Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 53 922 výsledkov
...
Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 8. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 6. 2021
Finančný úrad odpustí udelenú sankciu alebo povolí úľavu zo sankcie, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb...
Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 8. 2021
Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu urobí správca dane zo spisového materiálu daňového subjektu, ktorý sa týka jeho daňových povinností, rovnopisy alebo fotokópie,...
Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanci u prevádzajúceho zamestnávateľa boli odmeňovaní hodinovou mzdou dohodnutou podľa ustanovení mzdovej časti Zákonníka práce. Preberajúci zamestnávateľ postupuje pri...
Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Ak zamestnávateľovi boli doručené v jeden deň dve neprednostné exekúcie, má vykonať zrážku na obidve exekúcie?

Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnávateľ má v kolektívnej zmluve upravené vyplatenie odchodného menej výhodné, ako je v Zákonníku práce. Môže zamestnávateľ uplatniť pri skončení pracovného pomeru aj napriek...
Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 15. 1. 2020
Zamestnankyňa pracuje na pozícii asistent učiteľa na ZŠ a na pozícii vychovávateľka v školskom klube detí.Absolvovala nasledovné vzdelávanie:- v roku 1981 – maturita, študijný...
Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Rozpočtová organizácia dostala v januári 2021 dobropis za odber plynu za rok 2020. Organizácia zaúčtovala dobropis do decembra 2020 mínusom MD 502 – Spotreba energie a Dal 321 –...
Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2008
V roku 2021 vznikla škoda na automobile. Náklady na opravu boli vo výške 268,72 €. Poisťovňa vystavila krycí list na sumu 168,72 €. Organizácia uhradila servisu 100,00 €...
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 8. 2021
V príspevku venujeme pozornosť prijatým opatreniam v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo...
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Správca bytového domu (platiteľ DPH) súčasne vyrába teplo pre vlastníkov bytov, tzn. má licenciu na dodávku tepla. Položku „dodávka tepla“ uvádza v mesačnom predpise platieb s 20 %...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.