Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 52 305 výsledkov
...
Právny stav od: 8. 1. 2021
Cieľom zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske...
Právny stav od: 18. 12. 2020
Účelom zákona je odstránenie nedostatkov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Právny stav od: 1. 3. 2021
Smernica upravuje, ktoré výdavky sú daňovými výdavkami pri osobných motorových vozidlách a pri nákladných motorových vozidlách alebo pracovných mechanizmoch, ako sa určí daňový...
Právny stav od: 17. 12. 2020
Cieľom zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o dve omamné látky I. skupiny,...
Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 prejde spoločnosť od výdaja stravných lístkov zamestnancovi na finančný príspevok na stravovanie. Ako sa to zaúčtuje?

Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Štátny príslušník Nového Zélandu prišiel so slovenskou manželkou do SR v 3/2020, od 7/2020 je v SR prihlásený k trvalému pobytu a od 9/2020 v SR podniká. Má SR uzatvorenú zmluvu o...
Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty u daňovníka, ktorý pri ich zisťovaní vychádza z výsledku hospodárenia podľa  paragrafu 17...
Publikácia: Judikatúra k zástupcom zamestnancov
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021
Novela zákona upravuje sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky bude k 1. februáru 2021,...
Dátum publikácie: 9. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Aké je % denného vymeriavacieho základu 10 dní pri dočasnej náhrade príjmu v dôsledku pracovného úrazu podľa zákona? Zamestnávateľ nemá kolektívnu zmluvu.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.