...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: JUDr. Lucia Sabová Danková
Právny stav od: 20. 8. 2020
Dňa 30. 7. 2020 boli po viac ako troch rokoch v Úradnom vestníku Európskej únie publikované právne predpisy Európskej únie, ktoré spolu tvoria „Balík opatrení pre mobilitu“. Ide o...
Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Musí byť s pedagogickým zamestnancom uzatvorená na vedenie krúžku financovaného zo vzdelávacích poukazov dohoda o pracovnej činnosti alebo mu môže byť iba priznaná odmena v rámci...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.