Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 626 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 9. 2019
Najväčšie riziko pri spracúvaní osobných údajov predstavuje vždy ľudský faktor. Ak zamestnanec pochybí, zodpovednosť nesie vždy firma, ktorá je vystavená riziku vysokej pokuty. Aké...
Publikácia: Judikatúra k dedičskému konaniu
Autor: kolektív autorov
Publikácia: Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP
Autor: JUDr. Rastislav Kravár
Publikácia: Judikatúra krajských súdov k CMP
Autor: Mgr. Barbora Magočová
Publikácia: Judikatúra krajských súdov k CSP
Autor: Mgr. Barbora Magočová
Publikácia: Judikatúra krajských súdov k SSP
Autor: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnávateľ, ktorým je verejná vysoká škola, postupuje pri odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Musí zamestnávateľ...
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Majsterky odbornej výchovy cestovali so žiačkami na celoslovenskú súťaž. Pracovná cesta začala už o 5:00 h a skončila o 22:00 h (trvanie 17 hodín, po odpočítaní 2x prestávka = 16...
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003
Zamestnankyňa pracuje v organizácii od roku 2000 a mala 1. pracovnú zmluvu na nepedagogickú pozíciu, následne od roku 2006 mala s tým istým zamestnávateľom uzatvorenú 2. pracovnú...
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 4. 2004
Školská kuchyňa prijala do pracovného pomeru kuchárku, ktorá má základné vzdelanie a rekvalifikačný kurz z úradu práce na profesiu kuchárka. Do akej platovej triedy ju zaradiť?
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené