Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 46 836 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Spoločnosť s r. o., neplatiteľ DPH, registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, uhradila zahraničnú došlú faktúru vystavenú s DPH za služby z EÚ. Ako zaúčtovať samozdanenie?

Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019
Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek vplyv priamy alebo nepriamy na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, faunu, flóru, biodiverzitu, klímu, pôdu, ovzdušie, vodu...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Ako správne vypracovať oznámenie o výške a zložení funkčného platu zamestnanca, v ktorom bude výkonnostný príplatok uvedený ako priemerný výkonnostný príplatok vyplatený za...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Vo firme väčšina zamestnancov pracuje denne na 7,5 hod., t. j. 37,5 hod. týždenne. Firma má vodiča autobusu na kratší pracovný čas na 10 hod. týždenne. Do ktorého stupňa náročnosti...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 8. 5. 2002
Môže byť poslanec mestského zastupiteľstva poverený riadením školy, ktorej zriaďovateľom je daná obec, a to len na obdobie do ukončenia výberového konania na funkciu riaditeľa...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnávateľ vo verejnej správe znižuje úväzok odborných zamestnancov zo 100 % na 50 %, s čím zamestnanci súhlasia. Taktiež zamestnancom bola ponúknutá možnosť pracovať ako...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Ako má postupovať zamestnávateľ pri výpočte nároku na prekážku v práci na vyšetrenie a sprevádzanie k lekárovi u zamestnanca, ktorý má skrátený pracovný pomer na 24 hod. týždenne...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 7. 2010
Pedagogický zamestnanec má 50 % úväzok. Majú sa uvedenému zamestnancovi krátiť na 50 % aj príplatky za triednictvo, za riadenie, za profesijný rozvoj, príplatok začínajúcemu a...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995
Prvý exekučný príkaz prišiel na sumu 4 239,24 € dňa 12. 10. 2018. Exekútor nariadil zrážať z dvoch tretín zvyšku čistej mzdy. Druhý exekučný príkaz prišiel dňa 14. 12. 2018, suma...
Dátum publikácie: 26. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dňa 24. 1. 2020 firma dostala od energetickej spoločnosti opravnú faktúru (dobropis) vystavenú dňa 22. 1. 2020 - za dodávku plynu za fakturačné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené