Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 50 577 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu podľa prílohy č. 17a v rozsahu údajov na jej vypracovanie. Evidencia sa zasiela v elektronickej podobe vo formáte...
Právny stav od: 8. 10. 2020
Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia pre autodopravcov prevádzkujúcich kamiónovú a autobusovú dopravu a to odstránením „párovania“ vozidiel návesovej jazdnej...
Právny stav od: 28. 8. 2020
V zákone sa explicitne uvádza, že Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska, bola zločinnou a zavrhnutiahodnou organizáciou, ktorá vo svojej činnosti...
Právny stav od: 28. 8. 2020
Cieľom zákona je predĺžiť lehotu, v rámci ktorej sú právnické osoby oprávnené na vykonávanie verejných zbierok podľa ustanovení zákona č. 162/2014 Z. z., o verejných zbierkach a o...
Dátum publikácie: 27. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 4. 4. 2020
Aj v mimoriadnej situácii vzhľadom na pandémiu sa musí valné zhromaždenie spoločnosti s r. o., a teda schválenie závierky za rok 2019 konať do konca roka 2020, alebo bolo vydané...
Dátum publikácie: 27. 11. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 29. 1. 2020
Spracúvanie osobných údajov kamerovým informačným systémom je v praxi často využívané. Samotné označenie, resp. informačná povinnosť prevádzkovateľa ale musí spĺňať určité...
Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum publikácie: 27. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť ide predať tovar zákazníkovi do Nemecka, avšak tovar po predaji zostane v spoločnosti približne 3 mesiace a až potom bude odvezený zákazníkovi do Nemecka. Odberateľ nemá...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.