Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 výsledky
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle.

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2017
Právny stav do: 25. 5. 2018
Osobné údaje môžeme deliť na tzv. obyčajné osobné údaje alebo osobitnú kategóriu osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov pozná iba pojem osobitná kategória osobných...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené