Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 48 812 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Spoločenstvo vlastníkov bytov sa zrušuje s likvidáciou. K 31. máju 2020 zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku. Kedy mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020?
Právny stav od: 1. 7. 2020
Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre podnikateľské subjekty, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy majúce...
Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako správne určiť rozsah dovolenky pri prechode z ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke sa chce ísť evidovať na úrad práce. Môže súbežne poberať dve dávky - aj rodičovský príspevok, aj podporu v nezamestnanosti?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 10. 3. 2020
Vznik a priebeh požiaru nabíjaného elektromobilu zaparkovaného pri nabíjacej stanici – úvaha o príčine vzniku požiaru z dvoch hľadísk bezpečnosti. Prvým hľadiskom je požiarna...
Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnankyňa je do 16. 7. 2020 na rodičovskej dovolenke s dieťaťom do 3 rokov. Oznámila, že od 17. 7. 2020 nenastupuje po rodičovskej dovolenke do zamestnania, ale ostáva doma s...
Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zamestnanec s rovnomerne rozvrhovaným pracovným časom na 5 dní v týždni sa so zamestnávateľom dohodol na prechode z ustanoveného pracovného času 40 hodín týždenne (8 hodín denne)...
Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020
Ako správne posúdiť tržby v mesiacoch napríklad za 6/2019 a 6/2020 (opatrenie 3B). Podľa poučenia platí, že sa musia tržby posudzovať podľa podaného priznania k DPH 6/2020 a...
Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 25. 4. 2020
Daňové priznanie PO za rok 2019 spoločnosť podala 13. 3. 2020, zdaňovacie obdobie má kalendárny rok a odpočet daňovej straty uplatnila spoločnosť podľa § 30 zákona o dani z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené