Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 49 067 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Do ktorej platovej triedy Katalógu pracovných činností by mal byť zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov? Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia mesta s právnou...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Bytový podnik s. r. o. (100 % vlastníkom je mesto) je platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto je tiež platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH. Mesto má uzavreté zmluvy s Bytovým...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 16. 6. 2020
Predpisy o ochrane osobných údajov ako sú Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neboli síce novelizované, ale k zmenám a úpravám výkladu dochádza prostredníctvom Európskeho...
Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Vstupuje zostatok finančného prenájmu do celkového dlhu obce a tiež aj splátka istiny účtovaná ako výdavková finančná operácia?

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Akú ekonomickú klasifikáciu použiť pri rekonštrukcii WC z kapitálových výdavkov prijatých od mesta?

Dátum publikácie: 11. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť vedie účtovníctvo správy bytových domov, ktoré spravuje na základe zmluvy o výkone správy (nejde o spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov).Môže viesť...
Dátum publikácie: 10. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Občan daroval finančný dar (peniaze) spoločnosti s r. o., ktorá je platiteľ DPH. Aká povinnosť vyplýva z prijatého finančného daru spoločnosti s r. o. z hľadiska DPH aj dane z...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené