Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 216 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť prenajala zahraničnej spoločnosti z Poľska pracovný stroj. Prenájom sa fyzicky uskutočnil na území SR. Poľská spoločnosť poslala list, v ktorom oznamuje zrazenie...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Mária Krempaská
Právny stav od: 1. 1. 2019
Správnym a včasným nastavením preventívnych protipožiarnych opatrení sa môže predísť škodám a stratám, ktoré je ťažké a nákladné nahradiť. Podnikatelia často nemyslia na prevenciu...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Konateľ vložil ešte v r. 2018 na bankový účet čiastku 8 000 €, zaúčtované to bolo ako vklad do ostatných kapitálových fondov na účte 413. Účtovníčka však zistila, že malo ísť o...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Spoločnosť chce požiadať banku o úver, ale keďže potrebuje aj vlastne zdroje, riešilo by sa to formou pôžičky od konateľov. S týmto postupom má banka problém, takže spoločnosť má...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD., doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
Celoslovenské testovanie na určenie pohybových predpokladov pre šport kladie mimoriadne nároky na legislatívnu, ekonomickú, metodologickú a realizačnú oblasť. Výber talentov je...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Škola si môže podrobnosti o organizovaní pobytov detí v škole v prírode, výletov, exkurzií, jazykových kurzov, kurzov na ochranu života a zdravia, športových výcvikov a ďalších...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Slovenská s. r. o., ktorá nepodniká v poisťovníctve, uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou so sídlom vo Veľkej Británii (poisťovňa nemá pobočku v SR). Uvedená poisťovňa vyčíslila na...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2004

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo vyžiadať si a dostať od obce pred schvaľovaním záverečného účtu obce hlavnú knihu, výsledovku, FIN 1-12/2018, súvahu?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Môže obec organizovať bál, ak je v rozpočtovom provizóriu a ako má o tejto aktivite účtovať (príjmy a výdavky)?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Kedy v mesiaci sa majú zamestnancom vydávať stravné lístky?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené