Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 48 441 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 10. 2020
Návrhom na zápis sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Budova je v katastri zapísaná ako polyfunkčná budova, v ktorej sú vybudované byty pre fyzické osoby. V katastri je zapísaná polyfunkčná budova, polovicu budovy využívajú lekári a...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Firma A realizuje urgentný vývoz do Tuniska. Kvôli obmedzeniu výrobných kapacít posiela materiál na výrobu do sesterskej spoločnosti v Írsku, ktorá tovar z materiálu vyrobí. Tovar...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003
Jednoosobová s. r. o. eviduje v účtovníctve za minulé roky nerozdelený zisk (2011, 2012, 2013, 2014, 2016) a neuhradenú stratu (2010, 2015, 2017). Je možné započítať účty 428 a 429...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Starosta obce odmietol poskytnúť poslancovi obecného zastupiteľstva informáciu, ktorí zamestnanci obecného úradu majú na starosti jednotlivé agendy odvolávajúc sa na ochranu...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je zároveň spoločníkom a je vo firme aj zamestnaný. Chce si vyplatiť dividendy zo zisku za rok 2017, z ktorých sa neplatí zdravotné poistenie,...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 28. 3. 2020
Organizácia má k dispozícii prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb. Čo všetko by sa malo nachádzať v mzde zamestnanca, ak zariadenie je uzavreté a funguje v karanténnom...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Zamestnávateľ stravné lístky kupoval fyzicky v predajni. Tieto sú však kvôli koronavírusu zatvorené. Začal ich objednávať cez internet. Sú aj iné možnosti príspevku na stravu pre...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018

Je možné zamestnancom pracujúcim z domu zabezpečovať stravovanie formou donášky jedla do sídla zamestnávateľa, odkiaľ by si stravu následne prevzali?

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 7. 2020
Od 1. 7. 2020 nadobudne účinnosť novela školského zákona týkajúca s povinnosti Ministerstva školstva SR poskytovať Sociálnej poisťovni z centrálneho registra údaj o rodnom čísle...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené