Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 49 072 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Predstavuje riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Preto existuje právna úprava,...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta obce (resp. v mestách podľa ustanovenia § 24 zákona o obecnom zriadení...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o ochrane verejného záujmu sa rovnako ako príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení vzťahuje na starostov obcí a primátorov miest a starostov mestských častí v...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do ktorej platovej triedy Katalógu pracovných činností by mal byť zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov? Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia mesta s právnou...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 16. 6. 2020
Predpisy o ochrane osobných údajov ako sú Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neboli síce novelizované, ale k zmenám a úpravám výkladu dochádza prostredníctvom Európskeho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené