Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 541 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Mnoho podnikateľov využíva s cieľom zabezpečiť ochranu svojho majetku služby súkromnej bezpečnostnej služby. Nielenže sa takýmto spôsobom vyhnú byrokracii či problémom s...
Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Ako sa má postupovať situácia, ak firma zamestnáva občana tretej krajiny z Ukrajiny na základe pracovnej zmluvy? Poskytuje mu bezplatne ubytovanie v priestoroch firmy. Akým...
Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Spoločnosti hospodársky rok začína 1. 4. a končí 31. 3. Ako vypočítať rezervu na dovolenku za hospodársky rok 2018, ktorý končí 31. 3. 2019? Má sa do tohto výpočtu zohľadniť...
Právny stav od: 31. 5. 2019
Cieľom zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Hlavným cieľom zákona je splniť si povinnosť transpozície práva EÚ do právneho poriadku SR. Ide najmä o doplnenie okruhu ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa na pracovnoprávny...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003
Zamestnávateľ preškolil zamestnancov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 28/2017 Z. z. Môže zamestnávateľ s týmito zamestnancami uzatvoriť dohodu o zvýšení kvalifikácie...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Realizácia interiéru na kľúč - obchodný priestor sa zameria, vypracuje sa architektonický návrh, projektová dokumentácia a následne prebiehajú práce podľa harmonogramu - ako prvé...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Ako sa postupuje v prípade živnostníka, ktorý má vo vlastníctve spolu so svojou manželkou nehnuteľnosť a chce ju prenajímať ďalším osobám alebo firme? On ju bude prenajímať ako...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
V rámci prehlbovania kvalifikácie chce zamestnávateľ umožniť zamestnancom dobrovoľné absolvovanie akreditačného kurzu, ktorého cena prevyšuje 1 700 €. So zamestnancami chce...
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Klient s. r. o., platiteľ DPH, sa zaoberá výrobou a službami v oblasti zdravotných pomôcok. Má zmluvy so zdravotnými poisťovňami, kde má dohodnutý mesačný paušál. Na konci každého...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené