Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 49 050 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 7. 8. 2020
Autor: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Predmetný článok bližšie analyzuje proces nakladania s informáciami pri výkone exekútorskej činnosti v rámci jednotlivých vybraných režimoch a to pri požičiavaní exekučných...
Dátum publikácie: 7. 8. 2020
Autor: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE, JUDr. Štefan Pilár
Právny stav od: 1. 1. 2019

Akú prácu má manažér kybernetickej bezpečnosti v organizácii vykonávať? Čo sú jeho typické úlohy? Je možné „outsourcovať“ zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť?

Dátum publikácie: 7. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Na základe zákona č. 318/2018 Z. z. z 23. 10. 2018 príspevková organizácia zaradila zamestnancov do jednotlivých platových tried a platových stupňov s účinnosťou od 1. 1. 2019...
Dátum publikácie: 7. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 15. 1. 2020
Zamestnávateľ prijal vyštudovanú inžinierku (Ekonomická univerzita BA) a má doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej...
Dátum publikácie: 7. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Učiteľka MŠ pracuje od 1. 2. 2016. Absolvovala adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca.Ukončené vzdelanie:1. Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ukončená...
Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Dá sa s cieľom plnenia povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím využiť plnenie aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnáva takúto osobu, ale len na dohodu o...
Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanec končí pracovný pomer, ktorý mu trvá od 1. 10. 2009. Od roku 1999 je poberateľom výsluhového dôchodku. Od roku 2011 poberá starobný dôchodok. Má nárok na odchodné?
Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Firma nakupuje občerstvenie na zasadnutia štatutárneho orgánu, konkrétne chlebíky, ktoré predávajú aj s alumíniovou táckou. Nákup chlebíkov sa účtuje na účet 51302 – pohostenie,...
Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť s r. o. v roku 2014 vytvorila opravnú položku na nezaplatenú pohľadávku vo výške 330 €, ktorá bola podaná na exekúciu. Išlo o zmluvnú pokutu, ktorá bola zaúčtovaná v r....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené