Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 18 výsledkov
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 6. 2. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 3. 2021

Daňový subjekt má právo požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o povolenie zaplatenia dane v splátkach.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon ale...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vzor rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o zriadení záložného práva, keď daňovník čiastočne alebo úplne zaplatí daňový nedoplatok.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
V súčasnosti sa obce a mestá čoraz viac rozširujú do okolitého územia; tlak na ďalšiu výstavbu nemožno zastaviť. Preto nie sú ojedinelé prípady plánovanej výstavby aj na pôde,...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021
So svojím majetkom, ktorý je definovaný v ustanovení § 1 ods. 2 zákona o majetku obcí, obec hospodári buď priamo, alebo prostredníctvom tzv. správcu majetku obce. Týmto správcom...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 11. 2020

Prinášame vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke spoločnosti).

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 10. 2020
S účinnosťou od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o hazardných hrách. Prinášame vzor rozhodnutia o neudelení súhlasu (nesúhlas s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Obce a mestá často riešia spolufinancovanie svojich aktivít (najmä kultúrnych a športových) s rôznymi subjektmi na báze sponzoringu (finančný alebo vecný príspevok s protihodnotou...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 2. 9. 2021
Všeobecne záväzné nariadenia obcí sú vo svojej podstate právnym predpisom podzákonnej sily. Ako každý právny predpis, aj všeobecne záväzné nariadenie možno meniť (novelizovať). 
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.