Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 45 586 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Konateľ ukončí pracovný pomer vo firme 30. 6. 2019, ale výkon funkcie konateľa bude naďalej vykonávať bez nároku na mzdu/odmenu. Je a naďalej aj bude mu poskytované firemné vozidlo...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Slovenská s. r. o. ako poskytovateľ licencie uzatvorila licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 s českou s. r. o., ktorá nemá na Slovensku zriadenú prevádzku. V predmete zmluvy je...
Právny stav od: 31. 5. 2019
S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa upravuje najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Ak bude zamestnávateľ vyplácať v májovej mzde 2019 13. plat, po novele už nie celý funkčný (priemerný) plat, ale najmenej 500 eur pri zamestnancovi na plný úväzok, aká suma...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Učiteľka MŠ je zamestnaná na dobu neurčitú. V roku 2019 pracovala do 10. 1. 2019 a od 11. 1. 2019 bola práceneschopná až do 9. 6. 2019. Ako jej má zamestnávateľ vypočítať dovolenku...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Základná škola má dvoch zástupcov riaditeľa školy a jeden z nich je aj štatutárny zástupca. Obidvaja majú napísané, že funkciu zástupcu riaditeľa školy majú na dobu neurčitú. Je to...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je potrebné vykonávať základnú finančnú kontrolu aj pri prijímaní zamestnanca a pri zmenách pracovného pomeru a koľko podpisov má základná finančná kontrola obsahovať?

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť so 130 zamestnancami uvažuje o zavedení elektronickej evidencie dochádzky. Rozhoduje sa medzi čipovými kartami alebo biometrickým údajom (odtlačok prsta).Môže...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Ako správne prepočítať nárok, resp. zostatok dovolenky pri prechode z 11,5 hodinového nepretržitého režimu do 7,5 hodinového rovnomerného režimu? Ide o zamestnanca do 30 rokov....
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené